Rozwój transportu między Chinami a Europą

Transport między Chinami a Europą ciągle się rozwija. Chiny stają się znacznie bardziej elastyczne i otwarte na wymianę handlową z Europą. Pozytywne zmiany zaczęły się już w maju 2018 roku, gdy na terenie Chin wprowadzono karnet TIR umożliwiający tańszy i szybszy transport międzynarodowy. 

Taniej i szybciej

Sekretarz generalny IRU (Międzynarodowej Unii Transportu Drogowego) szacuje, że dzięki zmniejszeniu obostrzeń przez chińskie władze transport drogowy będzie kosztował średnio o 40% mniej niż lotniczy! Zysk czasowy to także argument nie do przebicia. W porównaniu z przewozem kontenerów koleją, można zaoszczędzić aż 10 dni (przy trasie w dwie strony).

Chiny stale rozszerzają listę przejść granicznych akceptujących karnet TIR. Tym samym ostatnio możliwe stały się przejazdy bezpośrednio do Rosji.

Chińskie przepisy – Rosjanie niezadowoleni

Dzięki wprowadzeniu wspomnianych karnetów i poszerzeniu ilości miejsc granicznych przewóz w kierunku Chin można dość łatwo zorganizować. To pozytywne nastawienie rozwiewają jednak Rosjanie.

Wskazują na problemy, które pojawiają się w sytuacji, gdy zagraniczna ciężarówka ma wjechać do Chin. Konieczne staje się przejście oficjalnego, 3-dniowego kursu języka chińskiego, wraz z nauką najważniejszych chińskich znaków drogowych.

Dodatkowo należy przetłumaczyć prawo jazdy na język chiński wraz z odpowiednim notarialnym poświadczeniem. Ponadto wjazd na teren kraju musi poprzedzić rejestracja w chińskim, internetowym systemie służb celnych, który absurdalnie takiej opcji oficjalnie nie umożliwia.

 

plastpol kielce 2019

Mat Logistic na PLASTPOL Kielce

Od 28 do 31 maja w Kielcach po raz 23 na Targach PLASTPOL spotykali się przedstawiciele branż przetwórstwa tworzyw sztucznych i gumy. Nas także nie mogło tam zabraknąć. Rozmawialiśmy z obecnymi klientami, jak i nawiązaliśmy nowe relacje.

Rekord 2019 i Eko możliwości

W tym roku PLASTPOL gościł o prawie 100 wystawców więcej niż w ubiegłym roku (910 wystawców z 42 krajów świata). Po raz pierwszy na targach mogliśmy zobaczyć stoisko z Gruzji, a całe targi w ciągu 4 dni odwiedziło ponad 19.700 specjalistów!

 

Na targach mogliśmy wysłuchać wielu debat o rosnącej świadomości dotyczącej sztucznych tworzyw i zagrożeń z nimi związanych. W odpowiedzi na poruszane kwestie mogliśmy zapoznać się z najnowszymi możliwościami tworzyw ekologicznych.

Przedstawiano biotworzywa, materiały biodegradowalne i tworzywa o podwyższonej odporności na wysoką temperaturę. Wszystko po to, aby zadbać o naszą planetę i jednocześnie sprostać wymaganiom coraz większemu zapotrzebowaniu przetwórców.

Zamieszczony film pochodzi z kanału You Tube: Targi Kielce.

raport PZPM

Raport PZPM – I kwartał 2019

Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego będący największą polską organizacją pracodawców branży motoryzacyjnej, opublikował raport podsumowujący pierwszy kwartał 2019 roku.

O raporcie

Jest to wspólna publikacja PZPM oraz KPMG (sieci firm audytorsko-doradczych). Seria raportów kwartalnych ma stanowić przedstawienie bieżących trendów w branży motoryzacyjnej w Polsce. Analizy zawarte w raporcie oparte zostały o aktualne, dostępne dane rejestracyjne, statystyczne i rynkowe.

raport PZPM
Źródło: https://www.pzpm.org.pl/Publikacje/Raporty/Raport-kwartalny-KPMG-w-Polsce-i-PZPM-Branza-motoryzacyjna-Edycja-Q2-2019

Rejestracje nowych pojazdów

W I kwartale 2019 r. zarejestrowano:

  • 17 tys. aut dostawczych,
  • 7,5 tys. samochodów ciężarowych,
  • 7,4 tys. przyczep i naczep.

Rejestracje samochodów ciężarowych zwiększyły się o 4,2%  w stosunku do pierwszego kwartału 2018 roku. Natomiast rynek nowych przyczep i naczep o masie całkowitej >3,5 t wzrósł o 7,8%.  Bardzo dynamicznie rośnie także liczba rejestracji samochodów elektrycznych, których Polacy zarejestrowali blisko 80% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku!

zmiany w znakach 28.05.2019

Zmiany w znakach drogowych od 28 maja

Ministerstwo Infrastruktury wprowadza nowelizację do rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych. Zmianie ulegają warunki ich umieszczania przy drogach.

Język oryginalny i polski w nazwach miast

Nazwy miast położonych w sąsiednich państwach będą od 28 maja podawane na znakach drogowych w języku oryginalnym i polskim. Wprowadzona modyfikacja była oczekiwana przez kierowców już od dawna.

Nowe przepisy wprowadzają obowiązek podawania na tablicach przeddrogowskazowych, tablicach szlaku drogowego oraz drogowskazach tablicowych nazwy dużego zagranicznego miasta, do którego prowadzi droga, w języku polskim i w języku oryginalnym. Nazwy miejscowości mają być zapisywane w jednym wierszu. Na znaku, z prawej strony nazwy miasta, pojawi się także oznaczenie państwa w ruchu międzynarodowym (LT – Litwa, CZ – Czechy, D – Niemcy, itd).

nazwa pisana w języku polskim + nazwa w języku oryginalnym –podana w nawiasie, np. Wilno (Vilnius) LT.

W przypadku, gdy nazwa miejscowości w języku oryginalnym jest pisana tak samo jak po polsku, lub gdy nazwa w języku oryginalnym nie ma polskiego odpowiednika, będzie umieszczana tylko w języku oryginalnym (bez nawiasu).

Kiedy pojawią się nowe znaki?

Jak to zwykle bywa przy tego rodzaju zmianach, na ich wdrożenie będzie trzeba poczekać. Dostosowanie znaków drogowych do nowych wymagań będzie następowało stopniowo, przy uwzględnieniu ich bieżącego utrzymania i zmieniającej się sieci dróg. Znaki spełniające nowe reguły mają zostać wymienione do 31 grudnia 2028 roku. 

Niemiecka spółka Mat Logistic

Mat Logistic Internationale Spedition GMBH

Niemiecka spółka Mat Logistic

Dumnie informujemy Państwa, że nasza firma posiada swoją niemiecką spółkę. Powstała w grudniu 2017 roku pod nazwą Mat Logistic Internationale Spedition GMBH i ciągle się rozwija.

Obsługujemy nie tylko rynek niemiecki. Zajmujemy się transportem drogowym w całej Europie. Wykonujemy transporty dla różnych sektorów gospodarki. Stworzyliśmy europejską sieć połączeń, która pozwala nam obsługiwać małe i duże firmy, w których charakterystyka produkcji dynamicznie się zmienia. Wymaga to od nas natychmiastowego działania i doskonale zorganizowanych usług spedycyjnych, aby zapewnić ciągłość dostaw. Dzięki dobrze rozwiniętej sieci transportowej możemy dotrzeć do najdalszych miejsc w Europie.

Strona naszej niemieckiej spółki

Niemiecka spółka Mat Logistic

Zgodnie z rozwojem działalności doczekaliśmy się odsłony witryny dedykowanej na niemiecki rynek.

Serdecznie zapraszamy na : https://www.matlogistic.de/

Odwiedziliśmy Targi Bauma w Monachium

W tym roku mieliśmy przyjemność gościć na międzynarodowych, prestiżowych targach Bauma.  Od wielu lat są to wiodące targi związane z branżą budowlaną, przemysłową i górniczą. Na ponad 600.000 m2  powierzchni wystawowej swoje produkty przedstawiło ponad 3,7 tysiąca firm z całego świata.

Rangę wydarzenia najlepiej oddaje liczba odwiedzających, którzy stawili się na targach. W tym roku przez hale wystawowe przewinęło się niemal 620 000 uczestników! W ten sposób Bauma pobiła swoje dotychczasowe rekordy.

Film zaczerpnięty z konta YouTube „Holzi”.

Wszędzie digitalizacja

Niemieckie targi w dużej mierze były w tym roku poświęcone cyfrowym rozwiązaniom. Digitalizacja, jak twierdzili wszyscy wystawcy, jest  obecnie „megatrendem” w przemyśle maszyn budowlanych. Czujniki i interfejsy komunikacyjne zbierające i oceniające dane są teraz standardem. Dzięki cyfryzacji maszyny i pojazdy są także coraz czystsze, cichsze i bardziej wydajne, wiele z nich wyposażona jest w napęd elektryczny lub hybrydowy.

 

 

Dzięki targom nawiązaliśmy wiele dobrze rokujących relacji. Dowiedzieliśmy się także czym kopano tunel pod kanałem La Manche. Obejrzeliśmy setki koparek, dźwigów i maszyn – niezwykle innowacyjnych.

Najważniejsze jest jednak to, że wiemy jak i umiemy to wszystko przewozić!

Słonecznej Wielkanocy

 Wszystkim naszym klientom, czytelnikom i współpracownikom

życzymy słonecznych, pełnych pozytywnych emocji świąt Wielkiej Nocy. Ładujcie tony energii, rozładowujcie niechciane troski i ruszajcie w drogę Ku świątecznym przeżyciom!

Odpowiedzialność za wypadek z uszkodzeniem towaru

W przypadku, gdy dochodzi do zdarzenia, w którym ładunek ulega zniszczeniu i należy uprzątnąć go z jezdni, do odpowiedzialności pociąga się przewoźnika. Zarządca drogi może dochodzić odszkodowania za uszkodzenie mienia, zabezpieczenie i uprzątnięcie miejsca wypadku.

Zabezpieczenie w postaci sumy gwarancyjnej OC

O ile kwota wypłaty, o jaką domagać się będzie zarządca drogi i poszkodowani nie przekroczy kwoty gwarantowanego przez ubezpieczyciela odszkodowania, przewoźnik nie ponosi dodatkowych kosztów. Jednak jeśli tą sumę przekroczy, różnicę będzie trzeba wyrównać ze środków własnych.

W Polsce w 2019 roku minimalna suma gwarancyjna nie może być niższa, niż równowartość 5,21 mln euro w przypadku szkód na osobie i 1,05 mln euro w przypadku szkód w mieniu. Warto dodać, iż dotyczy jednego zdarzenia bez względu na liczbę poszkodowanych.

Warto jednak wiedzieć, iż obowiązkowe OC nie pokrywa szkód środowiskowych. Tego typu szkody zawsze pokrywane są przez przewoźnika, chyba że posiada dopełniające, dobrowolne ubezpieczenie od szkód środowiskowych (co w Polsce jest jeszcze rzadkością).

OCP jako dodatkowe zabezpieczenie

Szczególnie pomocne w takich sytuacjach jest OCP. Choć nie jest obowiązkowe, większość firm je posiada. To nic innego jak ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej przewoźnika wynikające z zarobkowego przewozu towarów. Bardzo często sami klienci stawiają je za wymóg do nawiązania współpracy. Taka polisa gwarantuje ubezpieczenie przewoźnika w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu (uszkodzenie lub zniszczenie towaru, opóźnienie dostawy, a nawet kradzież).

Suma gwarancyjna takiego ubezpieczenia powinna pokrywać pełną wartość towaru przewożonego w jednym transporcie lub wartość zadeklarowaną w liście przewozowym. Taka sytuacja jest bowiem najkorzystniejsza. Przewoźnik ma pewność, iż nie będzie musiał angażować środków własnych na spłatę zobowiązania wobec klienta.

 

delegowanie pracowników

Mniejsze utrudnienia w ubezpieczeniach kierowców w UE

Prace nad zmianami europejskich przepisów dotyczących koordynacji systemów ubezpieczeń społecznych wreszcie przynoszą lepsze nowiny. Oficjalny komunikat z Brukseli odwołuje wprowadzenie przymusu ubezpieczenia kierowcy w kraju, w którym zazwyczaj świadczy pracę.

Lżejsze zmiany niż zakładano

Pod naporem silnych głosów sprzeciwu powrócono do obecnie funkcjonującej zasady ubezpieczania kierowców w kraju siedziby pracodawcy. Jednak wprowadzono zmianę, która wymaga ubezpieczenia pracownika i samozatrudnionego wysyłanego do kraju przyjmującego na okres do 24 miesięcy w kraju siedziby na co najmniej 3 miesiące przed wysłaniem.

Przysporzy to trochę trudności, ale na pewno nie wywróci przepisów do góry nogami, czego przez długi czas się spodziewano. Pełny tekst znowelizowanych regulacji nie został jeszcze opublikowany, więc z ostateczną oceną ich wpływu na branżę warto poczekać.

Warto także wspomnieć o propozycji Brukseli,  aby prawo właściwe dla pracodawcy oceniane było w kontekście miejsca, gdzie owy zatrudnia największą liczbę pracowników. Na VI Europejskim Kongresie Mobilności Pracy także tę kwestię poruszono. Zebrani dyskutanci kilka dni temu wskazali, że przepisy te służą regulowaniu konkurencji między przedsiębiorcami, a nie ochronie i uregulowaniu uprawnień pracowników.

Będziemy na bieżąco śledzić toczące się w Belgii dyskusje informować o zachodzących zmianach.