Co się dzieje na polsko-ukraińskiej granicy?

Co się dzieje na polsko-ukraińskiej granicy?

W ostatnich miesiącach na polsko-ukraińskiej granicy miały miejsce protesty polskich przewoźników drogowych, które wywołały znaczące zainteresowanie oraz niepewność wśród przedsiębiorców i społeczności obu krajów. Protesty te rozpoczęły się 6 listopada i były związane z obawami polskich przewoźników o kondycję branży transportowej w kontekście konkurencji z firmami ukraińskimi.

Przyczyną protestów było wejście w życie umowy między Unią Europejską a Ukrainą w czerwcu 2022 roku, która zniosła wymóg zezwoleń na przewozy dwustronne i tranzytowe dla przewoźników z Ukrainy. Polska branża transportowa poczuła się zagrożona przez tę zmianę, obawiając się, że ukraińscy przewoźnicy mogą wypierać polskie firmy z rynku. Protestujący domagali się m.in. wprowadzenia zezwoleń komercyjnych dla firm ukraińskich na przewóz towarów oraz zawieszenia licencji dla nowo powstałych firm po inwazji Rosji na Ukrainę.

Porozumienie

Ostatecznie, po intensywnych negocjacjach, 16 stycznia osiągnięto porozumienie między protestującymi a Ministerstwem Infrastruktury. Porozumienie to składa się z siedmiu punktów, w tym m.in. monitorowania realizacji uzgodnień, wzmocnienia kontroli polskich służb, oraz wprowadzenia zmian ustawowych mających na celu eliminację nielegalnych praktyk w transporcie. Minister infrastruktury, Dariusz Klimczak, zaapelował również do strony ukraińskiej o szybkie wypełnienie uzgodnień, które znalazły się w porozumieniu.

Jednym z kluczowych elementów porozumienia jest wydłużenie z 20 do 60 dni pobytu po stronie ukraińskiej dla samochodów ciężarowych zarejestrowanych poza Ukrainą oraz wzmocnienie kontroli ukraińskich przewozów. Ministerstwo Infrastruktury i strona ukraińska zobowiązały się również do pilotażowego wprowadzenia oddzielnych strumieni i pasów ruchu dla pojazdów powracających z Ukrainy bez ładunku na niektórych przejściach granicznych.

Protesty polskich przewoźników na granicy z Ukrainą spowodowały znaczące straty finansowe dla branży transportowej w Polsce, oszacowane w setkach milionów złotych.

Niektóre polskie firmy transportowe odnotowały straty sięgające milionów złotych podczas trwania blokady. Prezes Związku Transport i Logistyka, wskazał na poważne skutki tych protestów dla eksporterów i dużych firm, zwłaszcza w branży spożywczej i meblarskiej, które specjalizują się w przewozach na Ukrainę.

Co dalej?

Protest na ten moment został zawieszony do 1 marca, jednak przedstawiciele branży transportowej podkreślili, że jeśli prace nad rozwiązaniem problemów nie przyniosą oczekiwanych efektów, protest może zostać wznowiony.

Zawarte porozumienie otwiera drogę do dalszych rozmów i współpracy między Polską a Ukrainą w celu znalezienia trwałych rozwiązań dla branży transportowej, które będą satysfakcjonujące dla obu stron.

Transformacja Cyfrowa w Transporcie: Nowa Dyrektywa o ITS

Transformacja Cyfrowa w Transporcie: Nowa Dyrektywa o ITS

W dynamicznym świecie spedycji i transportu adaptacja do zmieniających się warunków rynkowych jest kluczowa dla utrzymania konkurencyjności. Ostatnie decyzje Rady Unii Europejskiej, zmieniające dyrektywę z 2010 r. dotyczącą inteligentnych systemów transportowych (ITS), otwierają nowy rozdział w historii mobilności europejskiej. Te zmiany, będące integralną częścią Europejskiego Zielonego Ładu, mają kluczowe znaczenie dla przyszłości branży.

Czym są Inteligentne Systemy Transportowe?

Są to systemy, które pozyskują, przetwarzają i wykorzystują informacje o ruchu drogowym, stanie infrastruktury i warunkach pogodowych, aby zoptymalizować zarządzanie ruchem i poprawić bezpieczeństwo podróży. ITS wdrażane są w celu osiągnięcia konkretnych korzyści, takich jak poprawa bezpieczeństwa, skrócenie czasu podróży i efektywne wykorzystanie infrastruktury transportowej.

Przykładowo, ITS mogą automatycznie informować kierowców o zdarzeniach na drodze poprzez znaki o zmiennej treści. Czujniki ruchu drogowego zbierają dane, które są analizowane w czasie rzeczywistym, umożliwiając szybką reakcję na zmieniające się warunki ruchu i zdarzenia drogowe.

Korzyści z ITS dla Branży Spedycyjnej i Transportowej

Zwiększona Przepustowość i Bezpieczeństwo: ITS przyczyniają się do zmniejszenia liczby kolizji i zatorów, co zwiększa przepustowość dróg i poprawia bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Ochrona Środowiska: Redukcja emisji spalin dzięki bardziej efektywnemu zarządzaniu ruchem.

Oszczędność Czasu i Energii: Skrócenie czasu podróży i zmniejszenie zużycia paliwa dzięki lepszemu planowaniu tras i unikaniu zatorów.

Zarządzanie Flotą i Monitoring: Monitorowanie bezpieczeństwa jazdy pojazdów komercyjnych i zarządzanie flotą w czasie rzeczywistym.

Rodzaje Usług ITS

ITS obejmują różnorodne usługi, które można klasyfikować w zależności od ich funkcji:

Informacje dla Podróżnych: Od informacji przed podróżą, przez nawigację, po informacje w czasie podróży.

Zarządzanie Ruchem: Wspomaganie planowania transportu, sterowanie ruchem i zarządzanie incydentami.

Bezpieczeństwo Pojazdów: Unikanie kolizji, monitorowanie stanu pojazdu i kierowcy.

Transport Publiczny: Zarządzanie transportem publicznym i usługami transportu na żądanie.

Pomoc w Nagłych Wypadkach: Zarządzanie pojazdami ratowniczymi i powiadomienia o incydentach.

Elektroniczne Płatności: Obsługa transakcji finansowych w sektorze transportu.

Inteligentne Systemy Transportowe: Krok ku przyszłości – O Dyrektywie

Zaadoptowanie nowych przepisów UE to odpowiedź na potrzebę dostosowania sektora transportu do rosnących wymagań technologicznych i ekologicznych. Cele te obejmują usprawnienie procesów, zmniejszenie emisji i ograniczenie zatorów komunikacyjnych. Dla firm z branży transportowej oznacza to nowe możliwości, ale i wyzwania.

Dyrektywa powinna zostać niebawem opublikowana w Dzienniku Urzędowym UE i wejdzie w życie 20 dni po publikacji. Państwa członkowskie mają 24 miesiące na jej implementację.

Proces ten będzie wymagał szeregu działań na poziomie krajowym, aby przepisy zostały przełożone na praktykę. Nowelizacja zachowuje ramowy charakter dyrektywy z 2010 roku, wprowadzając program wdrażania na najbliższe pięć lat. Precyzuje także rodzaje danych, które powinny być dostępne w całej UE, np. informacje o warunkach dostępu do tuneli i mostów​.

Kluczowe Zmiany i Ich Znaczenie dla Twojej Firmy

Integracja Multimodalna: Nowa dyrektywa podkreśla rolę multimodalnego transportu. To zachęta do tworzenia bardziej elastycznych i efektywnych rozwiązań logistycznych, łączących różne środki transportu. Firmy, które zainwestują w integrację multimodalną, mogą oczekiwać zwiększenia efektywności i obniżenia kosztów operacyjnych.

Interoperacyjność Danych: Poprawa dostępności i wymiany danych cyfrowych przekłada się na większą przejrzystość i efektywność w zarządzaniu flotą. Umożliwia to optymalizację tras, redukcję czasu przestoju i lepszą reakcję na zmieniające się warunki rynkowe.

Cyfryzacja Informacji: Nowe przepisy nakładają na firmy wymóg cyfryzacji kluczowych informacji, co ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa i efektywności transportu. Informacje o ograniczeniach prędkości, robotach drogowych, czy bezpieczeństwie będą łatwiej dostępne, co pozwoli na lepsze planowanie i zarządzanie ryzykiem.

Jak przygotować się na te zmiany?

Przystosowanie się do nowych regulacji wymaga strategicznego podejścia. Oto kilka kluczowych kroków:

Analiza Wpływu: Zrozumienie, jak zmiany wpłyną na Twoją firmę, jest pierwszym krokiem. Należy przeanalizować obecne procesy i zidentyfikować obszary do ulepszeń.

Inwestycje w Technologię: Inwestycje w nowoczesne technologie ITS, takie jak systemy telematyczne czy oprogramowanie do zarządzania flotą, będą kluczowe dla przyszłego sukcesu.

Szkolenia i Rozwój Kompetencji: Pracownicy muszą być świadomi nowych technologii i przepisów. Inwestycja w szkolenia i rozwój kompetencji pracowników jest niezbędna.

Podsumowanie: Nowe Perspektywy dla Branży Transportowej

Przyjęcie nowej dyrektywy UE to nie tylko wyzwanie, ale przede wszystkim szansa dla branży transportowej. Firmy, które skutecznie dostosują się do nowych realiów, mogą oczekiwać wzrostu efektywności, bezpieczeństwa oraz zrównoważonego rozwoju. To czas, kiedy branża transportowa stoi na progu znaczącej ewolucji, podążając za potrzebami cyfrowej i zrównoważonej przyszłości. Przyjęcie nowej dyrektywy UE jest nie tylko wyzwaniem, ale przede wszystkim szansą dla przedsiębiorstw transportowych na stanie się liderami w innowacyjności i zrównoważonym rozwoju.

Jak zwiększyć efektywność magazynowania i dystrybucji towarów

Magazynowanie i dystrybucja towarów są kluczowymi elementami w procesie logistycznym każdej firmy. Właściwe zarządzanie nimi może przynieść wiele korzyści, w tym poprawę efektywności i obniżenie kosztów. Poniżej przedstawiam kilka sposobów, które pomogą zwiększyć efektywność magazynowania i dystrybucji towarów.

Wykorzystaj systemy zarządzania magazynem (WMS)

Systemy zarządzania magazynem (WMS) są narzędziami, które pomagają w zarządzaniu towarem w magazynie. Dzięki nim można śledzić położenie każdego produktu, przypisywać mu numery seryjne i przeprowadzać inwentaryzację. WMS automatyzują wiele zadań, co pozwala na znaczne zwiększenie wydajności procesu magazynowania.

Wykorzystaj systemy automatycznego sortowania

Systemy automatycznego sortowania pozwalają na szybkie i dokładne sortowanie towarów. Dzięki nim można zminimalizować błędy ludzkie i zwiększyć szybkość i wydajność procesu dystrybucji.

Zastosuj strategię FIFO

Strategia FIFO (First In, First Out) polega na magazynowaniu towarów według daty produkcji lub daty ważności. Dzięki temu starsze produkty są sprzedawane jako pierwsze, co minimalizuje straty z powodu przeterminowania się towaru.

Zastosuj strategię ABC

Strategia ABC polega na podziale towarów na trzy kategorie, w zależności od ich wartości. Kategoria A zawiera najdroższe produkty, kategoria B to produkty o średniej wartości, a kategoria C to produkty o najniższej wartości. Dzięki temu można dostosować proces magazynowania i dystrybucji do wartości towaru, co pozwala na zwiększenie efektywności procesu.

Zainwestuj w szkolenie pracowników

Szkolenie pracowników w zakresie zarządzania magazynem i dystrybucją towarów jest kluczowe dla zwiększenia efektywności procesu. Pracownicy powinni być szkoleni w zakresie obsługi systemów WMS, systemów automatycznego sortowania oraz strategii FIFO i ABC.

Podsumowując, zwiększenie efektywności magazynowania i dystrybucji towarów wymaga zastosowania odpowiednich narzędzi i strategii, a także szkolenia pracowników. Dzięki temu można zminimalizować koszty i zwiększyć wydajność całego procesu logistycznego.

Czego możemy się spodziewać w logistyce w 2023r.? Sprawdź nadchodzące trendy.

Logistyka jest procesem planowania, kontrolowania a na końcu realizowania efektywnego ekonomicznie przepływu towarów. W skrócie możemy powiedzieć, że jest to wszystko związane z transportem i składowaniem surowców i produktów, dlatego nie od dziś wiadomo, że dążymy w logistyce do jak największej automatyzacji. I tak będzie też w tym roku, jednym z pierwszych trendów, które tutaj opiszemy to..

1. Automatyzacja procesów

Wdrażanie automatycznych systemów, które łączą pracę ludzką z maszynami i urządzeniami oraz systemami informatycznymi w celu maksymalizacji wydajności.
Wykorzystywana jest do tego nowoczesna technologia taka jak. Sztuczna inteligencja, Big Data (czyli w skrócie duże i różnorodne zbiory danych), Internet rzeczy (IoT).

2. Symulator magazynu

Inżynierowie PSI Polska opracowali cyfrowego bliźniaka rzeczywistego magazynu. Ma to na celu stworzenie kopii procesów lub produktów wykorzystywanych na magazynie, aby sprawdzić je przed wdrożeniem. Dzięki takiej symulacji łatwiej wykryć niepotrzebne sytuacje i mało efektywne działania.

3. Przemysłowy Internet rzeczy (IIoT)

Jest to połączenie wielu urządzeń celem wymiany informacji przez Internet i udostępniania ich na platformach analitycznych bez ingerencji człowieka.
Raport firmy Accenture informuje, że łączna światowa wartość obrotów IIoT w 2030 roku może sięgnąć nawet 14 bilionów dolarów.

4. Drony

Drony zyskują nawet w logistyce! Nie powinno nas to dziwić z uwagi na to, że drony mogą przemieszczać się w dużych odległościach i zmieszczą się w mało dostępnych obszarach.
W logistyce rozpatruje się ich użyteczność w

 • dostarczaniu paczek,
 • sprawdzanie magazynów,
 • w inwentaryzacji.
  Jeśli tylko dostosujemy magazyny, z pewnością już niedługo zobaczymy drony w użyciu.

5. Rozwój e-Commerce

Z roku na rok coraz więcej osób robi zakupy przez Internet. Wiąże się to, że rynek e-commerce musi się stale rozwijać i ulepszać, a co za tym także logistyka e-commerce nie może pozostać w tyle.
Przewiduje się, że w 2023r. jeszcze bardziej rozwinie się

 • sprzedaż międzynarodowa,
 • sprzedaż subskrypcyjna,
 • dokonywanie zakupów przez urządzenia mobilne,
 • social commerce i live streaming.

Z ciekawością będziemy obserwować rozwój nowych technologii oraz nowych rozwiązań wprowadzanych do logistyki. A także zamierzamy stale usprawniać nasze działania, dlatego jeśli szukasz firmy świadczącej usługi logistyczne, skontaktuj się z nami!

W skład naszej oferty wchodzą m.in transporty międzynarodowe i krajowe oraz ubezpieczenia towaru. Jesteśmy specjalistami w zakresie organizacji dostaw.

Targi DREMA 2022

Byliśmy na targach DREMA

Wzięliśmy udział w targach DREMA, które odbywały się 13 do 16 września 2022 roku w Poznaniu. Targi DREMA są w czołówce największych wystaw światowych dedykowanych branży obróbki drewna. W tym roku liczba uczestników przekroczyła 10 tys. osób.
My jako odwiedzający spotykaliśmy się z naszymi klientami oraz nawiązywaliśmy kontakt z nowymi firmami. Targi były dla naszej firmy bardzo owocne.

Zakres branżowy targów DREMA obejmuje:
• Maszyny i urządzenia techniczne do obróbki wstępnej (produkcja półfabrykatów)
• Maszyny i urządzenia techniczne do obróbki wtórnej (laminowanie, obróbka wiórowa, klejenie drewna litego)
• Maszyny i urządzenia techniczne do wykańczania powierzchni
• Maszyny i urządzenia techniczne do montażu i pakowania
• Technologia transportu bliskiego, przeładunku, magazynowania i wydawania materiałów z magazynu
• Robotyka
• Maszyny i urządzenia do procesów specjalnych
• Maszyny i urządzenia dla specjalnych grup produktów
• Sprzęt, maszyny i urządzenia pomocnicze; pozostałe
• Przenośne maszyny do obróbki drewna i tworzyw sztucznych
• Narzędzia i wyposażenie pomocnicze
• Maszyny, sprzęt i narzędzia do konserwacji i produkcji narzędzi
• Produkty stanowiące wyposażenie maszyn
• Wykorzystanie drewna pozostałego (trociny, wióry, drewno opałowe, kora), wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej z wykorzystaniem paliwa drzewnego)
• Oszczędzanie energii, ochrona środowiska, bezpieczeństwo pracy, ochrona przeciwpożarowa i systemy klimatyzacyjne
• Urządzenia elektroniczne do pozyskiwania i przetwarzania danych; systemy pomiarowe, testujące i sterujące
• Dostawcy kompletnych instalacji przemysłowych, firmy finansujące i leasingowe
• Niezależne oprogramowanie komputerowe (CAD, ERP, planowanie i kontrola produkcji, itd.)
• Niezależne usługi dla przemysłu drzewnego
• Instytuty badawcze i testujące, instytucje edukacyjne dla przemysłu drzewnego (uniwersytety, politechniki, itd.)
• Wydawcy literatury dla przemysłu drzewnego
• Lakiernie
• Kleje dla przemysłu drzewnego
• Chemikalia.

Na bardzo duże uznanie zasługuje Fabryka Mebli na Żywo, która działała przez cztery dni targów i przy pomocy robotów KAWASAKI przygotowywali zestawy mebli, które potem trafią do dzieci z domów dziecka w Ukrainie. Charytatywnej akcji DREMA pomagała firma TopSolution, która zajmuje się wdrażaniem i tworzeniem informatycznych rozwiązań dla przemysłu. Wielkie brawa za to przedsięwzięcie!

Na targach odbył się także konkurs Złoty Medal Targów DREMA 2022, w którym jury przyznało 13 nagród. Złote Medale otrzymały najbardziej innowacyjne i zaawansowane technologicznie produkty.

Sprawdźcie nasze uchwycone wspomnienia z targów!

Wprowadzono w Polsce odstępstwa od czasu pracy kierowcy

Wprowadzono w Polsce odstępstwa od czasu pracy kierowcy

W związku z nadzwyczajną sytuacją spowodowaną wojną na Ukrainie pakietem sankcji Unii Europejskiej wobec Rosji i Białorusi oraz koniecznością zachowania płynności dostaw towarów, w okresie od 12 sierpnia 2022 r. do 30 września 2022 r. będą obowiązywały tymczasowe odstępstwa od stosowania przepisów dotyczących czasu prowadzenia pojazdu – czytamy w oficjalnym komunikacie Ministerstwa Infrastruktury.

Co się zmieniło?

 • wydłużenie maksymalnego dopuszczalnego dziennego czasu prowadzenia pojazdu z 9 godzin do 11 godzin,
 • wydłużenie maksymalnego dopuszczalnego tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu z 56 godzin do maksymalnie 60 godzin,
 • wydłużenie maksymalnego dopuszczalnego dwutygodniowego czasu prowadzenia pojazdu z 90 godzin do maksymalnie 96 godzin,
 • wydłużenie maksymalnego czasu prowadzenia pojazdu, po którym wymagana jest przerwa trwająca 45 minut, z 4 godzin i 30 minut do 5 godzin i 30 minut,
 • możliwość spędzania przez kierowcę regularnego tygodniowego okresu odpoczynku w pojeździe, o ile wyposażony on jest w odpowiednie miejsce do spania dla każdego kierowcy i znajduje się na postoju.

Dodatkowe informacje

Tymczasowe odstępstwa mają zastosowanie dla wykonujących krajowe i międzynarodowe przewozy drogowe rzeczy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ważne! Stosowanie odstępstw nie może powodować pogorszenia warunków pracy kierowców i poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Kierowcy muszą pisać odręcznie na odwrocie wykresówki tachografu analogowego lub wydruku z tachografu cyfrowego w przypadku skorzystania z odstępstw. Dlaczego? Niektóre służby w państwach Unii Europejskiej mogą być niedoinformowane i wystawić mandat w związku z przekroczeniem czasu prowadzenia pojazdu.

Licencja na auta o DMC do 3,5 t – nowe przepisy

Od 21 maja 2022 roku wprowadzono w życie nowe prawo, które nakłada obowiązek uzyskania licencji na małe auta do 3,5 t. Dotyczy on przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy towarów o masie całkowitej DMC 2,5-3,5 t. Prawo to związane jest z pakietem mobilności, który od kilku miesięcy jest tematem niezwykle kontrowersyjnym.

Co się zmieniło? Zapraszamy do czytania!

Licencja wspólnotowa

Pierwszą istotną zmianą jest uzyskanie licencji wspólnotowej uprawniającej do wykonywania przewozów międzynarodowych towarów pojazdami lub zespołami pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej od 2,5-3,5 t. Zmiana ta włącza analizowane pojazdy do przepisów rozporządzenia 1071/2009. Konsekwencją tego kroku są nowe obowiązki dla przewoźników.

Rozporządzenie 1071/2009 z art. 3 ust.1 mówi, że przedsiębiorca musi spełnić następujące wymogi:

 • Posiadanie rzeczywistego miejsce prowadzenia działalności w kraju, gdzie znajduje się kompletna dokumentacja dotycząca prowadzonej działalności, zatrudnienia oraz wykonywanych przewozów;
 • Znajomość przepisów dotyczących przewozów w prowadzonej działalności;
 • Posiadanie niezbędnych kwalifikacji potwierdzonych certyfikatem kompetencji lub wyznaczenie osoby go posiadającej.

Licencja wspólnotowa pozwala na dostęp do rynku przewozowego Wspólnoty Europejskiej określonej przepisami unijnymi i tym samym na uniknięcie barier pojawiających się w poszczególnych państwach.

Surowsze kary

Po wprowadzeniu nowych przepisów reputacja przewoźników może bardziej ucierpieć. Od 21 maja służby kontrolne zmieniły podejście do odpowiedzialności za nieprawidłowości. Stwierdzenie takowych może prowadzić do kar finansowych oraz przypisania do jednej z grup (poważne, bardzo poważne, najpoważniejsze). W takiej sytuacji informacja ta przekazywana jest do właściwego rejestru. Efektem tego może być wszczęcie postępowania przez organ wydający uzyskanie licencji z zakresu dobrej reputacji. Z kolei takie działanie może przyczynić się do zawieszenia licencji lub utraty certyfikatu kompetencji zawodowych.

Konieczność posiadania tachografów w busach

Trzecią bardzo ważną zmianą jest objęcie przewozów pojazdami lub zespołami pojazdów o dopuszczalnej macie całkowitej 2,5-3,5 t obowiązkiem instalacji tachografów cyfrowych. Takie działanie obliguje kierowców do stosowania się do norm socjalnych dotyczących czasu jazdy, przerw i odpoczynków. Jednak ta zmiana nie jest jeszcze obowiązkowa. Jeśli przepisy nie ulegną zmianie, to konieczność instalacji tachografów pojawi się obowiązkowo od lipca 2026 roku.

Czy firmy są już gotowe na nowe przepisy?

Niestety wiele firm nie jest jeszcze przygotowana na nowe przepisy, gdyż nie otrzymało jeszcze licencji wspólnotowej w określonym czasie. Czas wyrobienia licencji wynosi od 6-8 tygodni. Brak jej posiadania skutkuje karą pieniężną w wysokości nawet do 12 000 zł. Z obserwacji wynika, że zamieszanie z licencjami może potrwać nawet do trzech miesięcy. Skutkiem tego może być upadłość małych firm zajmujących się przewozami pojazdami omawianego typu. Szacuje się, że ceny za usługi transportowe wzrosną nawet o 20%.

Nowe przepisy dotyczące transportu lekkiego zostały wprowadzone w celu zwiększenia bezpieczeństwa transportu drogowego. Jednak jak każda nowelizacja ma swoje wady i zalety. Niestety w aktualnej sytuacji zaważa się więcej wad, niż zalet. Zdaniem znawców wiele z zapisów pakietu mobilności doprowadza do ograniczenia udziału w rynku polskich i rumuńskich przewoźników.

Nasze pierwsze targi po pandemii !!!

Nareszcie po 28 miesiącach przerwy spowodowanej pandemią mieliśmy okazję do spotkań z kontrahentami na targach WARSAW PACK 2022

W dniach 26-28 kwietnia 2022 roku odbyły się VII Międzynarodowe Targi Techniki Pakowania i opakowań Warsaw Pack na terenie Ptak Warsaw Pack w Nadarzynie. Centrum Targowo-Kongresowe już po raz siódmy gościło przedstawicieli wszystkich gałęzi branży opakowaniowej. Targi Warsaw Pack cieszą się doskonałą opinią wśród zainteresowanych. 

Targi Warsaw Pack należą do dużych przedsięwzięć. Dlatego, w celu uporządkowania oraz ułatwienia szybszego dotarcia do interesujących stoisk zostały podzielone na strefy tematyczne:

 • Strefa Automatyki i Robotyki 
 • Strefa E-Commerce
 • Strefa Logistyki i Magazynowania
 • Strefa Opakowań
 • Strefa Techniki Pakowania
 • Strefa Etykiet, Etykietowania i Druku.

Warsaw Pack to wydarzenie, które skupia wszystkie gałęzie branży opakowaniowej i pozwala na dogodne warunki do profesjonalnych kontaktów biznesowych. Jako zwiedzający mogliśmy  zapoznać się z szeroką gamą opakowań do produktów spożywczych, medykamentów, chemikalii i kosmetyków. 

Najbardziej widoczny trend na rynku opakowań to produkcja opakowań w 100% ekologicznych, w pełni biodegradowalnych. Takie są opakowania z kartonu, gdyż jest w 100% odnawialny i w 100% biodegradowalny. Oprócz kartonu, do produkcji opakowań wykorzystuje się trzcinę cukrową, bambus, liście palmowe. Za tym trendem podążają również producenci maszyn które muszą być przystosowane do produkcji z materiałów pochodzących z recyklingu. 

Dodatkowo zobaczyliśmy, że półprodukty do produkcji opakowań mają również inne zastosowanie. Niektóre stoiska, meble, były w pełni wykonane z opakowań. Inni się nawet pokusili do stworzenia obrazu….

Targi nie tylko pozwoliły nam powrócić na stare tory czyli do bezpośrednich spotkań z klientami, które tak dobrze budują relacje z klientami, ale również nawiązaliśmy nowe kontakty i poszerzyliśmy naszą wiedzę o nowinki z branży.

Fotorelacja:

Pakiet Mobilności 2022 – aktualna sytuacja na rynku transportowym

W lutym 2022 weszły w życie nowe przepisy dotyczące unijnego Pakietu Mobilności. Nowelizacje dotyczą ustawy o transporcie drogowym i czasie pracy kierowców. Zmiany które zostały finalnie zatwierdzone odmieniły życie kierowców. W dzisiejszym artykule przedstawimy Państwu jak nowe przepisy dotychczas wpłynęły na polskie firmy transportowe? 

Zapraszamy do czytania wpisu.

Pakiet Mobilności – jakie nastąpiły zmiany od 2 lutego 2022 roku i jakie są pierwsze skutki 

Pakiet Mobilności jest unijnym projektem, który odnosi się tylko do krajów, które należą do Unii Europejskiej. Zmiany, które nastąpiły od lutego 2022, już mocno dały się odczuć polskiej branży transportowej. Dotyczą one sposobu rozliczania kierowców, którzy wykonują przewozy międzynarodowe. Polskie firmy transportowe, które zajmują się transportem na terenie krajów Unii Europejskiej, zobowiązani są do wypłacenia minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym kraju, w którym kierowcy wykonują przewóz. Taki wymóg dotyczy jedynie przewozów typu cross-trade i kabotażowych. 

Poniżej przedstawiamy dokładne zmiany i ich skutki. 

Delegowanie kierowców 

Delegowaniu nie podlega już tranzyt oraz przewozy dwustronne łącznie z maksymalnie dwoma dodatkowymi załadunkami i rozładunkami. Natomiast delegowaniu podlegają przewozy typu cross-trade / przerzuty oraz przewozy kabotażowe. 

Od 2 lutego 2022 roku kierowcy, którzy wykonują przewozy międzynarodowe nie mogą wpisać ich w poczet delegacji. W związku z tym kierowcy są pozbawieni dodatków z tytułu podróży służbowej, w tym diet i ryczałtów za noclegi. Dlatego właśnie wypłaca się minimalne wynagrodzenie obowiązujące na terenie kraju, w którym wykonywany jest przewóz. Niegdyś diety i ryczałty były wypłacane kierowcom do ręki, teraz ta część wynagrodzenia jest opodatkowana i oskładkowana, co znacznie zwiększa koszty, które ponoszą firmy transportowe. 

Wprowadzone zmiany od 2 lutego 2022 roku obligują firmy transportowe do koniecznego dokonywania zgłoszeń dotyczących delegowania kierowców do pracy poza granicami Polski w systemie IMI oraz do prowadzenia szczegółowej ewidencji czasu pracy kierowców.

Nowelizacje, które weszły w życie od 2 lutego 2022 roku lekko uprościły obowiązki, a mianowicie nie trzeba ustanawiać przedstawiciela oraz nie trzeba posiadać wszystkich dokumentów w kabinie, gdyż można prowadzić częściowo dokumentację elektroniczną. 

Utrudnień jest jednak nieco więcej. Oprócz tego, że nie ma możliwości zaliczania przewozów międzynarodowych jako delegacje oraz wzrosły koszty wynagrodzeń, to pojawiły się trudności w rozliczaniu kierowców. Ponadto istnieje ryzyko utraty reputacji poprzez niedostosowanie się do wytycznych. 

Zmiana tachografów 

Od 2 lutego 2022 roku istnieje obowiązek wpisu kraju w tachografie cyfrowym po przekroczeniu granicy, jednak tylko tych należących do Unii Europejskiej. Należy to wykonać w pierwszym możliwie bezpiecznym miejscu, gdzie można się zatrzymać. Dzięki temu, że kierowca wpisze kraj, do którego wjechał będzie można kontrolować płacę minimalną, kabotaż oraz powroty kierowców i pojazdy. 

Pakiet mobilności – zmiany od 21 lutego 2022

W dniu 21 lutego 2022 roku wprowadzono obowiązek powrotu pojazdów wykonujących przewozy międzynarodowe do baz w kraju siedziby przewoźnika 1 raz na 8 tygodni. Dodatkowo istnieje obowiązek utrzymywania miejsc postojowych w bazach dla conamniej 1/3 floty pojazdów. Ponadto jest zakaz wykonywania więcej niż trzech przejazdów kabotażowych w przeciągu 7 dni, wliczając w to czterodniową przerwę liczoną od ostatniego przewozu kabotażowego. 

Największą kontrowersję spośród powyższych zmian wzbudza obowiązek powrotu pojazdu do baz w kraju siedziby przewoźnika. Jeśli nie będzie możliwości uzyskania przewozów w obrębie bazy przewoźników, to pojazdy będą wracały puste, co nie jest ekonomiczne i dodatkowo lekceważące środowisko (niepotrzebna emisja CO2). Ta nowelizacja jest podważana przez członków Unii Europejskich, jednak nie podano jeszcze żadnej faktycznej odpowiedzi.  

Pakiet Mobilności – kolejne zmiany 

Powyższe zmiany nie są ostatnimi. Kolejnych możemy się spodziewać na przełomie pozostałej części roku 2022 do 2026. Jakie dokładnie zajdą zmiany? W Mat Logistic informacje są na bieżąco. Warto śledzić naszego bloga!