Jak zwiększyć efektywność magazynowania i dystrybucji towarów

Magazynowanie i dystrybucja towarów są kluczowymi elementami w procesie logistycznym każdej firmy. Właściwe zarządzanie nimi może przynieść wiele korzyści, w tym poprawę efektywności i obniżenie kosztów. Poniżej przedstawiam kilka sposobów, które pomogą zwiększyć efektywność magazynowania i dystrybucji towarów.

Wykorzystaj systemy zarządzania magazynem (WMS)

Systemy zarządzania magazynem (WMS) są narzędziami, które pomagają w zarządzaniu towarem w magazynie. Dzięki nim można śledzić położenie każdego produktu, przypisywać mu numery seryjne i przeprowadzać inwentaryzację. WMS automatyzują wiele zadań, co pozwala na znaczne zwiększenie wydajności procesu magazynowania.

Wykorzystaj systemy automatycznego sortowania

Systemy automatycznego sortowania pozwalają na szybkie i dokładne sortowanie towarów. Dzięki nim można zminimalizować błędy ludzkie i zwiększyć szybkość i wydajność procesu dystrybucji.

Zastosuj strategię FIFO

Strategia FIFO (First In, First Out) polega na magazynowaniu towarów według daty produkcji lub daty ważności. Dzięki temu starsze produkty są sprzedawane jako pierwsze, co minimalizuje straty z powodu przeterminowania się towaru.

Zastosuj strategię ABC

Strategia ABC polega na podziale towarów na trzy kategorie, w zależności od ich wartości. Kategoria A zawiera najdroższe produkty, kategoria B to produkty o średniej wartości, a kategoria C to produkty o najniższej wartości. Dzięki temu można dostosować proces magazynowania i dystrybucji do wartości towaru, co pozwala na zwiększenie efektywności procesu.

Zainwestuj w szkolenie pracowników

Szkolenie pracowników w zakresie zarządzania magazynem i dystrybucją towarów jest kluczowe dla zwiększenia efektywności procesu. Pracownicy powinni być szkoleni w zakresie obsługi systemów WMS, systemów automatycznego sortowania oraz strategii FIFO i ABC.

Podsumowując, zwiększenie efektywności magazynowania i dystrybucji towarów wymaga zastosowania odpowiednich narzędzi i strategii, a także szkolenia pracowników. Dzięki temu można zminimalizować koszty i zwiększyć wydajność całego procesu logistycznego.

Czego możemy się spodziewać w logistyce w 2023r.? Sprawdź nadchodzące trendy.

Logistyka jest procesem planowania, kontrolowania a na końcu realizowania efektywnego ekonomicznie przepływu towarów. W skrócie możemy powiedzieć, że jest to wszystko związane z transportem i składowaniem surowców i produktów, dlatego nie od dziś wiadomo, że dążymy w logistyce do jak największej automatyzacji. I tak będzie też w tym roku, jednym z pierwszych trendów, które tutaj opiszemy to..

1. Automatyzacja procesów

Wdrażanie automatycznych systemów, które łączą pracę ludzką z maszynami i urządzeniami oraz systemami informatycznymi w celu maksymalizacji wydajności.
Wykorzystywana jest do tego nowoczesna technologia taka jak. Sztuczna inteligencja, Big Data (czyli w skrócie duże i różnorodne zbiory danych), Internet rzeczy (IoT).

2. Symulator magazynu

Inżynierowie PSI Polska opracowali cyfrowego bliźniaka rzeczywistego magazynu. Ma to na celu stworzenie kopii procesów lub produktów wykorzystywanych na magazynie, aby sprawdzić je przed wdrożeniem. Dzięki takiej symulacji łatwiej wykryć niepotrzebne sytuacje i mało efektywne działania.

3. Przemysłowy Internet rzeczy (IIoT)

Jest to połączenie wielu urządzeń celem wymiany informacji przez Internet i udostępniania ich na platformach analitycznych bez ingerencji człowieka.
Raport firmy Accenture informuje, że łączna światowa wartość obrotów IIoT w 2030 roku może sięgnąć nawet 14 bilionów dolarów.

4. Drony

Drony zyskują nawet w logistyce! Nie powinno nas to dziwić z uwagi na to, że drony mogą przemieszczać się w dużych odległościach i zmieszczą się w mało dostępnych obszarach.
W logistyce rozpatruje się ich użyteczność w

 • dostarczaniu paczek,
 • sprawdzanie magazynów,
 • w inwentaryzacji.
  Jeśli tylko dostosujemy magazyny, z pewnością już niedługo zobaczymy drony w użyciu.

5. Rozwój e-Commerce

Z roku na rok coraz więcej osób robi zakupy przez Internet. Wiąże się to, że rynek e-commerce musi się stale rozwijać i ulepszać, a co za tym także logistyka e-commerce nie może pozostać w tyle.
Przewiduje się, że w 2023r. jeszcze bardziej rozwinie się

 • sprzedaż międzynarodowa,
 • sprzedaż subskrypcyjna,
 • dokonywanie zakupów przez urządzenia mobilne,
 • social commerce i live streaming.

Z ciekawością będziemy obserwować rozwój nowych technologii oraz nowych rozwiązań wprowadzanych do logistyki. A także zamierzamy stale usprawniać nasze działania, dlatego jeśli szukasz firmy świadczącej usługi logistyczne, skontaktuj się z nami!

W skład naszej oferty wchodzą m.in transporty międzynarodowe i krajowe oraz ubezpieczenia towaru. Jesteśmy specjalistami w zakresie organizacji dostaw.

Targi DREMA 2022

Byliśmy na targach DREMA

Wzięliśmy udział w targach DREMA, które odbywały się 13 do 16 września 2022 roku w Poznaniu. Targi DREMA są w czołówce największych wystaw światowych dedykowanych branży obróbki drewna. W tym roku liczba uczestników przekroczyła 10 tys. osób.
My jako odwiedzający spotykaliśmy się z naszymi klientami oraz nawiązywaliśmy kontakt z nowymi firmami. Targi były dla naszej firmy bardzo owocne.

Zakres branżowy targów DREMA obejmuje:
• Maszyny i urządzenia techniczne do obróbki wstępnej (produkcja półfabrykatów)
• Maszyny i urządzenia techniczne do obróbki wtórnej (laminowanie, obróbka wiórowa, klejenie drewna litego)
• Maszyny i urządzenia techniczne do wykańczania powierzchni
• Maszyny i urządzenia techniczne do montażu i pakowania
• Technologia transportu bliskiego, przeładunku, magazynowania i wydawania materiałów z magazynu
• Robotyka
• Maszyny i urządzenia do procesów specjalnych
• Maszyny i urządzenia dla specjalnych grup produktów
• Sprzęt, maszyny i urządzenia pomocnicze; pozostałe
• Przenośne maszyny do obróbki drewna i tworzyw sztucznych
• Narzędzia i wyposażenie pomocnicze
• Maszyny, sprzęt i narzędzia do konserwacji i produkcji narzędzi
• Produkty stanowiące wyposażenie maszyn
• Wykorzystanie drewna pozostałego (trociny, wióry, drewno opałowe, kora), wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej z wykorzystaniem paliwa drzewnego)
• Oszczędzanie energii, ochrona środowiska, bezpieczeństwo pracy, ochrona przeciwpożarowa i systemy klimatyzacyjne
• Urządzenia elektroniczne do pozyskiwania i przetwarzania danych; systemy pomiarowe, testujące i sterujące
• Dostawcy kompletnych instalacji przemysłowych, firmy finansujące i leasingowe
• Niezależne oprogramowanie komputerowe (CAD, ERP, planowanie i kontrola produkcji, itd.)
• Niezależne usługi dla przemysłu drzewnego
• Instytuty badawcze i testujące, instytucje edukacyjne dla przemysłu drzewnego (uniwersytety, politechniki, itd.)
• Wydawcy literatury dla przemysłu drzewnego
• Lakiernie
• Kleje dla przemysłu drzewnego
• Chemikalia.

Na bardzo duże uznanie zasługuje Fabryka Mebli na Żywo, która działała przez cztery dni targów i przy pomocy robotów KAWASAKI przygotowywali zestawy mebli, które potem trafią do dzieci z domów dziecka w Ukrainie. Charytatywnej akcji DREMA pomagała firma TopSolution, która zajmuje się wdrażaniem i tworzeniem informatycznych rozwiązań dla przemysłu. Wielkie brawa za to przedsięwzięcie!

Na targach odbył się także konkurs Złoty Medal Targów DREMA 2022, w którym jury przyznało 13 nagród. Złote Medale otrzymały najbardziej innowacyjne i zaawansowane technologicznie produkty.

Sprawdźcie nasze uchwycone wspomnienia z targów!

Wprowadzono w Polsce odstępstwa od czasu pracy kierowcy

Wprowadzono w Polsce odstępstwa od czasu pracy kierowcy

W związku z nadzwyczajną sytuacją spowodowaną wojną na Ukrainie pakietem sankcji Unii Europejskiej wobec Rosji i Białorusi oraz koniecznością zachowania płynności dostaw towarów, w okresie od 12 sierpnia 2022 r. do 30 września 2022 r. będą obowiązywały tymczasowe odstępstwa od stosowania przepisów dotyczących czasu prowadzenia pojazdu – czytamy w oficjalnym komunikacie Ministerstwa Infrastruktury.

Co się zmieniło?

 • wydłużenie maksymalnego dopuszczalnego dziennego czasu prowadzenia pojazdu z 9 godzin do 11 godzin,
 • wydłużenie maksymalnego dopuszczalnego tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu z 56 godzin do maksymalnie 60 godzin,
 • wydłużenie maksymalnego dopuszczalnego dwutygodniowego czasu prowadzenia pojazdu z 90 godzin do maksymalnie 96 godzin,
 • wydłużenie maksymalnego czasu prowadzenia pojazdu, po którym wymagana jest przerwa trwająca 45 minut, z 4 godzin i 30 minut do 5 godzin i 30 minut,
 • możliwość spędzania przez kierowcę regularnego tygodniowego okresu odpoczynku w pojeździe, o ile wyposażony on jest w odpowiednie miejsce do spania dla każdego kierowcy i znajduje się na postoju.

Dodatkowe informacje

Tymczasowe odstępstwa mają zastosowanie dla wykonujących krajowe i międzynarodowe przewozy drogowe rzeczy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ważne! Stosowanie odstępstw nie może powodować pogorszenia warunków pracy kierowców i poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Kierowcy muszą pisać odręcznie na odwrocie wykresówki tachografu analogowego lub wydruku z tachografu cyfrowego w przypadku skorzystania z odstępstw. Dlaczego? Niektóre służby w państwach Unii Europejskiej mogą być niedoinformowane i wystawić mandat w związku z przekroczeniem czasu prowadzenia pojazdu.

Licencja na auta o DMC do 3,5 t – nowe przepisy

Od 21 maja 2022 roku wprowadzono w życie nowe prawo, które nakłada obowiązek uzyskania licencji na małe auta do 3,5 t. Dotyczy on przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy towarów o masie całkowitej DMC 2,5-3,5 t. Prawo to związane jest z pakietem mobilności, który od kilku miesięcy jest tematem niezwykle kontrowersyjnym.

Co się zmieniło? Zapraszamy do czytania!

Licencja wspólnotowa

Pierwszą istotną zmianą jest uzyskanie licencji wspólnotowej uprawniającej do wykonywania przewozów międzynarodowych towarów pojazdami lub zespołami pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej od 2,5-3,5 t. Zmiana ta włącza analizowane pojazdy do przepisów rozporządzenia 1071/2009. Konsekwencją tego kroku są nowe obowiązki dla przewoźników.

Rozporządzenie 1071/2009 z art. 3 ust.1 mówi, że przedsiębiorca musi spełnić następujące wymogi:

 • Posiadanie rzeczywistego miejsce prowadzenia działalności w kraju, gdzie znajduje się kompletna dokumentacja dotycząca prowadzonej działalności, zatrudnienia oraz wykonywanych przewozów;
 • Znajomość przepisów dotyczących przewozów w prowadzonej działalności;
 • Posiadanie niezbędnych kwalifikacji potwierdzonych certyfikatem kompetencji lub wyznaczenie osoby go posiadającej.

Licencja wspólnotowa pozwala na dostęp do rynku przewozowego Wspólnoty Europejskiej określonej przepisami unijnymi i tym samym na uniknięcie barier pojawiających się w poszczególnych państwach.

Surowsze kary

Po wprowadzeniu nowych przepisów reputacja przewoźników może bardziej ucierpieć. Od 21 maja służby kontrolne zmieniły podejście do odpowiedzialności za nieprawidłowości. Stwierdzenie takowych może prowadzić do kar finansowych oraz przypisania do jednej z grup (poważne, bardzo poważne, najpoważniejsze). W takiej sytuacji informacja ta przekazywana jest do właściwego rejestru. Efektem tego może być wszczęcie postępowania przez organ wydający uzyskanie licencji z zakresu dobrej reputacji. Z kolei takie działanie może przyczynić się do zawieszenia licencji lub utraty certyfikatu kompetencji zawodowych.

Konieczność posiadania tachografów w busach

Trzecią bardzo ważną zmianą jest objęcie przewozów pojazdami lub zespołami pojazdów o dopuszczalnej macie całkowitej 2,5-3,5 t obowiązkiem instalacji tachografów cyfrowych. Takie działanie obliguje kierowców do stosowania się do norm socjalnych dotyczących czasu jazdy, przerw i odpoczynków. Jednak ta zmiana nie jest jeszcze obowiązkowa. Jeśli przepisy nie ulegną zmianie, to konieczność instalacji tachografów pojawi się obowiązkowo od lipca 2026 roku.

Czy firmy są już gotowe na nowe przepisy?

Niestety wiele firm nie jest jeszcze przygotowana na nowe przepisy, gdyż nie otrzymało jeszcze licencji wspólnotowej w określonym czasie. Czas wyrobienia licencji wynosi od 6-8 tygodni. Brak jej posiadania skutkuje karą pieniężną w wysokości nawet do 12 000 zł. Z obserwacji wynika, że zamieszanie z licencjami może potrwać nawet do trzech miesięcy. Skutkiem tego może być upadłość małych firm zajmujących się przewozami pojazdami omawianego typu. Szacuje się, że ceny za usługi transportowe wzrosną nawet o 20%.

Nowe przepisy dotyczące transportu lekkiego zostały wprowadzone w celu zwiększenia bezpieczeństwa transportu drogowego. Jednak jak każda nowelizacja ma swoje wady i zalety. Niestety w aktualnej sytuacji zaważa się więcej wad, niż zalet. Zdaniem znawców wiele z zapisów pakietu mobilności doprowadza do ograniczenia udziału w rynku polskich i rumuńskich przewoźników.

Nasze pierwsze targi po pandemii !!!

Nareszcie po 28 miesiącach przerwy spowodowanej pandemią mieliśmy okazję do spotkań z kontrahentami na targach WARSAW PACK 2022

W dniach 26-28 kwietnia 2022 roku odbyły się VII Międzynarodowe Targi Techniki Pakowania i opakowań Warsaw Pack na terenie Ptak Warsaw Pack w Nadarzynie. Centrum Targowo-Kongresowe już po raz siódmy gościło przedstawicieli wszystkich gałęzi branży opakowaniowej. Targi Warsaw Pack cieszą się doskonałą opinią wśród zainteresowanych. 

Targi Warsaw Pack należą do dużych przedsięwzięć. Dlatego, w celu uporządkowania oraz ułatwienia szybszego dotarcia do interesujących stoisk zostały podzielone na strefy tematyczne:

 • Strefa Automatyki i Robotyki 
 • Strefa E-Commerce
 • Strefa Logistyki i Magazynowania
 • Strefa Opakowań
 • Strefa Techniki Pakowania
 • Strefa Etykiet, Etykietowania i Druku.

Warsaw Pack to wydarzenie, które skupia wszystkie gałęzie branży opakowaniowej i pozwala na dogodne warunki do profesjonalnych kontaktów biznesowych. Jako zwiedzający mogliśmy  zapoznać się z szeroką gamą opakowań do produktów spożywczych, medykamentów, chemikalii i kosmetyków. 

Najbardziej widoczny trend na rynku opakowań to produkcja opakowań w 100% ekologicznych, w pełni biodegradowalnych. Takie są opakowania z kartonu, gdyż jest w 100% odnawialny i w 100% biodegradowalny. Oprócz kartonu, do produkcji opakowań wykorzystuje się trzcinę cukrową, bambus, liście palmowe. Za tym trendem podążają również producenci maszyn które muszą być przystosowane do produkcji z materiałów pochodzących z recyklingu. 

Dodatkowo zobaczyliśmy, że półprodukty do produkcji opakowań mają również inne zastosowanie. Niektóre stoiska, meble, były w pełni wykonane z opakowań. Inni się nawet pokusili do stworzenia obrazu….

Targi nie tylko pozwoliły nam powrócić na stare tory czyli do bezpośrednich spotkań z klientami, które tak dobrze budują relacje z klientami, ale również nawiązaliśmy nowe kontakty i poszerzyliśmy naszą wiedzę o nowinki z branży.

Fotorelacja:

Pakiet Mobilności 2022 – aktualna sytuacja na rynku transportowym

W lutym 2022 weszły w życie nowe przepisy dotyczące unijnego Pakietu Mobilności. Nowelizacje dotyczą ustawy o transporcie drogowym i czasie pracy kierowców. Zmiany które zostały finalnie zatwierdzone odmieniły życie kierowców. W dzisiejszym artykule przedstawimy Państwu jak nowe przepisy dotychczas wpłynęły na polskie firmy transportowe? 

Zapraszamy do czytania wpisu.

Pakiet Mobilności – jakie nastąpiły zmiany od 2 lutego 2022 roku i jakie są pierwsze skutki 

Pakiet Mobilności jest unijnym projektem, który odnosi się tylko do krajów, które należą do Unii Europejskiej. Zmiany, które nastąpiły od lutego 2022, już mocno dały się odczuć polskiej branży transportowej. Dotyczą one sposobu rozliczania kierowców, którzy wykonują przewozy międzynarodowe. Polskie firmy transportowe, które zajmują się transportem na terenie krajów Unii Europejskiej, zobowiązani są do wypłacenia minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym kraju, w którym kierowcy wykonują przewóz. Taki wymóg dotyczy jedynie przewozów typu cross-trade i kabotażowych. 

Poniżej przedstawiamy dokładne zmiany i ich skutki. 

Delegowanie kierowców 

Delegowaniu nie podlega już tranzyt oraz przewozy dwustronne łącznie z maksymalnie dwoma dodatkowymi załadunkami i rozładunkami. Natomiast delegowaniu podlegają przewozy typu cross-trade / przerzuty oraz przewozy kabotażowe. 

Od 2 lutego 2022 roku kierowcy, którzy wykonują przewozy międzynarodowe nie mogą wpisać ich w poczet delegacji. W związku z tym kierowcy są pozbawieni dodatków z tytułu podróży służbowej, w tym diet i ryczałtów za noclegi. Dlatego właśnie wypłaca się minimalne wynagrodzenie obowiązujące na terenie kraju, w którym wykonywany jest przewóz. Niegdyś diety i ryczałty były wypłacane kierowcom do ręki, teraz ta część wynagrodzenia jest opodatkowana i oskładkowana, co znacznie zwiększa koszty, które ponoszą firmy transportowe. 

Wprowadzone zmiany od 2 lutego 2022 roku obligują firmy transportowe do koniecznego dokonywania zgłoszeń dotyczących delegowania kierowców do pracy poza granicami Polski w systemie IMI oraz do prowadzenia szczegółowej ewidencji czasu pracy kierowców.

Nowelizacje, które weszły w życie od 2 lutego 2022 roku lekko uprościły obowiązki, a mianowicie nie trzeba ustanawiać przedstawiciela oraz nie trzeba posiadać wszystkich dokumentów w kabinie, gdyż można prowadzić częściowo dokumentację elektroniczną. 

Utrudnień jest jednak nieco więcej. Oprócz tego, że nie ma możliwości zaliczania przewozów międzynarodowych jako delegacje oraz wzrosły koszty wynagrodzeń, to pojawiły się trudności w rozliczaniu kierowców. Ponadto istnieje ryzyko utraty reputacji poprzez niedostosowanie się do wytycznych. 

Zmiana tachografów 

Od 2 lutego 2022 roku istnieje obowiązek wpisu kraju w tachografie cyfrowym po przekroczeniu granicy, jednak tylko tych należących do Unii Europejskiej. Należy to wykonać w pierwszym możliwie bezpiecznym miejscu, gdzie można się zatrzymać. Dzięki temu, że kierowca wpisze kraj, do którego wjechał będzie można kontrolować płacę minimalną, kabotaż oraz powroty kierowców i pojazdy. 

Pakiet mobilności – zmiany od 21 lutego 2022

W dniu 21 lutego 2022 roku wprowadzono obowiązek powrotu pojazdów wykonujących przewozy międzynarodowe do baz w kraju siedziby przewoźnika 1 raz na 8 tygodni. Dodatkowo istnieje obowiązek utrzymywania miejsc postojowych w bazach dla conamniej 1/3 floty pojazdów. Ponadto jest zakaz wykonywania więcej niż trzech przejazdów kabotażowych w przeciągu 7 dni, wliczając w to czterodniową przerwę liczoną od ostatniego przewozu kabotażowego. 

Największą kontrowersję spośród powyższych zmian wzbudza obowiązek powrotu pojazdu do baz w kraju siedziby przewoźnika. Jeśli nie będzie możliwości uzyskania przewozów w obrębie bazy przewoźników, to pojazdy będą wracały puste, co nie jest ekonomiczne i dodatkowo lekceważące środowisko (niepotrzebna emisja CO2). Ta nowelizacja jest podważana przez członków Unii Europejskich, jednak nie podano jeszcze żadnej faktycznej odpowiedzi.  

Pakiet Mobilności – kolejne zmiany 

Powyższe zmiany nie są ostatnimi. Kolejnych możemy się spodziewać na przełomie pozostałej części roku 2022 do 2026. Jakie dokładnie zajdą zmiany? W Mat Logistic informacje są na bieżąco. Warto śledzić naszego bloga! 

Transport kombinowany, intermodalny, multimodalny – czym każdy się różni, jakie są podziały dodatkowe oraz zalety każdego z nich?

Transport jest działem gospodarki narodowej, który swoim zasięgiem obejmuje przewóz osób i towarów oraz energii. Termin ten podlega szerokiej klasyfikacji. Można go dzielić ze względu na rodzaj środka transportu, przedmiot przewozu, odległość, zasięg, napęd lub jego brak, organizację przewozu bądź też dostępność użytkownika. 

W dzisiejszym artykule przyjrzymy się bliżej transportowi kombinowanemu intermodalnemu i multimodalnemu, a dokładniej:

Zapraszamy do lektury! 

Czym różni się transport kombinowany, intermodalny i multimodalny?

Czasami spotykamy się z sytuacją, w której pojęcia transportu kombinowanego, intermodalnego oraz multimodalnego stosowane są zamiennie. Co prawda wszystkie są powiązane, ale każde oznacza coś innego. 

Transport kombinowany 

W dzisiejszych czasach bardzo popularnym transportem jest transport kombinowany, w którym przewóz towarów odbywa się z wykorzystaniem więcej niż jednej gałęzi transportu. Tu stosuję się tylko jedną jednostkę ładunkową (np. kontener) podczas całej trasy, bez przeładunku towaru. W transporcie kombinowanym korzysta się z transportu kolejowego, żeglugę śródlądową lub morską przybrzeżną, natomiast w końcowym etapie korzysta się z transportu samochodowego. 

Transport intermodalny 

Transport intermodalny jest realizowany za pomocą dwóch lub więcej środków transportu, ale z wykorzystaniem jednej jednostki ładunkowej (np. kontener), bez przeładunku przy zmianie rodzaju transportu. W tym transporcie zbędne jest precyzowanie udziału określonej gałęzi transportu w operacjach dowozowo-odwozowych. 

Transport multimodalny  

Ten transport odbywa się z zastosowaniem minimum dwóch gałęzi transportu, jednakże towar może zmienić jednostki ładunkowe. Inaczej pisząc, towar może być przeładowany do innej jednostki przy zmianie środka przewozu. Tu nie ma znaczenia ile wykorzystuje się gałęzi transportu, Klient podpisuje tylko jedną umowę przewozową

Jakie są dodatkowe podziały transportu kombinowanego, intermodalnego oraz multimodalnego?

Transport kombinowany 

Transport kombinowany dzieli się na:

 • towarzyszący – tu następuje przewóz pojazdu wraz z kierowcą z zastosowaniem tylko jednej gałęzi transportu.
 • nietowarzyszący – tu następuje przewóz pojazdu bez kierowcy z zastosowaniem innej gałęzi transportu. 

Transport intermodalny 

Transport intermodalny można podzielić wg następującej klasyfikacji:

 • zasięg – w tym przewozy wykonywane na terenie kraju, międzynarodowo, kontynentalne lub międzykontynentalne;
 • charakter zastosowanych środków transportu – w tym przewozy drogowo-kolejowe, drogowodne, rzeczno-morskie;
 • rodzaj zastosowanych środków transportu – w tym przewozy naczep, samochodów ciężarowych oraz pojemników specjalistycznych, kontenerów i nadwozi wymiennych;
 • sposób i charakter organizacji – w tym przewozy konwencjonalne i operatorskie. 

Transport multimodalny

Transport multimodalny dzieli się ze względu na:

 • rodzaj operatora – bezpośredni, pośredni;
 • rodzaj zastosowanych jednostek ładunkowych – naczepy, kontenery, pojazdy ciężarowe, naczepy, nadwozia wymienne, pojemniki specjalistyczne;
 • rodzaj zastosowanych środków transportu – szynowo-drogowe, szynowo-drogowo-morskie, szynowo-drogowo-lotnicze, szynowo-drogowo-rzeczne;
 • zasięg – krajowy, międzynarodowy, kontynentalny, międzykontynentalny;
 • sposób ustalenia cen i odpowiedzialności – jednolity, odcinkowy. 

Zalety transportu kombinowanego, multimodalnego, intermodalnego

Transport kombinowany, intermodalny i multimodalny pozwala na wydajniejsze wykorzystanie czasu kierowcy oraz poprawę warunków jego pracy. Dzięki wykorzystaniu jednego z nich generuje się większą elastyczność świadczonych usług, działanie z duchem czasu i nowoczesnych technologii. Można obniżyć koszty eksploatacji pojazdów oraz prowadzonej działalności i przyczynić się do ochrony środowiska (obecnie analizowane rodzaje są najbardziej ekologicznymi sposobami transportu). Można przewozić jednocześnie dużą masę ładunku, pokonując przy tym dalekie odległości z punktu A do punktu B. Jest także mniejsze ryzyko wystąpienia wypadków. 

tachograf

Tachograf – czym jest i jakie są jego rodzaje?

W celu kontrolowania czasu pracy i odpoczynku kierowców stworzono urządzenie zwane tachografem. Wprowadzono je w życie nie tylko ze względu na pomiar i dbałość warunków czasu pracy kierowców, ale także z dbałość o bezpieczeństwo na drodze. 

Dzisiejszy artykuł poświęcimy tachografom. W nim opisujemy:

 1. Czym jest tachograf?
 2. Jakie są rodzaje tachografów?
 3. Jak używać tachografu?
 4. Kto ma obowiązek stosowania tachografu?
 5. W jakich przypadkach nie trzeba mieć tachografu?

Zapraszamy do czytania 🙂

Czym jest tachograf? 

Tachograf jest urządzeniem do pomiaru pracy i odpoczynku kierowcy oraz działania pojazdu. W zależności od rodzaju odnotowuje on liczbę przejechanych kilometrów, prędkość w danej chwili, czas prowadzenia pojazdu, moment otwarcia obudowy tachografu. Poprzez wprowadzenie ograniczeń czasu pracy kierowców autobusów (prowadzących pojazdy o dmc pow. 10 t, do przewozu więcej niż 9 osób) oraz pojazdów ciężarowych (o dmc pow. 12 t) tachograf jest niezwykle pomocny. Pokazuje on także aktywność kierowcy, w tym okres pracy, oczekiwania i odpoczynku. 

Głównym zadaniem tachografu jest minimalizacja występujących zdarzeń drogowych spowodowanych przeciążeniem organizmu kierowców poprzez przepracowanie. Bez tych urządzeń wielu kierowców z pewnością przeceniałoby swoje możliwości pokonując długie trasy bez odpoczynku. Dodatkowo tachograf ułatwia rozliczenie kierowców

Jakie są rodzaje tachografów? 

Wyróżnia się dwa rodzaje tachografów tj. analogowy i cyfrowy.

Tachograf analogowy

To urządzenie zapisuje pomiary za pomocą rysika na wykresówkach, czyli papierowych tarczach. Zamontowany w nim czujnik zlicza aktualną liczę zębów koła wzorcowego, zamontowanego na skrzyni biegów. Pozwala to na odczyt prędkości i przebiegu pojazdu. W sprzedaży można znaleźć różne modele tachografów analogowych, różniących się sposobem napędu, działaniem (półautomatyczny lub automatyczny), zakresem pomiaru, sposób rejestracji danych oraz napięciem zasilania. Wadą tachografu analogowego jest ryzyko wystąpienia błędów w zapisie oraz prostota w fałszowaniu danych. 

Tachograf cyfrowy

To urządzenie szczegółowo pokazuje informacje o przebiegu jazdy, w tym prędkość, postoje i przebytą trasę. Dane te są archiwizowane w urządzeniu przez rok. Tachograf cyfrowy posiada wyświetlacz, na którym znajdują się aktualne dane. Nośnikiem informacji jest karta pamięci oraz dysk twardy. Aby uruchomić urządzenie niezbędna jest karta kierowcy

tachograf

Jak używać tachografu?

Każdy rodzaj tachografu jest prosty i intuicyjny w użytkowaniu. Faktem jest, że im nowszy model, tym urządzenie jest łatwiejsze w obsłudze. W przypadku tachografu analogowego, należy każdą tarcze opisać przez rozpoczęciem pracy kierowcy i po jej zakończeniu. Należy wypisać dane osobowe kierowcy, numer rejestracyjny pojazdu, data, miejsce wykonywanej pracy (przed i po), stan licznika przez wyjazdem oraz stan po powrocie. Nie odnotowanie chociażby jednej z nich grozi grzywną finansową. W przypadku, gdy kierowca nie miał możliwości z jakiegoś powodu zarejestrowania danej informacji, to musi to odnotować na tylnej części wykresówki. 

W przypadku tachografów cyfrowych, dane zapisują się na karcie pamięci oraz karcie kierowcy. Odczyt karty powinien nastąpić co 28 dni, natomiast jednostki pojazdowej co 90 dni, z ominięciem wyjątków tj awaria tachografu oraz kontrola podmiotu. 

Kto ma obowiązek stosowania tachografu?

Zgodnie z art. 3 Rozporządzenia Rady (EWG) tachograf musi posiadać każdy pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t oraz z pojazdach do przewozu osób pow. 9 osób łącznie z kierowcą. Pakiet mobilności wprowadził dodatkowo konieczność wyposażenia busów o dmc pow. 2,5 t. 

W jakich przypadkach nie trzeba mieć tachografu?

Analizując poprzedni akapit w tachograf nie trzeba wyposażać pojazdów do przewozu nie więcej niż 9 osób. Wyłączeni są również rolnicy, którzy nie muszą posiadać tachografów w ciągnikach rolniczych, pojazdach przeznaczonych do przewozu inwentażu, a także w innych pojazdach należących do rolnika. Auta należące do przedsiębiorstw rolniczych, ogrodniczych, leśnych i rybackich, które transportują rzeczy do 50 km od stałej siedziby także nie muszą posiadać tachografu. 

Zdarzają się niestety sytuacje, że ktoś próbuje coś zmieniać w tachografie na własną rękę. Takie działania są surowo karane pozbawieniem wolności nawet do 5 lat oraz wysokimi grzywnami.