Spedytor – tylko pośrednik czy profesjonalny specjalista?

Dzisiejszym artykułem chcemy przybliżyć Państwu różnicę między spedycją, a firmą transportową. Czasem bowiem spotykamy się z opinią, że spedytorzy to tylko pośrednicy. Takie postrzeganie wynika z braku wiedzy, jak rzeczywiście wygląda praca spedytora. Jako, że Mat Logistic specjalizuje się w świadczeniu usług spedycyjnych już przeszło 10 lat – chętnie opowiemy jak to rzeczywiście działa.

Kim jest spedytor? Dlaczego to nie tylko pośrednik? 

Spedytor to fachowiec, który powinien posiadać szeroką wiedzę, tak aby znaleźć najbardziej optymalne rozwiązania. Dobór środka transportu, zaplanowanie załadunku i trasy przewozu, wymagane pozwolenia i wreszcie zlecenie wykwalifikowanemu przewoźnikowi. Tu właśnie zaczyna się najważniejszy element pracy spedytora.
Na rynku transportowym aktualnie są tysiące firm. Jak zorientować się która firma ma odpowiednie kwalifikacje? Który przewoźnik jakie kraje obsługuje? Czy dana firma ma odpowiedni pojazd? To w tym momencie wykazuje się dobry spedytor. Orientuje się gdzie, kiedy i kogo wysłać. Sprawdza kto ma odpowiednie doświadczenie i czy posiada właściwe ubezpieczenie.

Nasza firma obsługuje setki klientów ze skrajnie różnych gałęzi gospodarki. Takie firmy wymagają różnych rozwiązań i środków transportowych. Dzięki realizowaniu skrajnie różnych transportów nasza wiedza ciągle się poszerza. Wiemy jacy przewoźnicy są najlepsi pod dane zlecenie.

Czym spedycja różni się od firmy transportowej?

Firma transportowa posiada własne środki transportu. Nie jest jednak w stanie tak kompleksowo obsługiwać klientów jak spedycja. Zawsze na pierwszy plan będzie stawiała znalezienie odpowiednich ładunków na posiadany tabor. Jeżeli firma wysyła konkretne pojazdy w punkty X i Y, to potrzebuje transportów z tych konkretnych miejsc. My jako spedycja nie mamy takiego problemu, bo umawiamy się na konkretne przewozy pod zapotrzebowanie naszych klientów.

Przedsiębiorstwom, które mają kilka, kilkanaście transportów w roku, w tym każdy inny, ciężko jest zorientować się komu najlepiej zlecić transport. Dla takich klientów korzystanie ze sprawdzonych firm spedycyjnych to najbezpieczniejsze i najbardziej opłacalne wyjście. Doświadczona firma spedycyjna chroni klienta przed oszustwem i naciąganiem na zbyt duże koszty transportu.

Naszą rolą jako spedytorów jest zawsze dobranie odpowiedniego taboru pod klienta. Jeżeli nasz klient potrzebuje skrajnie różnych rozwiązań: od busów po transporty ponadgabarytów to my jesteśmy w stanie takie zapytanie obsłużyć. Wypracowane wieloletnie kontakty, sprawdzeni kierowcy pozwalają nam na zapewnienie każdemu klientowi najlepszych rozwiązań do zrealizowania danego przewozu. 

Nasz zespół spedytorów czeka na kontakt! 🙂

Tarcza antykryzysowa dla transportu

Pierwszy pakiet pomocowy przegłosowany przez Sejm pod koniec marca spotkał się z dużą krytyką branży transportowej. Brakowało rozwiązań typowo pod potrzeby branży TSL. 9 kwietnia, krótko przed świętami ogłoszono uzupełnienie do marcowych propozycji. Na jaką pomoc może liczyć transport?

3 formy pomocy od ARP

Agencja Rozwoju Przemysłu rozdysponuje 1,7 mld zł na czynności mające przeciwdziałać skutkom epidemii. Te czynności podzielono na 3 rodzaje:

 • Leasing operacyjny z karencją w spłacie i ponadnormatywnym okresem spłaty
  – jak informuje ARP ta forma ma refinansować leasingi z komercyjnych spółek i towarzystw leasingowych. Kwota leasingu do 5 mln zł netto, a okres finansowania – do 6 lat. Karencja w spłacie rat leasingowych – do 12 miesięcy.
 • Pożyczka obrotowa finansująca wypłatę wynagrodzeń w sektorze MŚP
  – na sfinansowanie kosztów wynagrodzeń netto przez okres do 2 lat, przy wydłużonym okresie karencji do 12 miesięcy.
 • Pożyczka obrotowa na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym
  – od 0,8 mln zł do 5 mln zł z okresem finansowania do 6 lat i okresem karencji do 15 miesięcy.

Wydłużenie ważności dokumentów

W rozszerzonym pakiecie pomocowym ujęto także przepisy wydłużające ważność praw jazdy i uprawnień do kierowania pojazdami, a także pozwoleń czasowych i tablic rejestracyjnych (jeżeli ich termin ważności upłynął w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii). Wyszczególniono również zapisy przedłużające ważność świadectw kierowców oraz wpisu w prawie jazdy kodu 95. 

Jeśli powyższe przepisy wejdą w życie, ważność wygasających dokumentów zostanie przedłużona o 60 dni po zakończeniu stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. 

kwarantanna kierowców

Kwarantanna dla kierowców

Od 15 marca po wprowadzeniu ograniczeń na granicach w związku z epidemią COVID-19 tematem budzącym wiele emocji jest przymusowa kwarantanna. Kto na dzień dzisiejszy nie podlega 14-dniowej izolacji po przekroczeniu granicy z Polską?

Zmiany w przepisach o kwarantannie kierowców

Warto na wstępie zaznaczyć, że przepisy dotyczące kwarantanny mogą zmieniać się dynamicznie nawet z dnia na dzień. Jeszcze 19 marca kwarantanny mogli uniknąć jedynie kierowcy prowadzący pojazdy służące przewozowi towarów jeśli ich przejazd faktycznie takiego przewozu dotyczył. Za to 20 marca za sprawą wstawiennictwa TLP Polska z tego obowiązku wyłączono także kierowców zawodowych powracających do kraju innymi środkami transportu (np. samochodami osobowymi).

Kierowca zawodowy chcący uniknąć przymusowej kwarantanny powinien mieć przy sobie:

 • kartę kierowcy,
 • świadectwo kwalifikacji zawodowej,
 • kopię umowy o pracę,
 • lub zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie na stanowisku kierowcy.

Świadczenia dla osób poddanych kwarantannie

Co z kierowcami, którzy jeszcze na starych zasadach nie uniknęli obowiązkowej izolacji? Tak jak w przypadku innych osób przebywających na 14-dniowej kwarantannie należą się im świadczenia chorobowe identyczne jak w przypadku lekarskiego zwolnienia z pracy. Oświadczenie należy złożyć w terminie 3 dni po odbyciu kwarantanny. Więcej informacji znajdziecie na stronie ZUS-u.

Obecnie świadczenia przez pierwsze 33 lub 14 dni wypłacane są przez pracodawcę/zleceniodawcę. Przedstawiciele branży transportowej chcą jednak, aby całość świadczeń za okres kwarantanny była wypłacana ze środków publicznych. Ma to złagodzić już i tak pogarszającą się sytuację finansową wielu firm.

koronawirus_branża transportowa

Koronawirus a transport

Pod koniec stycznia świat usłyszał o wybuchu epidemii nowego wirusa (SARS-CoV-2). Obawy związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa nie dotyczą jedynie strachu o stan zdrowia społeczeństwa. Wpływ rosnącej epidemii ma bowiem swoje odzwierciedlenie również w gospodarce. Jakie niesie to konsekwencje dla branży transportowej?

Epidemia paraliżuje transport drogowy

W związku z narastającym problemem koronawirusa transport drogowy boryka się ze sporymi utrudnieniami. W bezpośrednich kontaktach z Chinami nałożono m.in. limit ciężarówek przekraczających granicę Ping Xiang w prowincji Jiangxi (do 200 dziennie). Coraz więcej problemów pojawia się w transporcie realizowanym do Niemiec czy Włoch.

Przewoźnicy chcąc realizować zobowiązania wobec klientów mają spore problemy. Przy stałych trasach nie jest to jeszcze tak drastyczne. Gorzej z dodatkowymi zleceniami. Często sami kierowcy nie chcą wyruszać w trasy do Włoch czy Niemiec w obawie przed koronawirusem. Skutki choroby COVID-19 odczuć możemy również w malejącej liczbie zleceń na giełdach transportowych.

Dodatkowo przewoźnicy niejednokrotnie muszą radzić sobie z utrudnieniami takimi jak:

 • wymagania firm co do nieopuszczania kabiny przez kierowcę podczas rozładunku i załadunku (co jest niezgodne z konwencją CRM),
 • blokowanie wjazdu ciężarówek prowadzonych przez kierowców, którzy w ciągu 2 ostatnich tygodni przebywali w Niemczech czy we Włoszech.

SARS-CoV-2 blokuje transport morski

Około 80% światowego handlu towarami odbywa się drogą morską. W Chinach działa 7 z 10 największych portów kontenerowych na świecie. W związku z rozporządzeniami lokalnych władz po kolei są one zamykane lub mocno ogranicza się ich pracę. Już teraz ilość przeładunków kontenerów spadła o ponad 20%. W bieżącym miesiącu do terminala DCT Gdańsk ma nie zawinąć kilka statków. Biura operatorów logistycznych w Wuhan (uważanego za epicentrum epidemii) i Tianjin wciąż stoją zamknięte.

Firmy, które obsługują transporty z Chin muszą wykazać się dużą elastycznością. W związku z postępującym zamykaniem poszczególnych portów, aby przetransportować ładunki należy szukać alternatywnych rozwiązań. Towary można przenosić na inne środki transportu, np. transport lotniczy lub kolejowy. Niestety nie wszystkie ładunki można przenieść na czas i coraz częściej dochodzi do sporych opóźnień.

Koronawirus wpływa także na transport lotniczy i kolejowy

Choć część towarów z transportu morskiego można przenieść na transport lotniczy, wiele firm nie decyduje się na takie rozwiązanie. Jest to powiązane z ogromną zwyżką stawek. Przed wybuchem epidemii stawki transportu lotniczego były niższe o ponad 100%! Przez niższą podaż miejsc ładunkowych wydłużył się też średni czas tranzytu (średnio o kilka dni).

Pewną część ładunków realizuje się transportem kolejowym. Niestety nie jest to duże wsparcie dla rosnących potrzeb. Nie można przewozić większych ilości towarów, gdyż w Chinach brakuje kierowców, którzy mogliby te towary odbierać czy dowozić do terminali kolejowych. Transport kolejowy do Wuhan (uważanego za jedno z najważniejszych krajowych centrów produkcji samochodów) jest całkowicie wyłączony. Dodatkowo ograniczenia nałożone na transport drogowy pomiędzy poszczególnymi prowincjami Chin mocno zakłócają łańcuchy dostaw.

Skala paniki, która narosła wokół koronawirusa z Wuhan przynosi ogromne, daleko idące straty. Światowej gospodarce grozi zerwanie globalnych łańcuchów logistycznych. Firmy, które są całkowicie uzależnione od Chin już zaczynają odnotowywać straty.

Wdrożenie zasad zwiększających bezpieczeństwo jest oczywiście potrzebne. Jednak apelujemy o zachowanie rozwagi i śledzenie wartościowych źródeł informacji o koronawirusie.

Transport żywych zwierząt

Chcąc przewozić żywe zwierzęta należy spełnić szereg wymogów prawnych. Niestety pomimo rozporządzeń unijnych i krajowych nadal słyszymy o przewozach, które dosłownie mrożą krew w żyłach. Nikomu zapewne nie trzeba przypominać głośnej sprawy transportu 10 tygrysów z Włoch do Rosji. Jak zatem przewozić żywe zwierzęta, aby ich transport przebiegał w prawidłowy sposób?

Obowiązki przewoźnika przy transporcie zwierząt

Tak jak w przypadku innych rodzajów transportu przewóz żywych zwierząt obwarowany jest szczególnymi przepisami. Obowiązujące w Polsce przepisy prawa wynikają z Rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005. Wszelkie zasady i reguły tam zawarte mają zapewnić dobrostan, zapobiegać cierpieniu i narzucać rygor odpowiednich warunków zgodnych z potrzebami zwierząt. Należy bowiem pamiętać, że proces transportu jest dla zwierząt niezwykle stresujący. Stąd staranność o spełnienie podstawowych potrzeb fizjologicznych to absolutne minimum.

Do ogólnych zasad transportu żywych zwierząt należą m.in:

 • zapewnienie bezpieczeństwa zwierzętom,
 • zapewnienie dopływu świeżego powietrza przy jednoczesnej ochronie przed skrajnymi warunkami meteorologicznymi,
 • zapewnienie bezpiecznych urządzeń do załadunku i wyładunku (tak, aby jak najbardziej zminimalizować ryzyko zranień),
 • zapewnienie odpowiedniej powierzchni podłogi i wysokości pojazdu,
 • zapewnienie czystości pojazdu oraz jego dezynfekcji,
 • przy transporcie dłuższym niż 8 godzin – przerwy na odpoczynek, pojenie i karmienie.

Transport zwierząt powinien odbywać się możliwie szybko. I nie mamy tutaj na myśli prędkości. Najlepiej, aby odległość między załadunkiem i rozładunkiem była jak najkrótsza. Zlecający transport powinien zadbać, aby zwierzęta zostały zbadane przed wyjazdem. Lekarz weterynarii powinien wystawić im świadectwo zdrowia i po zapoznaniu się z planem podróży zaakceptować go lub zgłosić części do zmian.

Podstawowe uprawnienia i zatwierdzenia potrzebne do transportu zwierząt to:

 • zezwolenie dla przewoźnika (do 8 lub powyżej 8 godzin)
 • licencja kierowcy/konwojenta (po ukończonym szkoleniu),
 • przy transporcie powyżej 8 godzin – świadectwo zatwierdzenia środka transportu. Odpowiednio przystosowany pojazd jest bowiem warunkiem otrzymania zezwolenia na transport zwierząt.

Wkład organizacji społecznych

Od 2000 roku obserwuje się mocne zaostrzenie regulacji prawnych dotyczących przewozu zwierząt. Dzieje się to przy udziale organizacji społecznych walczących o ochronę praw zwierząt. Wszystko po to, aby ograniczyć niehumanitarne przewozy zwierząt, które niejednokrotnie doprowadzają do wycieńczenia i śmierci transportowanych istot.

Za główny cel przyszłości w transporcie żywych zwierząt stawia się ograniczenie przewozów na duże odległości. Zwięrzęta nie przystosowują się do transportu tak samo jak ludzie. Każdy transport to dla nich ogromna dawka stresu.

W związku z tym, że Mat Logistic jest firmą zajmującą się nie tylko organizacją transportu ale i doradztwem, chętnie podpowiemy jak powinien przebiegać prawidłowy przewóz zwierząt. Połączymy nasze doświadczenie z miłością do zwierząt i być może razem z Tobą czytelniku – zorganizujemy w pełni profesjonalny i zgodny z wymogami transport zwierząt żywych.

Przewóz zestawami przestrzennymi

Wykorzystanie zestawów przestrzennych pozwala jednorazowo przewieźć towar o znacznie większej objętości, niż mieści zwykła plandeka „tir”. Zestawy są idealne do przewozu towarów lekkich, zajmujących dużo miejsca. Czym w takim razie charakteryzują się takie zestawy?

Różnice między zestawem przestrzennym, a „tirem”

Plandeka (przyjmijmy taką nomenklaturę dla popularnego „tira”) ma długość powierzchni ładownej 13,6 m, a zestaw 15,4 m. Dodatkowo zestaw składa się z 2 części:

 • pojazdu 7,3 m lub 7,7 m
 • i przyczepy o długości: 7,7m lub 8,1 m.

Dodatkowym atutem zestawów przestrzennych jest ich kubatura: 115-120 cmb i wysokość 3 metrów.

Tego typu pojazdy mogą zabrać 38 europalet zamiast 33 jak zwykła plandeka, oraz towary wysokie do 3 m. Dzięki zwiększonej kubaturze, mogą Państwo załadować więcej towaru i tym samym zminimalizować koszty transportu.

zestaw przestrzenny

Przykładowy zestaw przestrzenny – źródło: https://40ton.net/zestaw-przestrzenny-ktory-tez-zestawem-bdf-lekka-konstrukcja-gniotpolu-o-wymiennych-nadwoziach/

Przykłady towarów jakie wozimy

W Mat Logistic zestawy przestrzenne często wykorzystujemy do przewozu:

 • mebli,
 • materiałów ociepleniowych (np. wełny mineralnej, styropianu),
 • lekkich konstrukcji

Zachęcamy do sprawdzenia naszej oferty na transport z wykorzystaniem zestawów przestrzennych. Wszelkich informacji udzielimy pod adresem mailowym: biuro@matlogistic.pl

Nowe fotoradary i ich rozmieszczenie

Do końca 2020 roku w Polsce ma pojawić się 26 nowych fotoradarów. Zostaną umiejscowione w najbardziej niebezpiecznych miejscach w kraju.
Ich lokalizacje po ponad półrocznych badaniach wybrali specjaliści z Instytutu Transportu Samochodowego. 

Rozmieszczenie fotoradarów

Ponad pół roku trwała analiza stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Specjaliści nie tylko jeździli po całej Polsce, ale także korzystali z pomocy dronów. Dzięki temu wytypowano miejsca szczególnie niebezpieczne. To właśnie w nich mają zostać zainstalowane nowe fotoradary.

Co ciekawe ponad połowa nowych urządzeń stanie przy drogach wojewódzkich i powiatowych. To nowość, gdyż dotychczas większość podobnych urządzeń trafiała na drogi wojewódzkie.

17 fotoradarów zostanie umieszczonych w miastach (np. w Łodzi, Warszawie, Lublinie czy Krakowie). Dokładna rozpiska lokalizacji udostępniona przez GITD znajduje się poniżej:

lokalizacja nowych fotoradarów
fot. gitd.gov.pl

Instalacje urządzeń nie rozpoczną się wcześniej niż w 4 kwartale bieżącego roku.

Warto wspomnieć, że montaż fotoradarów stanowi kolejny krok obecnie realizowanego programu CANARD. Program ten docelowo zakłada zakup 358 nowych urządzeń rejestrujących. To nie tylko fotoradary, ale również przenośne aparaty do kontroli prędkości czy rejestratory wjazdu na czerwonym świetle.

wiadukt

Utrudnienia na A1

Zły stan techniczny 6 wiaduktów i ich niezgodność z obowiązującymi standardami to powód remontu na autostradzie A1. Między węzłami Tuszyn i Piotrków Trybunalski Zachód szykuje się wyburzanie, które odetnie ruch.

Rozbiórka zaplanowana na weekend 18-19 stycznia

Choć wyburzanie wadliwych wiaduktów rozpocznie się 18 stycznia utrudnień możemy spodziewać się już od piątku. 17 stycznia od godziny 16:00 kierowcy mogą natrafić na zatrzymania ruchu trwające nawet kilkadziesiąt minut. Będzie to powiązane z wprowadzaniem tymczasowej organizacji ruchu.

Odcinek między Tuszynem a Piotrkowem Trybunalskim Zachód będzie zamknięty dla ruchu do 20 stycznia godziny 6-7 rano.

Objazdy:

 • Kierunek do Katowic- na węźle Tuszyn zjazd z A1 na DK 12/91 – przez Srock w kierunku Piotrkowa Trybunalskiego. Na węźle Piotrków Trybunalski Północ na S8 i z niej na autostradę A1 na węźle Piotrków Trybunalski Zachód.
 • Kierunek do Łodzi- na węźle Piotrków Trybunalski Zachód zjazd w S8 (kierunek Warszawa), najbliższy węzeł – Piotrków Trybunalski Północ – skręt na DK 12/92. Na węźle Tuszyn kierunek A1 na Łódź i Gdańsk.

Nowe wiadukty w ciągu roku

Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad informuje, że nowe wiadukty zostaną oddane do użytku w ciągu najbliższego roku. Wszystkie sześć wiaduktów zostanie wyposażonych w oddzielny ciąg pieszo-rowerowy. Zwiększony ma zostać również poziom nośności.

 

świąteczne logo Mat Logistic

Życzymy Wam Pięknych Świąt!

Wszystkim naszym Klientom, Współpracownikom i Przyjaciołom
życzymy pięknych świąt Bożego Narodzenia i wspaniałego Nowego Roku!

życzenia od Mat Logistic

Dziękujemy za kolejny rok wspólnej pracy i życzymy, aby te święta i noworoczny czas był szczególnie wyjątkowy. Szerokiej drogi! 🙂