Licencja na auta o DMC do 3,5 t – nowe przepisy

Od 21 maja 2022 roku wprowadzono w życie nowe prawo, które nakłada obowiązek uzyskania licencji na małe auta do 3,5 t. Dotyczy on przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy towarów o masie całkowitej DMC 2,5-3,5 t. Prawo to związane jest z pakietem mobilności, który od kilku miesięcy jest tematem niezwykle kontrowersyjnym.

Co się zmieniło? Zapraszamy do czytania!

Licencja wspólnotowa

Pierwszą istotną zmianą jest uzyskanie licencji wspólnotowej uprawniającej do wykonywania przewozów międzynarodowych towarów pojazdami lub zespołami pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej od 2,5-3,5 t. Zmiana ta włącza analizowane pojazdy do przepisów rozporządzenia 1071/2009. Konsekwencją tego kroku są nowe obowiązki dla przewoźników.

Rozporządzenie 1071/2009 z art. 3 ust.1 mówi, że przedsiębiorca musi spełnić następujące wymogi:

 • Posiadanie rzeczywistego miejsce prowadzenia działalności w kraju, gdzie znajduje się kompletna dokumentacja dotycząca prowadzonej działalności, zatrudnienia oraz wykonywanych przewozów;
 • Znajomość przepisów dotyczących przewozów w prowadzonej działalności;
 • Posiadanie niezbędnych kwalifikacji potwierdzonych certyfikatem kompetencji lub wyznaczenie osoby go posiadającej.

Licencja wspólnotowa pozwala na dostęp do rynku przewozowego Wspólnoty Europejskiej określonej przepisami unijnymi i tym samym na uniknięcie barier pojawiających się w poszczególnych państwach.

Surowsze kary

Po wprowadzeniu nowych przepisów reputacja przewoźników może bardziej ucierpieć. Od 21 maja służby kontrolne zmieniły podejście do odpowiedzialności za nieprawidłowości. Stwierdzenie takowych może prowadzić do kar finansowych oraz przypisania do jednej z grup (poważne, bardzo poważne, najpoważniejsze). W takiej sytuacji informacja ta przekazywana jest do właściwego rejestru. Efektem tego może być wszczęcie postępowania przez organ wydający uzyskanie licencji z zakresu dobrej reputacji. Z kolei takie działanie może przyczynić się do zawieszenia licencji lub utraty certyfikatu kompetencji zawodowych.

Konieczność posiadania tachografów w busach

Trzecią bardzo ważną zmianą jest objęcie przewozów pojazdami lub zespołami pojazdów o dopuszczalnej macie całkowitej 2,5-3,5 t obowiązkiem instalacji tachografów cyfrowych. Takie działanie obliguje kierowców do stosowania się do norm socjalnych dotyczących czasu jazdy, przerw i odpoczynków. Jednak ta zmiana nie jest jeszcze obowiązkowa. Jeśli przepisy nie ulegną zmianie, to konieczność instalacji tachografów pojawi się obowiązkowo od lipca 2026 roku.

Czy firmy są już gotowe na nowe przepisy?

Niestety wiele firm nie jest jeszcze przygotowana na nowe przepisy, gdyż nie otrzymało jeszcze licencji wspólnotowej w określonym czasie. Czas wyrobienia licencji wynosi od 6-8 tygodni. Brak jej posiadania skutkuje karą pieniężną w wysokości nawet do 12 000 zł. Z obserwacji wynika, że zamieszanie z licencjami może potrwać nawet do trzech miesięcy. Skutkiem tego może być upadłość małych firm zajmujących się przewozami pojazdami omawianego typu. Szacuje się, że ceny za usługi transportowe wzrosną nawet o 20%.

Nowe przepisy dotyczące transportu lekkiego zostały wprowadzone w celu zwiększenia bezpieczeństwa transportu drogowego. Jednak jak każda nowelizacja ma swoje wady i zalety. Niestety w aktualnej sytuacji zaważa się więcej wad, niż zalet. Zdaniem znawców wiele z zapisów pakietu mobilności doprowadza do ograniczenia udziału w rynku polskich i rumuńskich przewoźników.

Nasze pierwsze targi po pandemii !!!

Nareszcie po 28 miesiącach przerwy spowodowanej pandemią mieliśmy okazję do spotkań z kontrahentami na targach WARSAW PACK 2022

W dniach 26-28 kwietnia 2022 roku odbyły się VII Międzynarodowe Targi Techniki Pakowania i opakowań Warsaw Pack na terenie Ptak Warsaw Pack w Nadarzynie. Centrum Targowo-Kongresowe już po raz siódmy gościło przedstawicieli wszystkich gałęzi branży opakowaniowej. Targi Warsaw Pack cieszą się doskonałą opinią wśród zainteresowanych. 

Targi Warsaw Pack należą do dużych przedsięwzięć. Dlatego, w celu uporządkowania oraz ułatwienia szybszego dotarcia do interesujących stoisk zostały podzielone na strefy tematyczne:

 • Strefa Automatyki i Robotyki 
 • Strefa E-Commerce
 • Strefa Logistyki i Magazynowania
 • Strefa Opakowań
 • Strefa Techniki Pakowania
 • Strefa Etykiet, Etykietowania i Druku.

Warsaw Pack to wydarzenie, które skupia wszystkie gałęzie branży opakowaniowej i pozwala na dogodne warunki do profesjonalnych kontaktów biznesowych. Jako zwiedzający mogliśmy  zapoznać się z szeroką gamą opakowań do produktów spożywczych, medykamentów, chemikalii i kosmetyków. 

Najbardziej widoczny trend na rynku opakowań to produkcja opakowań w 100% ekologicznych, w pełni biodegradowalnych. Takie są opakowania z kartonu, gdyż jest w 100% odnawialny i w 100% biodegradowalny. Oprócz kartonu, do produkcji opakowań wykorzystuje się trzcinę cukrową, bambus, liście palmowe. Za tym trendem podążają również producenci maszyn które muszą być przystosowane do produkcji z materiałów pochodzących z recyklingu. 

Dodatkowo zobaczyliśmy, że półprodukty do produkcji opakowań mają również inne zastosowanie. Niektóre stoiska, meble, były w pełni wykonane z opakowań. Inni się nawet pokusili do stworzenia obrazu….

Targi nie tylko pozwoliły nam powrócić na stare tory czyli do bezpośrednich spotkań z klientami, które tak dobrze budują relacje z klientami, ale również nawiązaliśmy nowe kontakty i poszerzyliśmy naszą wiedzę o nowinki z branży.

Fotorelacja:

Pakiet Mobilności 2022 – aktualna sytuacja na rynku transportowym

W lutym 2022 weszły w życie nowe przepisy dotyczące unijnego Pakietu Mobilności. Nowelizacje dotyczą ustawy o transporcie drogowym i czasie pracy kierowców. Zmiany które zostały finalnie zatwierdzone odmieniły życie kierowców. W dzisiejszym artykule przedstawimy Państwu jak nowe przepisy dotychczas wpłynęły na polskie firmy transportowe? 

Zapraszamy do czytania wpisu.

Pakiet Mobilności – jakie nastąpiły zmiany od 2 lutego 2022 roku i jakie są pierwsze skutki 

Pakiet Mobilności jest unijnym projektem, który odnosi się tylko do krajów, które należą do Unii Europejskiej. Zmiany, które nastąpiły od lutego 2022, już mocno dały się odczuć polskiej branży transportowej. Dotyczą one sposobu rozliczania kierowców, którzy wykonują przewozy międzynarodowe. Polskie firmy transportowe, które zajmują się transportem na terenie krajów Unii Europejskiej, zobowiązani są do wypłacenia minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym kraju, w którym kierowcy wykonują przewóz. Taki wymóg dotyczy jedynie przewozów typu cross-trade i kabotażowych. 

Poniżej przedstawiamy dokładne zmiany i ich skutki. 

Delegowanie kierowców 

Delegowaniu nie podlega już tranzyt oraz przewozy dwustronne łącznie z maksymalnie dwoma dodatkowymi załadunkami i rozładunkami. Natomiast delegowaniu podlegają przewozy typu cross-trade / przerzuty oraz przewozy kabotażowe. 

Od 2 lutego 2022 roku kierowcy, którzy wykonują przewozy międzynarodowe nie mogą wpisać ich w poczet delegacji. W związku z tym kierowcy są pozbawieni dodatków z tytułu podróży służbowej, w tym diet i ryczałtów za noclegi. Dlatego właśnie wypłaca się minimalne wynagrodzenie obowiązujące na terenie kraju, w którym wykonywany jest przewóz. Niegdyś diety i ryczałty były wypłacane kierowcom do ręki, teraz ta część wynagrodzenia jest opodatkowana i oskładkowana, co znacznie zwiększa koszty, które ponoszą firmy transportowe. 

Wprowadzone zmiany od 2 lutego 2022 roku obligują firmy transportowe do koniecznego dokonywania zgłoszeń dotyczących delegowania kierowców do pracy poza granicami Polski w systemie IMI oraz do prowadzenia szczegółowej ewidencji czasu pracy kierowców.

Nowelizacje, które weszły w życie od 2 lutego 2022 roku lekko uprościły obowiązki, a mianowicie nie trzeba ustanawiać przedstawiciela oraz nie trzeba posiadać wszystkich dokumentów w kabinie, gdyż można prowadzić częściowo dokumentację elektroniczną. 

Utrudnień jest jednak nieco więcej. Oprócz tego, że nie ma możliwości zaliczania przewozów międzynarodowych jako delegacje oraz wzrosły koszty wynagrodzeń, to pojawiły się trudności w rozliczaniu kierowców. Ponadto istnieje ryzyko utraty reputacji poprzez niedostosowanie się do wytycznych. 

Zmiana tachografów 

Od 2 lutego 2022 roku istnieje obowiązek wpisu kraju w tachografie cyfrowym po przekroczeniu granicy, jednak tylko tych należących do Unii Europejskiej. Należy to wykonać w pierwszym możliwie bezpiecznym miejscu, gdzie można się zatrzymać. Dzięki temu, że kierowca wpisze kraj, do którego wjechał będzie można kontrolować płacę minimalną, kabotaż oraz powroty kierowców i pojazdy. 

Pakiet mobilności – zmiany od 21 lutego 2022

W dniu 21 lutego 2022 roku wprowadzono obowiązek powrotu pojazdów wykonujących przewozy międzynarodowe do baz w kraju siedziby przewoźnika 1 raz na 8 tygodni. Dodatkowo istnieje obowiązek utrzymywania miejsc postojowych w bazach dla conamniej 1/3 floty pojazdów. Ponadto jest zakaz wykonywania więcej niż trzech przejazdów kabotażowych w przeciągu 7 dni, wliczając w to czterodniową przerwę liczoną od ostatniego przewozu kabotażowego. 

Największą kontrowersję spośród powyższych zmian wzbudza obowiązek powrotu pojazdu do baz w kraju siedziby przewoźnika. Jeśli nie będzie możliwości uzyskania przewozów w obrębie bazy przewoźników, to pojazdy będą wracały puste, co nie jest ekonomiczne i dodatkowo lekceważące środowisko (niepotrzebna emisja CO2). Ta nowelizacja jest podważana przez członków Unii Europejskich, jednak nie podano jeszcze żadnej faktycznej odpowiedzi.  

Pakiet Mobilności – kolejne zmiany 

Powyższe zmiany nie są ostatnimi. Kolejnych możemy się spodziewać na przełomie pozostałej części roku 2022 do 2026. Jakie dokładnie zajdą zmiany? W Mat Logistic informacje są na bieżąco. Warto śledzić naszego bloga! 

Transport kombinowany, intermodalny, multimodalny – czym każdy się różni, jakie są podziały dodatkowe oraz zalety każdego z nich?

Transport jest działem gospodarki narodowej, który swoim zasięgiem obejmuje przewóz osób i towarów oraz energii. Termin ten podlega szerokiej klasyfikacji. Można go dzielić ze względu na rodzaj środka transportu, przedmiot przewozu, odległość, zasięg, napęd lub jego brak, organizację przewozu bądź też dostępność użytkownika. 

W dzisiejszym artykule przyjrzymy się bliżej transportowi kombinowanemu intermodalnemu i multimodalnemu, a dokładniej:

Zapraszamy do lektury! 

Czym różni się transport kombinowany, intermodalny i multimodalny?

Czasami spotykamy się z sytuacją, w której pojęcia transportu kombinowanego, intermodalnego oraz multimodalnego stosowane są zamiennie. Co prawda wszystkie są powiązane, ale każde oznacza coś innego. 

Transport kombinowany 

W dzisiejszych czasach bardzo popularnym transportem jest transport kombinowany, w którym przewóz towarów odbywa się z wykorzystaniem więcej niż jednej gałęzi transportu. Tu stosuję się tylko jedną jednostkę ładunkową (np. kontener) podczas całej trasy, bez przeładunku towaru. W transporcie kombinowanym korzysta się z transportu kolejowego, żeglugę śródlądową lub morską przybrzeżną, natomiast w końcowym etapie korzysta się z transportu samochodowego. 

Transport intermodalny 

Transport intermodalny jest realizowany za pomocą dwóch lub więcej środków transportu, ale z wykorzystaniem jednej jednostki ładunkowej (np. kontener), bez przeładunku przy zmianie rodzaju transportu. W tym transporcie zbędne jest precyzowanie udziału określonej gałęzi transportu w operacjach dowozowo-odwozowych. 

Transport multimodalny  

Ten transport odbywa się z zastosowaniem minimum dwóch gałęzi transportu, jednakże towar może zmienić jednostki ładunkowe. Inaczej pisząc, towar może być przeładowany do innej jednostki przy zmianie środka przewozu. Tu nie ma znaczenia ile wykorzystuje się gałęzi transportu, Klient podpisuje tylko jedną umowę przewozową

Jakie są dodatkowe podziały transportu kombinowanego, intermodalnego oraz multimodalnego?

Transport kombinowany 

Transport kombinowany dzieli się na:

 • towarzyszący – tu następuje przewóz pojazdu wraz z kierowcą z zastosowaniem tylko jednej gałęzi transportu.
 • nietowarzyszący – tu następuje przewóz pojazdu bez kierowcy z zastosowaniem innej gałęzi transportu. 

Transport intermodalny 

Transport intermodalny można podzielić wg następującej klasyfikacji:

 • zasięg – w tym przewozy wykonywane na terenie kraju, międzynarodowo, kontynentalne lub międzykontynentalne;
 • charakter zastosowanych środków transportu – w tym przewozy drogowo-kolejowe, drogowodne, rzeczno-morskie;
 • rodzaj zastosowanych środków transportu – w tym przewozy naczep, samochodów ciężarowych oraz pojemników specjalistycznych, kontenerów i nadwozi wymiennych;
 • sposób i charakter organizacji – w tym przewozy konwencjonalne i operatorskie. 

Transport multimodalny

Transport multimodalny dzieli się ze względu na:

 • rodzaj operatora – bezpośredni, pośredni;
 • rodzaj zastosowanych jednostek ładunkowych – naczepy, kontenery, pojazdy ciężarowe, naczepy, nadwozia wymienne, pojemniki specjalistyczne;
 • rodzaj zastosowanych środków transportu – szynowo-drogowe, szynowo-drogowo-morskie, szynowo-drogowo-lotnicze, szynowo-drogowo-rzeczne;
 • zasięg – krajowy, międzynarodowy, kontynentalny, międzykontynentalny;
 • sposób ustalenia cen i odpowiedzialności – jednolity, odcinkowy. 

Zalety transportu kombinowanego, multimodalnego, intermodalnego

Transport kombinowany, intermodalny i multimodalny pozwala na wydajniejsze wykorzystanie czasu kierowcy oraz poprawę warunków jego pracy. Dzięki wykorzystaniu jednego z nich generuje się większą elastyczność świadczonych usług, działanie z duchem czasu i nowoczesnych technologii. Można obniżyć koszty eksploatacji pojazdów oraz prowadzonej działalności i przyczynić się do ochrony środowiska (obecnie analizowane rodzaje są najbardziej ekologicznymi sposobami transportu). Można przewozić jednocześnie dużą masę ładunku, pokonując przy tym dalekie odległości z punktu A do punktu B. Jest także mniejsze ryzyko wystąpienia wypadków. 

tachograf

Tachograf – czym jest i jakie są jego rodzaje?

W celu kontrolowania czasu pracy i odpoczynku kierowców stworzono urządzenie zwane tachografem. Wprowadzono je w życie nie tylko ze względu na pomiar i dbałość warunków czasu pracy kierowców, ale także z dbałość o bezpieczeństwo na drodze. 

Dzisiejszy artykuł poświęcimy tachografom. W nim opisujemy:

 1. Czym jest tachograf?
 2. Jakie są rodzaje tachografów?
 3. Jak używać tachografu?
 4. Kto ma obowiązek stosowania tachografu?
 5. W jakich przypadkach nie trzeba mieć tachografu?

Zapraszamy do czytania 🙂

Czym jest tachograf? 

Tachograf jest urządzeniem do pomiaru pracy i odpoczynku kierowcy oraz działania pojazdu. W zależności od rodzaju odnotowuje on liczbę przejechanych kilometrów, prędkość w danej chwili, czas prowadzenia pojazdu, moment otwarcia obudowy tachografu. Poprzez wprowadzenie ograniczeń czasu pracy kierowców autobusów (prowadzących pojazdy o dmc pow. 10 t, do przewozu więcej niż 9 osób) oraz pojazdów ciężarowych (o dmc pow. 12 t) tachograf jest niezwykle pomocny. Pokazuje on także aktywność kierowcy, w tym okres pracy, oczekiwania i odpoczynku. 

Głównym zadaniem tachografu jest minimalizacja występujących zdarzeń drogowych spowodowanych przeciążeniem organizmu kierowców poprzez przepracowanie. Bez tych urządzeń wielu kierowców z pewnością przeceniałoby swoje możliwości pokonując długie trasy bez odpoczynku. Dodatkowo tachograf ułatwia rozliczenie kierowców

Jakie są rodzaje tachografów? 

Wyróżnia się dwa rodzaje tachografów tj. analogowy i cyfrowy.

Tachograf analogowy

To urządzenie zapisuje pomiary za pomocą rysika na wykresówkach, czyli papierowych tarczach. Zamontowany w nim czujnik zlicza aktualną liczę zębów koła wzorcowego, zamontowanego na skrzyni biegów. Pozwala to na odczyt prędkości i przebiegu pojazdu. W sprzedaży można znaleźć różne modele tachografów analogowych, różniących się sposobem napędu, działaniem (półautomatyczny lub automatyczny), zakresem pomiaru, sposób rejestracji danych oraz napięciem zasilania. Wadą tachografu analogowego jest ryzyko wystąpienia błędów w zapisie oraz prostota w fałszowaniu danych. 

Tachograf cyfrowy

To urządzenie szczegółowo pokazuje informacje o przebiegu jazdy, w tym prędkość, postoje i przebytą trasę. Dane te są archiwizowane w urządzeniu przez rok. Tachograf cyfrowy posiada wyświetlacz, na którym znajdują się aktualne dane. Nośnikiem informacji jest karta pamięci oraz dysk twardy. Aby uruchomić urządzenie niezbędna jest karta kierowcy

tachograf

Jak używać tachografu?

Każdy rodzaj tachografu jest prosty i intuicyjny w użytkowaniu. Faktem jest, że im nowszy model, tym urządzenie jest łatwiejsze w obsłudze. W przypadku tachografu analogowego, należy każdą tarcze opisać przez rozpoczęciem pracy kierowcy i po jej zakończeniu. Należy wypisać dane osobowe kierowcy, numer rejestracyjny pojazdu, data, miejsce wykonywanej pracy (przed i po), stan licznika przez wyjazdem oraz stan po powrocie. Nie odnotowanie chociażby jednej z nich grozi grzywną finansową. W przypadku, gdy kierowca nie miał możliwości z jakiegoś powodu zarejestrowania danej informacji, to musi to odnotować na tylnej części wykresówki. 

W przypadku tachografów cyfrowych, dane zapisują się na karcie pamięci oraz karcie kierowcy. Odczyt karty powinien nastąpić co 28 dni, natomiast jednostki pojazdowej co 90 dni, z ominięciem wyjątków tj awaria tachografu oraz kontrola podmiotu. 

Kto ma obowiązek stosowania tachografu?

Zgodnie z art. 3 Rozporządzenia Rady (EWG) tachograf musi posiadać każdy pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t oraz z pojazdach do przewozu osób pow. 9 osób łącznie z kierowcą. Pakiet mobilności wprowadził dodatkowo konieczność wyposażenia busów o dmc pow. 2,5 t. 

W jakich przypadkach nie trzeba mieć tachografu?

Analizując poprzedni akapit w tachograf nie trzeba wyposażać pojazdów do przewozu nie więcej niż 9 osób. Wyłączeni są również rolnicy, którzy nie muszą posiadać tachografów w ciągnikach rolniczych, pojazdach przeznaczonych do przewozu inwentażu, a także w innych pojazdach należących do rolnika. Auta należące do przedsiębiorstw rolniczych, ogrodniczych, leśnych i rybackich, które transportują rzeczy do 50 km od stałej siedziby także nie muszą posiadać tachografu. 

Zdarzają się niestety sytuacje, że ktoś próbuje coś zmieniać w tachografie na własną rękę. Takie działania są surowo karane pozbawieniem wolności nawet do 5 lat oraz wysokimi grzywnami. 

transport - nowe przepisy 2022

Transport i nowe przepisy w 2022 roku

Rok 2022 przyniesie wiele zmian dla branży transportu i logistyki. Już niedługo, bo od lutego mają wejść w życie nowe przepisy dotyczące unijnego pakietu mobilności. Nie wszystkie jednak ustawy są precyzyjne, czego powodem są burzliwe debaty. Poniżej przedstawimy Państwu aktualne informacje na temat nowelizacji przepisów transportowych 2022. 

Zapraszamy do lektury! 

„Nowy transportowy ład 2022” 

Dnia 11 stycznia 2022 r. odbyło się spotkanie dla członków Transportu i Logistyki Polska (TLP) pt. „Nowy transportowy ład 2022”. Na nim poruszone zostały zmiany, które mają wejść w 2022 roku w branży transportu i logistyki.

Co dokładnie poruszono na zebraniu?

 • zasady delegowania kierowców (dot. Pakietu Mobilności);
 • skutki likwidacji podróży służbowej, będącej częścią obowiązków kierowcy w transporcie międzynarodowym;
 • zasady obliczenia składek na ubezpieczenia dla kierowców oraz zaliczek na podatek dochodowy pracowników;
 • inne zmiany wprowadzane w 2022 dotyczące Pakietu Mobilności oraz nowelizacji ustaw o transporcie drogowym i czasie pracy. 

Generalnie nowe przepisy nie są do końca sprecyzowane. Zgłoszono do nich różne postulaty dotyczące powyższych kwestii, które były wynikiem wielu debat, burzliwych dyskusji. Warto dodać, że nie tylko TLP miała ich pełen zbiór. Swoje postulaty przedstawiła także Sanecka Komisja Infrastruktury i wieczorem, dnia 12.01.2022 roku Senat RP wprowadził część zasugerowanych poprawek. 

Jakie dokładnie? Poniżej wyjaśniamy!  

transport i nowy ład

Poprawki wprowadzone przez Senat RP

Senat uznał zgłoszony postulat TLP, który odnosił się do zasady obliczania składek na ubezpieczenia dla kierowców oraz zaliczek na podatek dochodowy pracowników.

Jeśli w okresie liczącym się od dnia wprowadzenia nowych przepisów do 31 maja 2022 r. Przewoźnik, który wykonuje międzynarodowe przewozy drogowe jako płatnik składek na ubezpieczenie społeczne, w określonych przypadkach nie będzie ponosił odpowiedzialności oraz nie zostaną naliczane mu dodatkowe opłaty i odsetki za zwłokę. Aby jednak tak było, muszą zostać złożone odpowiednie dokumenty korygujące oraz muszą zostać prawidłowo potrącane składki i opłacane do 30.06.2022 r. 

Określone przypadki, o których mowa to:

 • zgłoszenie nieprawidłowych danych w przypadku składania deklaracji rozliczeniowych oraz raportów imiennych;
 • nieterminowe opłacenie składek lub udzielenie w analizowanych sprawach niewiarygodnych informacji instytucji ZUS. 

Sanecka Komisja Infrastruktury zgłosiła swoje postulaty dotyczące nowych regulacji, które Senat wprowadził kompleksowo. Są to:

 • liczba miejsc parkingowych w bazie eksploatacyjnej – z 1/2 na 1/3 liczby zgłoszonych do organu wydającego zezwolenia i licencje pojazdów;
 • podwyżki stawek blisko 80 kar za naruszenie warunków przewozu drogowego, którymi obarczani są głównie przedsiębiorcy;
 • zadaniowy czas pracy kierowców lub ryczałt za godziny nadliczbowe – prośba o przywrócenie zasady w stosunku do pracowników nienotowania godzin pracy;
 • prośba o wprowadzenie rocznego okresu przejściowego dla dotychczasowych przedsiębiorców w zakresie spełnienia wymogu posiadania określonych miejsc parkingowych w bazie eksploatacyjnej. 

Podsumowując…

Nie ma jednak pełnej akceptacji, bo jak wiadomo zmiany wprowadzone przez Senat RP muszą zostać jeszcze uchwalone przez Sejm RP. Branża transportu i logistyki jest jednak pełna nadzieji, że to co zostało powiedziane jako „A” nie zostanie wykonane jako „B”.

Jeśli chcecie Państwo dowiedzieć się więcej o Pakiecie Mobilności, to zapraszamy do jednego z naszych poprzednich artykułów – https://www.matlogistic.pl/blog/pakiet-mobilnosci-nowe-przepisy-od-2022-roku/

Już wkrótce przedstawimy Państwu pewne fakty w sprawie Pakietu Mobilności 2022! 

Zdrowych i rodzinnych świąt!

Wspaniali Klienci, Współpracownicy i Przyjaciele,

Prawie kolejny rok za nami, dlatego pragniemy podziękować za Waszą obecność, wsparcie i oddanie oraz złożyć Wam najserdeczniejsze życzenia na zbliżające się święta i nowy rok. 

Niech to Boże Narodzenie wywoła w Was same pozytywne emocje, abyście mogli na chwilę zatrzymać się w środowisku rodzinnym i zapomnieć o obowiązkach, które na co dzień wykonujecie. 

Niech te święta i końcówka roku spowodują naładowanie baterii, aby nowy rok rozpocząć z przytupem i zapałem do realizacji swoich planów i marzeń.
Oby zdrowie dopisywało i nic złego Was nie spotkało. 

Wesołych świąt i dosiego roku! 

logistyka szlachetna paczka

Logistyka na święta — Akcja Szlachetna Paczka

O akcji Szlachetna Paczka z pewnością słyszał prawie każdy. Jest to ogólnopolski projekt społeczny, który zapoczątkowany został w 2001 r. Opiera się on na pomaganiu potrzebującym rodzinom, które wiodą trudniejsze życie. Projekt opiera się na pracy Wolontariuszy i Darczyńców, którzy przygotowują pomoc. To oni szukają rodziny w potrzebie i przekazują przygotowane dary. Akcja Szlachetna Paczka wiąże się z niesamowitymi emocjami, empatią i dla wielu otworzeniem oczu na często przykrą rzeczywistość. Pomoc płynie z serca i jest okazywana w taki sposób, jaki każdy chciałby ją uzyskać. 

Szlachetna Paczka i Mat Logistic

W tym roku zdecydowaliśmy zaangażować się bezpośrednio w tą akcję i przygotowaliśmy paczkę dla jednej z rodzin. 

Akcja Szlachetna Paczka to nie tylko wspaniały projekt pomocy potrzebującym ale także doskonale zorganizowana akcja od strony logistycznej. 

Koniecznie zostań z nami do końca! 

Szlachetna Paczka – działanie 

Chociaż akcja Szlachetna Paczka najbardziej kojarzy się z okresem świątecznym, to tak naprawdę aktywnie działa przez cały rok. Każda edycja rozpoczyna się w czerwcu jednego roku i trwa do czerwca kolejnego roku.

Każdy może wziąć udział w Szlachetnej Paczce, jednak aby do niej dołączyć jako Wolontariusz, należy przejść krótką rekrutację. Cały proces Szlachetnej Paczki odbywa się w 8 etapach:

1 etap

Na tym etapie odbywa się rekrutacja Wolontariuszy. Organizowane są dla Nich szkolenia, dzięki którym zostają wdrażani w pracę zespołową.  

2 etap

Na tym etapie poszukiwane są  rodziny, które potrzebują pomocy 

3 etap

Tu następuje sprawdzanie opisów rodzin, które zostały wyszukane w poprzednim kroku. Zgłoszona rodzina poddana jest 4-stopniowej weryfikacji. 

4 etap

Ten etap odbywa się w połowie listopada i otwiera Bazę Rodzin, którym można nieść pomoc. Darczyńcy mają możliwość wyboru Rodziny przez okres czterech tygodni. 

5 etap

Na tym etapie Darczyńcy dostarczają paczki do przygotowanego przez Wolontariuszy magazynu, a Ci rozwożą je wyznaczonym Rodzinom. 

6 etap

Tu następuje dokładna weryfikacja całego projektu i dokonywana jest ocena przebiegu całej edycji. 

7 etap

W ramach podziękowania Darczyńcom i Wolontariuszom za szlachetne serca i pomoc, organizowane są lokalne gale i spotkania. 

8 etap

Na tym etapie w obieg trafiają kolejne paczki dla Seniorów, Prawników, Medyków, Biznesu. Wolontariusze kontynuują swoje szkolenia. 

Koniec pojedynczej edycji przypada w miesiącu maju. Rozpoczyna się rekrutacja Liderów rejonu do nowej edycji. Oni zaś zajmują się szukaniem Wolontariuszy i nowych Rodzin, które potrzebują pomocy. Praca wre przez cały rok! 

Logistyka akcji Szlachetna Paczka 

Przygotowania do akcji trwają cały rok, jednak największym wyzwaniem logistycznym  jest organizacja samego finału tzw weekend cudów, gdzie podczas jednego weekendu dostarczane są wszystkie paczki. 

Realizacja projektu logistycznego o tak ogromnej skali odbywa się dzięki zaangażowaniu wielu pracowników, przewoźników i kurierów. 

Do ostatniego momentu ciężko jest przewidzieć ile pojazdów będzie niezbędnych do przewiezienia przygotowanych paczek w określonym terminie. W tych dwóch dniach należy dostarczyć paczki z odległych od siebie miejsc w Polsce i dostarczyć do wszystkich odbiorców.

Jak przebiega ten proces od strony logistycznej :

 1. Wybierając rodzinę, której chcemy pomóc, otrzymujemy kod rodziny i adres magazynu, do którego w określonym dniu mamy dostarczyć paczki.
 2. Każda rodzina określa swoje potrzeby, a Darczyńca według swojego pomysłu przygotowuje paczkę, ważne jest spełnienie podstawowych potrzeb, które są wskazane przy wyborze rodziny.
 3. Gdy już mamy dary, wszystko pakujemy w kartony i każdy karton opisujemy kodem rodziny i numerem paczki np. mając 10 paczek, na każdej wpisujemy 1 z 10, 2 z 10…itd. – dzięki temu prościej policzyć i odnaleźć paczki w transporcie.
 4. 1 etap transportu każdy Darczyńca dowozi dary do większego magazynu przeładunkowego, magazyn ten jest podzielony na różne strefy na całą Polskę. Według numeru rodziny wiesz, gdzie masz zostawić paczkę. Wolontariusz sprawdza to jeszcze z nami. Ostatnim etapem dostawy jest wypełnienie dokumentów i jeszcze raz wpisanie na zbiorczy list z ilu paczek składa się nasz prezent dla rodziny.
 5. W weekend cudów zwożenie paczek odbywa się od 15:00 w piątek i trwa do 11:00 w sobotę. Od 11:00 w sobotę, z wyznaczonych stref auta dostawcze zbierają paczki, ustalana jest  dokładna trasa przejazdu i poszczególnych dostaw. Jest to trudny moment, bo do końca nie wiadomo, ile aut będzie potrzebnych. Nikt wcześniej nie jest w stanie określić, ile paczek będzie na dany rejon. 

  Nawet jak auta zabraknie, to brane jest z puli aut rezerwowych, więc bez obaw wszystkie paczki trafią do odbiorców. 
 6. Ostatni etap logistyczny to już bezpośrednie dostawy do rodzin. Przy dostawach są obecni wolontariusze, którzy pomagają koordynować akcję, robią zdjęcia obdarowanym, tak żeby darczyńcy mogli zobaczyć jak rodziny się cieszą z paczek. 

To chyba najbardziej wzruszający etap akcji Szlachetna Paczka, zawsze są duże emocje, dużo łez szczęścia i radości 😊

Podsumowując…

Nie ma co ukrywać, że bez precyzyjnej logistyki nie byłoby Szlachetnej Paczki. W jeden weekend ponad milion osób wymienia się rzeczami i pełnymi workami życzliwości i dobroci serca. Cały rok trwają przygotowania do finału. Ta niesamowita akcja wyzwala pozytywne emocje, które w tym magicznym czasie są niezwykle istotne. Mimo iż za oknem panuje zima, to dla całej zbiorowości Szlachetnej Paczki panuje lato gorących serc. 

transport autonomiczny

Transport autonomiczny – przyszłość branży transportowej

Jeszcze do niedawna rzeczą trudną do pojęcia wydawał się asystent parkowania, który bez ingerencji człowieka odnajdzie wolne miejsce i samodzielnie zaparkuje nasze auto. Dziś na rynku znajdziemy pojazdy już nie tylko z dodatkowymi systemami wspomagania, ale także takie, które całościowo kierowane są zdalnie, bez konieczności działania osoby fizycznej w pojeździe. Z tego względu powstał kolejny rodzaj transportu, który brzmi transport autonomiczny.

Dziś przedstawimy Państwu czym jest transport autonomiczny oraz przybliżymy o nim kilka ciekawostek. 

Czym jest transport autonomiczny?

Transport autonomiczny jest to nowa wizja Ministerstwa Infrastruktury oraz Polskiego Instytutu Ekonomicznego, która uwzględnia nowelizacje w transporcie i rolę technologii automatycznej. Trend ten został opisany w 9. edycji raportu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pt. „Monitoring trendów w innowacyjności”. 

Transport autonomiczny ma przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa, poprawy jakości środowiska, do oszczędności oraz do radzenia sobie z brakiem ludzi do pracy. Efektywność tego rodzaju transportu przyczyni się także do eliminowania problemów współczesności takich jak starzenie się społeczeństwa, wielozadaniowość przypadająca na pracownika i zakorkowane miasta. 

Raport „Autonomiczny transport przyszłości” z 2020 r. zawiera między innymi informację o tym, że do 2040 r. zautomatyzowany transport pozwoli na obniżenie zapotrzebowania na kierowców o 10%, uwzględniając przy tym podniesienie komfortu pracy kierowców poprzez obniżenie odpowiedzialności i stresu. 

Transport autonomiczny to korzyść także dla środowiska. Zastosowanie platooning’u, czyli zestawienia konwojów pojazdów ciężarowych pozwoli na obniżenie ilości wykorzystywanego paliwa, a przy tym redukcję wydzielania CO2 do środowiska

Czy autonomiczna ciężarówka nie wymaga obecności kierowcy?

Oczywiście, że autonomiczna ciężarówka w nadchodzących latach będzie wymagała obecności kierowcy w kabinie. Taki pojazd przez większość trasy porusza się automatycznie, jednak w pewnym momencie może zostać poproszony o przejęcie kontroli nad pojazdem. 

Poziom zaawansowania pojazdów autonomicznych zgodnie ze skalą SEA klasyfikuje się już na czwartej pozycji z pięciu. Takie auta są już przygotowane w taki sposób, że mogą bez problemu pokonywać trudne trasy ze skomplikowanymi sytuacjami na drodze. 

Wprowadzanie pojazdów autonomicznych na rynek 

W ramach testów pojazdy autonomiczne były wypuszczane jedynie na drogach wyłączonych z ruchu. Aktualnie takie auta można już spotkać na ulicach w USA, w Europie, a dokładniej w Szwecji i w Francji. Warto wspomnieć, że aktualnie testowane są autonomiczne ciężarkowi Marki Mercedes-Benz, które są poddawane testom na drogach publicznych. Takie działanie ma na celu  wywołanie szybszej reakcji w trudno przewidywalnych sytuacjach podczas trasy. 

W Polsce póki co nie zauważymy jeszcze takich pojazdów na drogach publicznych. Jednak prace intensywnie trwają w kilku ośrodkach m.in. Aptiv czy Intel, gdzie odbywa się rozwój techniki zautomatyzowanej jazdy. 

Transport autonomiczny jest przyszłością dla nowych pokoleń

Transport autonomiczny jest nowością, która ciągle poddawana jest testom. Dodatkowo wymaga odpowiedniej infrastruktury i doprecyzowanych praw. Jednak nie ulega watpliwości, że jest to przyszłość dla nowych pokoleń. Inwestycja w mobilność autonomiczną pozwoli na redukcję pojazdów na drogach, zwiększenie miejsca na drogach, więcej miejsc do zagospodarowania dla miast (które aktualnie stanowią parkingi). 

Pozostaje nam tylko czekać na tę ciekawą innowacyjność, gotową na pełne wykorzystanie.