transport - nowe przepisy 2022

Transport i nowe przepisy w 2022 roku

Rok 2022 przyniesie wiele zmian dla branży transportu i logistyki. Już niedługo, bo od lutego mają wejść w życie nowe przepisy dotyczące unijnego pakietu mobilności. Nie wszystkie jednak ustawy są precyzyjne, czego powodem są burzliwe debaty. Poniżej przedstawimy Państwu aktualne informacje na temat nowelizacji przepisów transportowych 2022. 

Zapraszamy do lektury! 

„Nowy transportowy ład 2022” 

Dnia 11 stycznia 2022 r. odbyło się spotkanie dla członków Transportu i Logistyki Polska (TLP) pt. „Nowy transportowy ład 2022”. Na nim poruszone zostały zmiany, które mają wejść w 2022 roku w branży transportu i logistyki.

Co dokładnie poruszono na zebraniu?

 • zasady delegowania kierowców (dot. Pakietu Mobilności);
 • skutki likwidacji podróży służbowej, będącej częścią obowiązków kierowcy w transporcie międzynarodowym;
 • zasady obliczenia składek na ubezpieczenia dla kierowców oraz zaliczek na podatek dochodowy pracowników;
 • inne zmiany wprowadzane w 2022 dotyczące Pakietu Mobilności oraz nowelizacji ustaw o transporcie drogowym i czasie pracy. 

Generalnie nowe przepisy nie są do końca sprecyzowane. Zgłoszono do nich różne postulaty dotyczące powyższych kwestii, które były wynikiem wielu debat, burzliwych dyskusji. Warto dodać, że nie tylko TLP miała ich pełen zbiór. Swoje postulaty przedstawiła także Sanecka Komisja Infrastruktury i wieczorem, dnia 12.01.2022 roku Senat RP wprowadził część zasugerowanych poprawek. 

Jakie dokładnie? Poniżej wyjaśniamy!  

transport i nowy ład

Poprawki wprowadzone przez Senat RP

Senat uznał zgłoszony postulat TLP, który odnosił się do zasady obliczania składek na ubezpieczenia dla kierowców oraz zaliczek na podatek dochodowy pracowników.

Jeśli w okresie liczącym się od dnia wprowadzenia nowych przepisów do 31 maja 2022 r. Przewoźnik, który wykonuje międzynarodowe przewozy drogowe jako płatnik składek na ubezpieczenie społeczne, w określonych przypadkach nie będzie ponosił odpowiedzialności oraz nie zostaną naliczane mu dodatkowe opłaty i odsetki za zwłokę. Aby jednak tak było, muszą zostać złożone odpowiednie dokumenty korygujące oraz muszą zostać prawidłowo potrącane składki i opłacane do 30.06.2022 r. 

Określone przypadki, o których mowa to:

 • zgłoszenie nieprawidłowych danych w przypadku składania deklaracji rozliczeniowych oraz raportów imiennych;
 • nieterminowe opłacenie składek lub udzielenie w analizowanych sprawach niewiarygodnych informacji instytucji ZUS. 

Sanecka Komisja Infrastruktury zgłosiła swoje postulaty dotyczące nowych regulacji, które Senat wprowadził kompleksowo. Są to:

 • liczba miejsc parkingowych w bazie eksploatacyjnej – z 1/2 na 1/3 liczby zgłoszonych do organu wydającego zezwolenia i licencje pojazdów;
 • podwyżki stawek blisko 80 kar za naruszenie warunków przewozu drogowego, którymi obarczani są głównie przedsiębiorcy;
 • zadaniowy czas pracy kierowców lub ryczałt za godziny nadliczbowe – prośba o przywrócenie zasady w stosunku do pracowników nienotowania godzin pracy;
 • prośba o wprowadzenie rocznego okresu przejściowego dla dotychczasowych przedsiębiorców w zakresie spełnienia wymogu posiadania określonych miejsc parkingowych w bazie eksploatacyjnej. 

Podsumowując…

Nie ma jednak pełnej akceptacji, bo jak wiadomo zmiany wprowadzone przez Senat RP muszą zostać jeszcze uchwalone przez Sejm RP. Branża transportu i logistyki jest jednak pełna nadzieji, że to co zostało powiedziane jako „A” nie zostanie wykonane jako „B”.

Jeśli chcecie Państwo dowiedzieć się więcej o Pakiecie Mobilności, to zapraszamy do jednego z naszych poprzednich artykułów – https://www.matlogistic.pl/blog/pakiet-mobilnosci-nowe-przepisy-od-2022-roku/

Już wkrótce przedstawimy Państwu pewne fakty w sprawie Pakietu Mobilności 2022! 

Zdrowych i rodzinnych świąt!

Wspaniali Klienci, Współpracownicy i Przyjaciele,

Prawie kolejny rok za nami, dlatego pragniemy podziękować za Waszą obecność, wsparcie i oddanie oraz złożyć Wam najserdeczniejsze życzenia na zbliżające się święta i nowy rok. 

Niech to Boże Narodzenie wywoła w Was same pozytywne emocje, abyście mogli na chwilę zatrzymać się w środowisku rodzinnym i zapomnieć o obowiązkach, które na co dzień wykonujecie. 

Niech te święta i końcówka roku spowodują naładowanie baterii, aby nowy rok rozpocząć z przytupem i zapałem do realizacji swoich planów i marzeń.
Oby zdrowie dopisywało i nic złego Was nie spotkało. 

Wesołych świąt i dosiego roku! 

logistyka szlachetna paczka

Logistyka na święta — Akcja Szlachetna Paczka

O akcji Szlachetna Paczka z pewnością słyszał prawie każdy. Jest to ogólnopolski projekt społeczny, który zapoczątkowany został w 2001 r. Opiera się on na pomaganiu potrzebującym rodzinom, które wiodą trudniejsze życie. Projekt opiera się na pracy Wolontariuszy i Darczyńców, którzy przygotowują pomoc. To oni szukają rodziny w potrzebie i przekazują przygotowane dary. Akcja Szlachetna Paczka wiąże się z niesamowitymi emocjami, empatią i dla wielu otworzeniem oczu na często przykrą rzeczywistość. Pomoc płynie z serca i jest okazywana w taki sposób, jaki każdy chciałby ją uzyskać. 

Szlachetna Paczka i Mat Logistic

W tym roku zdecydowaliśmy zaangażować się bezpośrednio w tą akcję i przygotowaliśmy paczkę dla jednej z rodzin. 

Akcja Szlachetna Paczka to nie tylko wspaniały projekt pomocy potrzebującym ale także doskonale zorganizowana akcja od strony logistycznej. 

Koniecznie zostań z nami do końca! 

Szlachetna Paczka – działanie 

Chociaż akcja Szlachetna Paczka najbardziej kojarzy się z okresem świątecznym, to tak naprawdę aktywnie działa przez cały rok. Każda edycja rozpoczyna się w czerwcu jednego roku i trwa do czerwca kolejnego roku.

Każdy może wziąć udział w Szlachetnej Paczce, jednak aby do niej dołączyć jako Wolontariusz, należy przejść krótką rekrutację. Cały proces Szlachetnej Paczki odbywa się w 8 etapach:

1 etap

Na tym etapie odbywa się rekrutacja Wolontariuszy. Organizowane są dla Nich szkolenia, dzięki którym zostają wdrażani w pracę zespołową.  

2 etap

Na tym etapie poszukiwane są  rodziny, które potrzebują pomocy 

3 etap

Tu następuje sprawdzanie opisów rodzin, które zostały wyszukane w poprzednim kroku. Zgłoszona rodzina poddana jest 4-stopniowej weryfikacji. 

4 etap

Ten etap odbywa się w połowie listopada i otwiera Bazę Rodzin, którym można nieść pomoc. Darczyńcy mają możliwość wyboru Rodziny przez okres czterech tygodni. 

5 etap

Na tym etapie Darczyńcy dostarczają paczki do przygotowanego przez Wolontariuszy magazynu, a Ci rozwożą je wyznaczonym Rodzinom. 

6 etap

Tu następuje dokładna weryfikacja całego projektu i dokonywana jest ocena przebiegu całej edycji. 

7 etap

W ramach podziękowania Darczyńcom i Wolontariuszom za szlachetne serca i pomoc, organizowane są lokalne gale i spotkania. 

8 etap

Na tym etapie w obieg trafiają kolejne paczki dla Seniorów, Prawników, Medyków, Biznesu. Wolontariusze kontynuują swoje szkolenia. 

Koniec pojedynczej edycji przypada w miesiącu maju. Rozpoczyna się rekrutacja Liderów rejonu do nowej edycji. Oni zaś zajmują się szukaniem Wolontariuszy i nowych Rodzin, które potrzebują pomocy. Praca wre przez cały rok! 

Logistyka akcji Szlachetna Paczka 

Przygotowania do akcji trwają cały rok, jednak największym wyzwaniem logistycznym  jest organizacja samego finału tzw weekend cudów, gdzie podczas jednego weekendu dostarczane są wszystkie paczki. 

Realizacja projektu logistycznego o tak ogromnej skali odbywa się dzięki zaangażowaniu wielu pracowników, przewoźników i kurierów. 

Do ostatniego momentu ciężko jest przewidzieć ile pojazdów będzie niezbędnych do przewiezienia przygotowanych paczek w określonym terminie. W tych dwóch dniach należy dostarczyć paczki z odległych od siebie miejsc w Polsce i dostarczyć do wszystkich odbiorców.

Jak przebiega ten proces od strony logistycznej :

 1. Wybierając rodzinę, której chcemy pomóc, otrzymujemy kod rodziny i adres magazynu, do którego w określonym dniu mamy dostarczyć paczki.
 2. Każda rodzina określa swoje potrzeby, a Darczyńca według swojego pomysłu przygotowuje paczkę, ważne jest spełnienie podstawowych potrzeb, które są wskazane przy wyborze rodziny.
 3. Gdy już mamy dary, wszystko pakujemy w kartony i każdy karton opisujemy kodem rodziny i numerem paczki np. mając 10 paczek, na każdej wpisujemy 1 z 10, 2 z 10…itd. – dzięki temu prościej policzyć i odnaleźć paczki w transporcie.
 4. 1 etap transportu każdy Darczyńca dowozi dary do większego magazynu przeładunkowego, magazyn ten jest podzielony na różne strefy na całą Polskę. Według numeru rodziny wiesz, gdzie masz zostawić paczkę. Wolontariusz sprawdza to jeszcze z nami. Ostatnim etapem dostawy jest wypełnienie dokumentów i jeszcze raz wpisanie na zbiorczy list z ilu paczek składa się nasz prezent dla rodziny.
 5. W weekend cudów zwożenie paczek odbywa się od 15:00 w piątek i trwa do 11:00 w sobotę. Od 11:00 w sobotę, z wyznaczonych stref auta dostawcze zbierają paczki, ustalana jest  dokładna trasa przejazdu i poszczególnych dostaw. Jest to trudny moment, bo do końca nie wiadomo, ile aut będzie potrzebnych. Nikt wcześniej nie jest w stanie określić, ile paczek będzie na dany rejon. 

  Nawet jak auta zabraknie, to brane jest z puli aut rezerwowych, więc bez obaw wszystkie paczki trafią do odbiorców. 
 6. Ostatni etap logistyczny to już bezpośrednie dostawy do rodzin. Przy dostawach są obecni wolontariusze, którzy pomagają koordynować akcję, robią zdjęcia obdarowanym, tak żeby darczyńcy mogli zobaczyć jak rodziny się cieszą z paczek. 

To chyba najbardziej wzruszający etap akcji Szlachetna Paczka, zawsze są duże emocje, dużo łez szczęścia i radości 😊

Podsumowując…

Nie ma co ukrywać, że bez precyzyjnej logistyki nie byłoby Szlachetnej Paczki. W jeden weekend ponad milion osób wymienia się rzeczami i pełnymi workami życzliwości i dobroci serca. Cały rok trwają przygotowania do finału. Ta niesamowita akcja wyzwala pozytywne emocje, które w tym magicznym czasie są niezwykle istotne. Mimo iż za oknem panuje zima, to dla całej zbiorowości Szlachetnej Paczki panuje lato gorących serc. 

transport autonomiczny

Transport autonomiczny – przyszłość branży transportowej

Jeszcze do niedawna rzeczą trudną do pojęcia wydawał się asystent parkowania, który bez ingerencji człowieka odnajdzie wolne miejsce i samodzielnie zaparkuje nasze auto. Dziś na rynku znajdziemy pojazdy już nie tylko z dodatkowymi systemami wspomagania, ale także takie, które całościowo kierowane są zdalnie, bez konieczności działania osoby fizycznej w pojeździe. Z tego względu powstał kolejny rodzaj transportu, który brzmi transport autonomiczny.

Dziś przedstawimy Państwu czym jest transport autonomiczny oraz przybliżymy o nim kilka ciekawostek. 

Czym jest transport autonomiczny?

Transport autonomiczny jest to nowa wizja Ministerstwa Infrastruktury oraz Polskiego Instytutu Ekonomicznego, która uwzględnia nowelizacje w transporcie i rolę technologii automatycznej. Trend ten został opisany w 9. edycji raportu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pt. „Monitoring trendów w innowacyjności”. 

Transport autonomiczny ma przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa, poprawy jakości środowiska, do oszczędności oraz do radzenia sobie z brakiem ludzi do pracy. Efektywność tego rodzaju transportu przyczyni się także do eliminowania problemów współczesności takich jak starzenie się społeczeństwa, wielozadaniowość przypadająca na pracownika i zakorkowane miasta. 

Raport „Autonomiczny transport przyszłości” z 2020 r. zawiera między innymi informację o tym, że do 2040 r. zautomatyzowany transport pozwoli na obniżenie zapotrzebowania na kierowców o 10%, uwzględniając przy tym podniesienie komfortu pracy kierowców poprzez obniżenie odpowiedzialności i stresu. 

Transport autonomiczny to korzyść także dla środowiska. Zastosowanie platooning’u, czyli zestawienia konwojów pojazdów ciężarowych pozwoli na obniżenie ilości wykorzystywanego paliwa, a przy tym redukcję wydzielania CO2 do środowiska

Czy autonomiczna ciężarówka nie wymaga obecności kierowcy?

Oczywiście, że autonomiczna ciężarówka w nadchodzących latach będzie wymagała obecności kierowcy w kabinie. Taki pojazd przez większość trasy porusza się automatycznie, jednak w pewnym momencie może zostać poproszony o przejęcie kontroli nad pojazdem. 

Poziom zaawansowania pojazdów autonomicznych zgodnie ze skalą SEA klasyfikuje się już na czwartej pozycji z pięciu. Takie auta są już przygotowane w taki sposób, że mogą bez problemu pokonywać trudne trasy ze skomplikowanymi sytuacjami na drodze. 

Wprowadzanie pojazdów autonomicznych na rynek 

W ramach testów pojazdy autonomiczne były wypuszczane jedynie na drogach wyłączonych z ruchu. Aktualnie takie auta można już spotkać na ulicach w USA, w Europie, a dokładniej w Szwecji i w Francji. Warto wspomnieć, że aktualnie testowane są autonomiczne ciężarkowi Marki Mercedes-Benz, które są poddawane testom na drogach publicznych. Takie działanie ma na celu  wywołanie szybszej reakcji w trudno przewidywalnych sytuacjach podczas trasy. 

W Polsce póki co nie zauważymy jeszcze takich pojazdów na drogach publicznych. Jednak prace intensywnie trwają w kilku ośrodkach m.in. Aptiv czy Intel, gdzie odbywa się rozwój techniki zautomatyzowanej jazdy. 

Transport autonomiczny jest przyszłością dla nowych pokoleń

Transport autonomiczny jest nowością, która ciągle poddawana jest testom. Dodatkowo wymaga odpowiedniej infrastruktury i doprecyzowanych praw. Jednak nie ulega watpliwości, że jest to przyszłość dla nowych pokoleń. Inwestycja w mobilność autonomiczną pozwoli na redukcję pojazdów na drogach, zwiększenie miejsca na drogach, więcej miejsc do zagospodarowania dla miast (które aktualnie stanowią parkingi). 

Pozostaje nam tylko czekać na tę ciekawą innowacyjność, gotową na pełne wykorzystanie. 

pakiet mobilności od 2022 roku - obrazek wyróżniający do wpisu

Pakiet Mobilności – nowe przepisy od 2022 roku

Od lutego 2022 roku mają wejść w życie nowe przepisy dotyczące unijnego pakietu mobilności. Projekt ten został przyjęty przez Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów w dniu 14 lipca 2021 roku. Nowe regulacje z pewnością odmienią życie transportu. Czego dotyczą te zmiany? Czy wprowadzenie ich wyjdzie na dobre dla wszystkich zajmujących się transportem? 

Czytaj dalej! 

Pakiet mobilności – co to jest? 

Pakiet mobilności jest projektem unijnym, który odnosi się do państw Uni Europejskiej. Pakiet ten został wprowadzony w życie po raz pierwszy w sierpniu 2020 roku. Celem projektu było odnalezienie równowagi pomiędzy bezpieczeństwem, zoptymalizowaną gospodarką, sprawiedliwością społeczną a potrzebami rynków krajów UE i opłacalnością. 

Pakiet mobilności odnosi się do:

 • maksymalnego czasu pracy kierowców, dziennego i tygodniowego;
 • maksymalnego czasu odpoczynku dziennego i tygodniowego;
 • delegowania kierowców;
 • dostępu do rynku. 
pakiet mobilności 2022 - grafika numer jeden

Pakiet mobilności – zmiany wprowadzone w 2020 roku

Pakiet mobilności z 2020 roku regulował 5 aspektów w przepisach dotyczących czasu pracy i odpoczynku kierowców: 

 1. Obowiązkowy powrót kierowcy co 4 tygodnie do bazy lub do miejsca zamieszkania:
  – na conajmniej 45 h;
  – w przypadku, gdy kierowca wykorzystał podczas trasy dwa odpoczynki tygodniowe skrócone, to powrót musi nastąpić przed kolejnym odpoczynkiem tygodniowym regularnym.
 2. Kierowca może wykorzystać dwa odpoczynki tygodniowe skrócone (trwające 2×24 h) pod rząd:
  – pod warunkiem, że rozpoczął je za granicą;
  – w przypadku, gdy w każdych 4 tygodniowych okresach pracy odbył 2 tygodniowe regularne i 2 tygodniowe skrócone odpoczynki;
  – ale kolejny musi być odpoczynek tygodniowy regularny z rekompensatą za odbycie poprzednich dwóch skróconych odpoczynków.
 3. Uszczegółowienie zakazu odbywania tygodniowych regularnych odpoczynków w kabinie pojazdu:
  – dotyczy także postojów trwających powyżej 45 h;
  – dodano założenie, że odpoczynek 45 h winien odbywać się w miejscu z odpowiednim zapleczem sanitarnym i sypialnianym.
 4. Umożliwienie przedłużenia jazdy od 1-2 h podczas powrotu do bazy lub miejsca zamieszkania na odpoczynek tygodniowy:
  – konieczność dokumentacji odstępstwa od przepisów;
  – obowiązek rekompensaty dodatkowego czasu z dowolnym odpoczynkiem w ciągu 3 tygodni;
  – można wydłużyć trasę do 2 h, po warunkiem, że kierowca wykorzysta pół godzinną przerwę i powróci na odpoczynek trwający 45 h.
 5. Inne występujące zmiany:
  – możliwość przerwania odpoczynków tygodniowych na promie;
  – wyłączenia z 561/2006 dotyczące np. samochodów betoniarek;
  – obowiązek rejestracji powrotów, zmiana zasad przerw.
pakiet mobilności 2022 - grafika numer dwa

Pakiet mobilności – dodatkowe zmiany od lutego 2022

Zmiany, które wejdą w życie od lutego 2022 dotyczą głównie delegowania pracowników:

Delegowaniu nie będą już podlegać:
– tranzyt ( trasa bez załadunku lub rozładunku);
– przewozy dwustronne/bilateralne łącznie z maksymalnie dwoma dodatkowymi załadunkami jak i rozładunkami.

Delegowaniu będą podlegać:
– przewozy typu cross-trade ( transport ładunku między krajami, gdzie działalność nie została założona przez przewoźnika) / przerzuty (transport między krajami bez powrotu do bazy)
– przewozy kabotażowe ( transport ładunku między krajem, w którym założona jest działalność przez przewoźnika a innym krajem UE lub EFTA)

Polscy przewoźnicy nie będą mogli zaliczyć należności z tytułu delegacji
W tym dieta i ryczałt noclegowy na poczet wypłaty za pracę poza granicami kraju. W teraźniejszości te należności stanowią aż 50-75% miesięcznego wynagrodzenia netto kierowcy. Jednak ta zmiana nie jest dla wszystkich. Będzie dotyczyła tylko tych kierowców, którzy wykonują przewozy cross-trade / przerzuty i kabotażowe. 

Nastąpi także zmiana tachografów.
Nowymi przepisami będą objęte jedynie pojazdy, które używane są do transportów międzynarodowych o masie od 2,5 t – 3,5 tony DMC. 

 • automatyczna rejestracja przekroczeń granic UE;
 • umożliwienie rejestracji załadunków i rozładunków;
 • umożliwienie rejestracji przewożonych towarów;
 • zabezpieczenie sygnału GNSS. 

Jednak wymiana starych modeli i montaż nowych nie będzie obowiązkowa w 2022 roku. 

Pakiet mobilności od 2022 – jakie skutki dla transportu?

Odpowiadając na pytanie czy dla wszystkich, którzy na codzień zajmują się transportem będą to korzystne zmiany? Stanowcze nie! Jakie skutki przyniosą nowe przepisy pakietu mobilności?

 • przede wszystkim koszty utrzymania kierowców dramatycznie wzrosną, nawet do 100% aktualnego wynagrodzenia;
 • zaczną się likwidacje wielu miejsc pracy w przewozach drogowych;
 • będą masowe przekształcenia stosunków pracy na relacje B2B, czyli mogą to być samozatrudnienia lub relacja przewoźnik wykonujące samodzielne przewozy – operator;
 • dodatkowo nastąpi pozbawienie dotychczasowych świadczeń związanych z kosztami utrzymania dla kierowców w transportach krajowych.  
 • wyższe wypłaty dla kierowców spowodują mniejsze inwestycje w nową flotę, tym samym może spowodować to zahamowanie rozwoju gospodarki transportowej

Zaniechanie jakiejkolwiek zmiany wypisanej wyżej będzie skutkować nie tylko karą pieniężną, ale także utratą reputacji przewoźnika i co najgorsze utratą licencji. 

Ubezpieczenia CARGO – czym są i dlaczego warto w nie zainwestować?

Usługi transportowe wiążą się z dużym ryzykiem. Nigdy nie wiadomo, co dokładnie spotka przewoźnika na drodze? Zdarzają się sytuacje, które są niezależne od niego i nie wszystkie takie wydarzenia obejmuje zwykła polisa OC przewoźnika. W takich okolicznościach zwykła polisa OC przewoźnika może być niewystarczająca i odszkodowanie za szkodą powstałą podczas transportu może  zostać nie wypłacone.   

W dzisiejszym artykule przedstawiamy inny rodzaj ubezpieczenia, który umożliwia wypłacenie odszkodowania niezależnie od przyczyn zdarzenia. Taką polisą jest ubezpieczenie CARGO.

Ubezpieczenie CARGO – czym jest?

Zacznijmy od wyjaśnienia czym jest ubezpieczenie CARGO? Jest to polisa, która ubezpiecza ładunki w transporcie. Ubezpieczenie CARGO obejmuje transport drogowy, lotniczy, kolejowy, morski i lądowy, niezależnie czy jest to transport krajowy czy międzynarodowy. Jego zakup jest możliwy w przypadku samodzielnego transportu towarów jak i w sytuacjach, w których korzysta się z usług firm transportowych i spedycyjnych. 

Ubezpieczenia CARGO – co i kiedy chroni ubezpieczenie CARGO?

Można ubezpieczyć produkty gotowe oraz surowce. Ochronie nie podlegają przewożone zwierzęta, dzieła sztuki oraz dokumenty. Polisa obejmuje przewóz towaru jak i załadunek, przeładunek, rozładunek i inne procedury przeprowadzane w celu realizacji zamówienia. W sytuacji gdy towar przewożony jest przez firmę transportową, okres przewozu trwa od momentu przyjęcia towaru od zamawiającego do transportu, aż do przekazania towaru wskazanemu odbiorcy. 

Ubezpieczenie CARGO – przed czym chroni?

Tak jak już wspomnieliśmy wyżej, ubezpieczenie CARGO chroni towar niezależnie od przyczyn zdarzenia. Tu przewoźnik nie musi być w pełni odpowiedzialny za powstałe uszkodzenia. Polisa obejmuje wiele ryzykownych sytuacji, w tym:

 • klęski żywiołowe ( huragany, powodzie, pożary, lawiny, trzęsienia ziemi);
 • kradzieże i rozboje (towaru lub towaru łącznie ze środkiem transportu);
 • uszkodzenia ładunków;
 • uszkodzenia środku transportu w razie wypadków.

Ubezpieczenie CARGO – kto korzysta z ubezpieczenia i dlaczego warto?

W ubezpieczenie CARGO inwestują przedsiębiorcy, którzy w ramach prowadzonej działalności zajmują się wysyłką lub sprowadzaniem towarów. W związku z tym narażeni są na szkody powstałe podczas transportu. Ubezpieczenie CARGO jest często dopełnieniem OC przewoźnika

Warto skorzystać z ubezpieczenia CARGO, gdyż oprócz wynikłych zdarzeń, za które w pełni odpowiada przewoźnik, dodatkowo pozwala na rekompensatę z przyczyn od niego niezależnych jak np. kradzież towaru, klęska żywiołowa. W polisie CARGO nie ma znaczenia dlaczego dana sytuacja się wydarzyła. Istotna jest jedynie powstała szkoda. 

Podsumowanie

W MAT LOGISTIC korzystamy z ubezpieczeń CARGO. Uświadamiamy naszych Klientów o możliwych zagrożeniach mogących wyniknąć podczas transportu i limitach odpowiedzialności, jakie prawo przyznaje spedytorom. Przedstawiamy także, jakie możliwości daje polisa CARGO. Wtedy Klient świadomie decyduje, czy akceptuje ryzyko i nie ubezpiecza swojego transportu czy jednak skorzysta z zabezpieczenia i w razie niezależnych zdarzeń powstałych podczas transportu otrzymuje rekompensatę.

Zapraszamy serdecznie – sprawdź naszą polisę UBEZPIECZENIA CARGO !
Do przygotowania oferty potrzebujemy tylko trasę przewozu, rodzaj i wartość towaru.

Międzynarodowy list przewozowy – czym jest i co należy o nim wiedzieć?

Międzynarodowe przewozy towarów to codzienność w działalności MAT LOGISTIC. W wymienionym transporcie wymagane są odpowiednie dokumenty. Jednym z nich jest dokument CMR. W dzisiejszym artykule przedstawiamy Państwu informacje na temat CMR, czyli międzynarodowego listu przewozowego.  

Wyjaśnimy:

 • czym jest międzynarodowy list przewozowy;
 • jakie informacje powinien zawierać międzynarodowy list przewozowy;
 • jakie przesyłki nie znajdują zastosowania konwencji CMR; 
 • istotne procedury, o których wielu ludzi zapomina lub niepoprawnie wypełnia dokument;
 • jak dobrze wypełnić międzynarodowy list przewozowy.

Zapraszamy do lektury! 🙂

Międzynarodowy list przewozowy – czym jest?

Międzynarodowy list przewozowy, w skrócie CMR jest dokumentem, który umożliwia przewóz ładunków na terenie różnych państw. Jest to podstawowy dokument przewozowy, dzięki któremu służby celne mogą kontrolować przewożone ładunki. Dodatkowo zabezpiecza towar na czas transportu i jest dowodem zawarcia umowy przewozu ładunku. 

CMR wystawia się w trzech egzemplarzach podpisanych przez nadawcę i przewoźnika. Jeden egzemplarz jest dla nadawcy, drugi towarzyszy podczas transportu i jest dla odbiorcy, a trzeci przyjmuje przewoźnik.

W sytuacji, gdy towar będzie transportowany przez kilka pojazdów lub gdy przewożone będą różne towary, oddzielne partie to nadawca albo przewoźnik mają prawo wymagać międzynarodowe listy przewozowe oddzielnie do każdego pojazdu, partii czy towaru. 

Międzynarodowy list przewozowy – jakie zawiera informacje?

W liście CMR znajduje się wiele ważnych informacji, które są potwierdzeniem prawidłowego transportu ładunku pod wskazany adres. Wytyczne, które są zawarte w międzynarodowym liście przewozowym określa „Konwencja o umowie międzynarodowego transportu przewozu drogowego towarów (CMR)”, sporządzona w Genewie 19 maja 1956 r. Warto dodać, że w Polsce zaczęła obowiązywać 6 lat później, dnia 13 czerwca 1962 r. 

List powinien zawierać następujące dane:
 • miejsce i datę wystawienia dokumentu;
 • dane nadawcy, przewoźnika i odbiorcy (nazwa i adres)
 • miejsce i datę przyjęcia towaru do przewozu oraz planowane miejsce jego wydania;
 • informacja określająca rodzaj, sposób pakowania i ilość przewożonego towaru, jego cechy i ciężar;
 • szczegółowe rozpisanie kosztów transportu;
 • oświadczenie, że przewóz podlega konwencji;
 • instrukcje konieczne do załatwienia spraw celnych i innych. 
Poza powyższym międzynarodowy list przewozowy powinien zawierać dodatkowo:
 • zakaz przeładunku;
 • koszty, które podlegają uiszczeniu przez nadawcę;
 • deklarację wartości towaru;
 • przewidywany termin przewozu;
 • deklarację wartości przewożonego towaru;
 • spis dokumentów przekazanych przewoźnikowi;

Jeśli nadawca, odbiorca lub przewoźnik uznają, że coś jeszcze warto zapisać w liście CMR, to oczywiście mogą to dodać. 

Międzynarodowy list przewozowy – kiedy się nie stosuje konwencji CMR?

Konwencja CMR z 1956 roku ma zastosowanie w zarobkowym przewozie drogowym pojazdami. Jednak nie wszystko podlega transportowi zgodnemu z konwencją CMR. Nie stosuje się jej w przypadku przewozu zwłok, rzeczy przesiedlenia i przesyłek pocztowych. 

CMR – istotne procedury, o których wielu zapomina

Warto zwrócić uwagę, iż CMR jest najważniejszym dokumentem w międzynarodowym transporcie drogowym. Jest potwierdzeniem tego, że towar został odebrany i dostarczony. Wpisanie wszystkich informacji, o których mowa w konwencji genewskiej z 1956 roku ( rozdział III, art. 6 ) i które zostały przybliżone powyżej są dowodem na to, co przewoził kierowca lub co konkretnie działo się podczas transportu

W przypadku szkody bardzo ważną procedurą jest wpisanie informacji o uszkodzeniu towaru lub wpisanie niezgodności towaru, gdy ilość ładunku jest niezgodna z ilością wpisaną w CMR.  Z doświadczenia wiemy, jak wielu Klientów tego nie wie i nie wykonuje takiej adnotacji, a jest to bardzo istotne. Dlaczego? Ponieważ jest to dowód  na to, że towar został uszkodzony podczas transportu. Jeżeli szkoda nie zostanie odnotowana w CMR, klienci dochodząc swoich praw z racji uszkodzenia towaru w transporcie będą mieli spore problemy żeby udowodnić, że szkoda miała miejsce podczas transportu. 

Międzynarodowy list przewozowy – jak dobrze wypełnić? 

Nie ma określonego wzoru międzynarodowego listu przewozowego. Nie zapominajmy, że internet ma wielką moc i w swojej bazie posiada wiele wzorów, a także generatorów CMR. Tworząc list zgodnie z konwencją genewską z 1956 roku, można krok po kroku wypisywać niezbędne dane jakie musi zawierać CMR, które wymienione są w konwencji CMR.

MAT LOGISTIC poniżej przedstawia, jak prawidłowo powinien zostać uzupełniony dokument CMR, uwzględniając zaistniałą podczas transportu szkodę. 

MAT LOGISTIC – poznaj nas bliżej!

Mat Logistic działa nieprzerwanie na rynku już od 2009 roku. Obsługujemy różne działy gospodarki, wciąż poszerzając horyzonty. W ciągu tych kilkunastu minionych lat nie próżnowaliśmy. Ciągły rozwój, pasja i ta sama werwa do działania pozwoliła nam na ogromny progres. Jaki? Poniżej wyjaśniamy!

Na końcu artykułu znów przygotowaliśmy dla Państwa „COŚ SPECJALNEGO”. Zachęcamy do pozostania z nami do końca.

Miłej lektury!

Rozwój Mat Logistic

Nasza branża transportowo – spedycyjna odznacza się częstymi aktualizacjami poprzez nowelizacje przepisów w Polsce i w całej Europie. Musimy się szybko dostosowywać do sytuacji, aby być na bieżąco. Dlatego nie próżnujemy i stawiamy na ciągły rozwój. 

Mat Logistic zbudowało europejską sieć połączeń, do której wykorzystywanych jest ponad 200 aut na wyłączność. Ponadto wspieramy się własną bazą liczącą podań 3000 podwykonawców

W naszym wachlarzu pojazdów, którymi obsługujemy zlecenia znajdują się:

 • zestawy z naczepami oplandekowanymi lub skrzyniowymi o ładowności 24t;
 • pojazdy oplandekowane lub skrzyniowe o ładowności 1,5t, 3,5t, 5t, 7t;
 • megi;
 • tandemy;
 • zestawy z naczepami chłodniczymi o ładowności do 22t;
 • zestawy odkryte i platformy niskopodwoziowe;
 • podwozia kontenerowe.

W Mat Logistic bywały niecodzienne transporty ponadgabarytowe, które wymagały pełnego skupienia i perfekcji. Na swoim koncie mamy mnóstwo odbytych transportów towarów niebezpiecznych, dostaw Just in Time oraz transportów ekspresowych po Europie

Czym wyróżnia się Mat Logistic

Przewożąc ładunki całopojazdowe nie wymagamy, aby towary były umieszczone na palecie euro. Produkty mogą być o dowolnych wymiarach. W sytuacji, gdy towar wystaje poza obrys palety nie doliczamy żadnych dodatkowych opłat. Wycena danego transportu jest generowana na podstawie zajmowanego miejsca w danym aucie

Zwracamy szczególną uwagę na bezpieczeństwo i organizację transportu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Skrupulatnie sprawdzamy dokumenty, w tym OC przewoźników. Równie istotne jest to, iż unikamy przeładunków, tak żeby towar jak najbezpieczniej dotarł do odbiorcy. 

Poprzez zdobytą wiedzę i doświadczenie oraz profesjonalne podejście do każdego Klienta i jego potrzeb zostaliśmy obdarowani pełnym zaufaniem osób, z którymi współpracujemy. Nowi Klienci także zostają z nami na dłużej.

Nasz zespół liczący pięć wspaniałych kobiet rozpiera duma, że tyle wspólnie osiągnęłyśmy.  Nie byłoby tak, gdyby nie praca całego zespołu i wspaniali Klienci.  

Dlatego z dumą i wdzięcznością przedstawiamy Państwu filmik dotyczący naszej działalności, naszych osiągnięć i korzyści jakie można uzyskać współpracując z Mat Logistic. 

Zachęcamy, aby przygotować sobie kawę i zapraszamy na seans 🙂 

Spedytor – kim jest i czym się zajmuje?

W poprzednim artykule dokładnie wyjaśniliśmy czym jest transport, spedycja i logistyka (https://www.matlogistic.pl/blog/transport-logistyka-spedycja-czym-to-sie-rozni/) oraz dlaczego nie można stosować tych pojęć zamiennie?


Dziś dokładnie zagłębimy się nad pojęciem spedytor oraz wyjaśnimy co wchodzi w zakres jego obowiązków? Zachęcamy do pozostania z nami do końca artykułu, bo tam przygotowaliśmy „wisienkę na torcie”.
Zapraszamy do lektury 🙂

Spedytor – kim jest? 

Pojęcie „spedytor” pochodzi od włoskiego słowa „spedizione” oznaczającego w tłumaczeniu polskim wysyłkę lub dostawę.  

Wyjaśniając bardzo ogólnie, spedytor to osoba, która pośredniczy miedzy Klientem a przewoźnikiem, organizując przewóz określonych towarów z punktu A do punktu B, wykonując niezbędne w tym obszarze procesy. Spedytor przy organizacji przewozów towarów dobiera odpowiedni transport uwzględniając preferencje Klienta oraz obowiązujące prawo w danych miejscach. Jego praca polega na ciągłej współpracy z wieloma firmami transportowymi. 

W zależności od charakterystyki firm spedycyjnych, spedytor może zajmować się prowadzeniem aut różnych przewoźników. W takim przypadku dba on o zapewnienie na nie załadunków. Wyróżniamy też firmy,  w których spedytorzy nie mają w swoich obowiązkach zarządzania aut różnych przewoźników, a jedynie dobór odpowiedniego taboru pod posiadające ładunki.

Wachlarz obowiązków spedytora jest bardzo obszerny. Jakie dokładnie zadania wykonuje? 

Spedytor – co należy do jego obowiązków?

Spedytor spełnia wiele ról. Jak już wyżej napisaliśmy, jest on pośrednikiem między Klientem a przewoźnikiem. 

Konkretne zadania jakie mogą należeć do spedytora to:

 • dobór odpowiedniego taboru zgodnie z wymaganiami odnośnie transportu i panujących w danym miejscu zasad i praw;
 • pełna organizacja przewozu, w tym zapakowanie towarów, załadunek towarów, zgłoszenie w urzędzie celnym, magazynowanie oraz dokładne opracowanie protokołu o stanie przesyłki;
 • wybór przewoźnika, w tym sprawdzenie jego polisy ubezpieczeniowej OCP i referencji;
 • zawieranie umów spedycyjnych z przewoźnikami;
 • wystawianie listów przewozowych;
 • pozyskiwanie nowych Klientów i zdobywanie zleceń od aktualnych lub byłych Klientów;
 • obserwacja aktualnej pozycji ładunku;
 • poszukiwania zleceń dla samochodu, który wraca z rozładunku w celu uniknięcia pustych przebiegów.

Jak widać powyżej, każdy z tych zadań charakteryzuje się ogromną odpowiedzialnością. Czy każdy może zostać spedytorem?

Spedytor – jakie powinien posiadać cechy oraz kwalifikacje?

W obecnej sytuacji, aby zostać spedytorem nie trzeba posiadać wyższego wykształcenia. Owszem zwiększa ono możliwości kandydata w celu otrzymania pracy jako spedytor, ale nie jest to koniecznością. Wiedzę z tej dziedziny można nabywać już w szkole średniej, w technikum lub szkole policealnej, które kształcą w tym kierunku. Jedną z niezbędnych umiejętności jaką powinien posiadać spedytor chcący pracować w transporcie międzynarodowym jest znajomość języków obcych – minimum język angielski. 

Warto postarać się o staż, który często jest początkiem kariery w spedycji jako asystent spedytora lub młodszego spedytora. 

Spedytor – jakie cechy powinien posiadać?

Spedytor powinien charakteryzować się taki cechami jak:

 • komunikatywność, czyli swobodne rozmawianie w języku obcym oraz łatwość w relacjach z klientami i przewoźnikami;
 • zorganizowanie, czyli trzymanie porządku wokół wszystkich procesów;
 • skrupulatność , czyli odpowiednie skupienie, staranność, aby omijać popełnianie błędów, które kosztują wielu nerwów i wydatków; 
 • cierpliwość, czyli zachowanie spokoju w trudnych sytuacjach;
 • elastyczność, czyli dostosowanie się do zmienności warunków pracy;
 • odpowiedzialność, czyli znajomość konsekwencji i nie chowanie „głowy w piasek” w nieoczekiwanych trudnościach;
 • podzielność uwagi, czyli posiadanie „oczu dookoła głowy”;
 • umiejętność pracy w grupie i pod presją czasu

Spedytor – czy warto nim zostać?

Teraz obiecana „wisienka na torcie” ! 🙂

Na pytanie „czy warto zostać spedytorem?” odpowiemy opierając się na własnych doświadczeniach w MATLOGISTIC oraz na pasji, jaką jest dla nas spedycja.  Jeśli u Państwa zaistniała chęć wykonywania tego wspaniałego zawodu na codzień, to być może nasze „słowo od siebie” sprawi, że chęć przemieni się w praktykę 🙂

Spredytor od 2003 roku

Po 18 latach w tym zawodzie mogę powiedzieć, że nie zamieniłabym swojego zawodu na inny. Czego nauczyła mnie spedycja – przede wszystkim wytrwałości, wiele razy było bardzo ciężko i trudno, ale jak wszystko Ci się uda i przebiegnie tak jak powinno to satysfakcja jest ogromna. Dodatkowo uczysz się doskonałej organizacji i planowania, chociaż wiesz, że wszystkiego nie zaplanujesz na „zaś”. Musi być element spontaniczności i zaskoczenia, co dodaje dodatkowego smaku w naszym zawodzie.  Każda dobra realizacja nakręca Cię na kolejne i daje duże poczucie spełnienia.  Ta praca uczy Cię jak się nie poddawać, dodaje pewności siebie i odwagi, która przekłada się później na inne dziedziny życia. 

Kiedyś usłyszałam, że spedycja jest jak narkotyk i coś w tym jest….  

Spedytor od 2020 roku

Przygodę ze spedycją rozpoczęłam w październiku 2020r., niedługo po zakończeniu studiów.

Początkowo obawiałam się  pracy ,,za biurkiem”, ponieważ jestem energiczną i ruchliwą osobą. Ku mojemu zaskoczeniu, świetnie odnalazłam się w naszej bazie dowodzenia, a poważne rozmowy telefoniczne już mnie nie przerażają. Nie ma tu miejsca na nudę, każdy dzień jest inny. Mimo, że jestem dopiero na początku swojej kariery zawodowej, doświadczyłam wielu ciekawych wyzwań oraz adrenaliny, oczywiście tej pozytywnej. Każdego dnia uczę się dokładności oraz odpowiedzialności za swoje decyzje. 

Komu poleciłabym pracę jako spedytor? – Absolutnie każdemu, kto lubi planować, ma wyobraźnię przestrzenną, a nawiązywanie nowych relacji przychodzi mu naturalnie. Gdzie jak nie w spedycji poznasz wiele ciekawych osób, być może przyjaciół?

Poza tym,  nie ma nic lepszego niż łyk pysznej kawy po zrealizowaniu trudnego projektu 😊

Spedytor od 2019 roku

Takie pytanie zadałam sobie kończąc pewien etap w mojej karierze jako dyspozytor międzynarodowy.

Wtedy zastanawiałam się, czemu by nie spróbować swoich sił właśnie w spedycji,  i tak też się stało, aktualnie od 2 lat pracuje jako spedytor.

Śmiało mogę powiedzieć, że mój upór i dążenie do celu bardzo pomagają mi w codziennej pracy, dodatkowym atutem na pewno będzie też dokładność.

Dzięki pracy w spedycji można na pewno realizować się na wielu polach, zdecydowanie nabiera się również pewności siebie, co później pomaga w życiu prywatnym.

Spedycja będzie dobrym wyborem dla osób niebojących się wyzwań i lubiących dynamiczną pracę.