Ubezpieczenie
Cargo

W celu zapewnienia kompleksowej oferty proponujemy naszym klientom usługi w zakresie doradztwa ubezpieczeniowego.

Oprócz standardowego ubezpieczenia OC Przewoźnika oraz OC Spedytora oferujemy ubezpieczenie cargo.

Ubezpieczenie cargo to sposób na ograniczenie ryzyka związanego z transportem towarów. Znacznie rozszerza zakres ochrony, którą zapewnia polisa od odpowiedzialności cywilnej OC. Obejmuje ono zarówno skutki błędów przewoźnika, jak i zdarzenia niezależne od niego, takie jak kataklizmy, kradzieże czy wypadki, których sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia, jest nieznany.

Ubezpieczenie cargo chroni właściciela towarów (eksportera) przed stratami związanymi z uszkodzeniem, kradzieżą ładunku podczas transportu własnego jak i zleconego firmie spedycyjnej. Ochrona obowiązuje zazwyczaj od załadunku do momentu dostarczenia do miejsca docelowego.


Skuteczność ubezpieczenia cargo zależy od zastosowania odpowiednich klauzul ładunkowych.

(ICC -Instytutowe Klauzule Ładunkowe Institute Cargo Clauses) Instytutowe Klauzule Ładunkowe to standardowe warunki transportu obowiązujące na całym świecie. Polisa cargo skonstruowana na podstawie IKŁ jest najlepszym rozwiązaniem w przypadku transportu międzynarodowego. Te powszechnie znane i akceptowane klauzule gwarantują wykonalność założeń polisy na całym świecie. Najszerszą ochronę zapewnia zestaw klauzul „A”, opartych na zasadzie „all risks”. Kolejne zestawy, „B”, „C”, oferują w określonym stopniu ograniczoną ochronę.

Ubezpieczenie cargo to efektywny sposób na ograniczenie ryzyka transportowego zarówno w warunkach krajowych jak i europejskich. Polisa cargo skonstruowana na bazie Instytutowych Klauzul Ładunkowych jest bardzo powszechnie stosowana przez członków Unii Europejskiej.

Współpracując z największymi firmami ubezpieczeniowymi w Polsce oferujemy Państwu atrakcyjne stawki ubezpieczenia cargo.