Transport Towarów
Niebezpiecznych

Przewozimy wszystkie klasy ADR  z wyjątkiem I i VII.

Gotowi na największe wyzwania

Transport towarów niebezpiecznych ADR to jeden z rodzaju przewożonych przez nas ładunków na rynku krajowym i międzynarodowym.

Zlecając nam transport ADR mają Państwo pewność, że kierowca ma odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Zawsze sprawdzamy czy dany pojazd posiada odpowiednie ubezpieczenie odpowiadające danej klasie ADR, tak żeby przewożony ładunek niebezpieczny miał odpowiednie ubezpieczenie, co Państwu gwarantuje bezpieczeństwo i wypłatę odszkodowania na wypadek szkody.

Wozimy wszystkie klasy ADR z wyłączeniem klasy I i VII.

transport towarów niebezpiecznych