W lutym 2022 weszły w życie nowe przepisy dotyczące unijnego Pakietu Mobilności. Nowelizacje dotyczą ustawy o transporcie drogowym i czasie pracy kierowców. Zmiany które zostały finalnie zatwierdzone odmieniły życie kierowców. W dzisiejszym artykule przedstawimy Państwu jak nowe przepisy dotychczas wpłynęły na polskie firmy transportowe? 

Zapraszamy do czytania wpisu.

Pakiet Mobilności – jakie nastąpiły zmiany od 2 lutego 2022 roku i jakie są pierwsze skutki 

Pakiet Mobilności jest unijnym projektem, który odnosi się tylko do krajów, które należą do Unii Europejskiej. Zmiany, które nastąpiły od lutego 2022, już mocno dały się odczuć polskiej branży transportowej. Dotyczą one sposobu rozliczania kierowców, którzy wykonują przewozy międzynarodowe. Polskie firmy transportowe, które zajmują się transportem na terenie krajów Unii Europejskiej, zobowiązani są do wypłacenia minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym kraju, w którym kierowcy wykonują przewóz. Taki wymóg dotyczy jedynie przewozów typu cross-trade i kabotażowych. 

Poniżej przedstawiamy dokładne zmiany i ich skutki. 

Delegowanie kierowców 

Delegowaniu nie podlega już tranzyt oraz przewozy dwustronne łącznie z maksymalnie dwoma dodatkowymi załadunkami i rozładunkami. Natomiast delegowaniu podlegają przewozy typu cross-trade / przerzuty oraz przewozy kabotażowe. 

Od 2 lutego 2022 roku kierowcy, którzy wykonują przewozy międzynarodowe nie mogą wpisać ich w poczet delegacji. W związku z tym kierowcy są pozbawieni dodatków z tytułu podróży służbowej, w tym diet i ryczałtów za noclegi. Dlatego właśnie wypłaca się minimalne wynagrodzenie obowiązujące na terenie kraju, w którym wykonywany jest przewóz. Niegdyś diety i ryczałty były wypłacane kierowcom do ręki, teraz ta część wynagrodzenia jest opodatkowana i oskładkowana, co znacznie zwiększa koszty, które ponoszą firmy transportowe. 

Wprowadzone zmiany od 2 lutego 2022 roku obligują firmy transportowe do koniecznego dokonywania zgłoszeń dotyczących delegowania kierowców do pracy poza granicami Polski w systemie IMI oraz do prowadzenia szczegółowej ewidencji czasu pracy kierowców.

Nowelizacje, które weszły w życie od 2 lutego 2022 roku lekko uprościły obowiązki, a mianowicie nie trzeba ustanawiać przedstawiciela oraz nie trzeba posiadać wszystkich dokumentów w kabinie, gdyż można prowadzić częściowo dokumentację elektroniczną. 

Utrudnień jest jednak nieco więcej. Oprócz tego, że nie ma możliwości zaliczania przewozów międzynarodowych jako delegacje oraz wzrosły koszty wynagrodzeń, to pojawiły się trudności w rozliczaniu kierowców. Ponadto istnieje ryzyko utraty reputacji poprzez niedostosowanie się do wytycznych. 

Zmiana tachografów 

Od 2 lutego 2022 roku istnieje obowiązek wpisu kraju w tachografie cyfrowym po przekroczeniu granicy, jednak tylko tych należących do Unii Europejskiej. Należy to wykonać w pierwszym możliwie bezpiecznym miejscu, gdzie można się zatrzymać. Dzięki temu, że kierowca wpisze kraj, do którego wjechał będzie można kontrolować płacę minimalną, kabotaż oraz powroty kierowców i pojazdy. 

Pakiet mobilności – zmiany od 21 lutego 2022

W dniu 21 lutego 2022 roku wprowadzono obowiązek powrotu pojazdów wykonujących przewozy międzynarodowe do baz w kraju siedziby przewoźnika 1 raz na 8 tygodni. Dodatkowo istnieje obowiązek utrzymywania miejsc postojowych w bazach dla conamniej 1/3 floty pojazdów. Ponadto jest zakaz wykonywania więcej niż trzech przejazdów kabotażowych w przeciągu 7 dni, wliczając w to czterodniową przerwę liczoną od ostatniego przewozu kabotażowego. 

Największą kontrowersję spośród powyższych zmian wzbudza obowiązek powrotu pojazdu do baz w kraju siedziby przewoźnika. Jeśli nie będzie możliwości uzyskania przewozów w obrębie bazy przewoźników, to pojazdy będą wracały puste, co nie jest ekonomiczne i dodatkowo lekceważące środowisko (niepotrzebna emisja CO2). Ta nowelizacja jest podważana przez członków Unii Europejskich, jednak nie podano jeszcze żadnej faktycznej odpowiedzi.  

Pakiet Mobilności – kolejne zmiany 

Powyższe zmiany nie są ostatnimi. Kolejnych możemy się spodziewać na przełomie pozostałej części roku 2022 do 2026. Jakie dokładnie zajdą zmiany? W Mat Logistic informacje są na bieżąco. Warto śledzić naszego bloga!