Transport jest działem gospodarki narodowej, który swoim zasięgiem obejmuje przewóz osób i towarów oraz energii. Termin ten podlega szerokiej klasyfikacji. Można go dzielić ze względu na rodzaj środka transportu, przedmiot przewozu, odległość, zasięg, napęd lub jego brak, organizację przewozu bądź też dostępność użytkownika. 

W dzisiejszym artykule przyjrzymy się bliżej transportowi kombinowanemu intermodalnemu i multimodalnemu, a dokładniej:

Zapraszamy do lektury! 

Czym różni się transport kombinowany, intermodalny i multimodalny?

Czasami spotykamy się z sytuacją, w której pojęcia transportu kombinowanego, intermodalnego oraz multimodalnego stosowane są zamiennie. Co prawda wszystkie są powiązane, ale każde oznacza coś innego. 

Transport kombinowany 

W dzisiejszych czasach bardzo popularnym transportem jest transport kombinowany, w którym przewóz towarów odbywa się z wykorzystaniem więcej niż jednej gałęzi transportu. Tu stosuję się tylko jedną jednostkę ładunkową (np. kontener) podczas całej trasy, bez przeładunku towaru. W transporcie kombinowanym korzysta się z transportu kolejowego, żeglugę śródlądową lub morską przybrzeżną, natomiast w końcowym etapie korzysta się z transportu samochodowego. 

Transport intermodalny 

Transport intermodalny jest realizowany za pomocą dwóch lub więcej środków transportu, ale z wykorzystaniem jednej jednostki ładunkowej (np. kontener), bez przeładunku przy zmianie rodzaju transportu. W tym transporcie zbędne jest precyzowanie udziału określonej gałęzi transportu w operacjach dowozowo-odwozowych. 

Transport multimodalny  

Ten transport odbywa się z zastosowaniem minimum dwóch gałęzi transportu, jednakże towar może zmienić jednostki ładunkowe. Inaczej pisząc, towar może być przeładowany do innej jednostki przy zmianie środka przewozu. Tu nie ma znaczenia ile wykorzystuje się gałęzi transportu, Klient podpisuje tylko jedną umowę przewozową

Jakie są dodatkowe podziały transportu kombinowanego, intermodalnego oraz multimodalnego?

Transport kombinowany 

Transport kombinowany dzieli się na:

 • towarzyszący – tu następuje przewóz pojazdu wraz z kierowcą z zastosowaniem tylko jednej gałęzi transportu.
 • nietowarzyszący – tu następuje przewóz pojazdu bez kierowcy z zastosowaniem innej gałęzi transportu. 

Transport intermodalny 

Transport intermodalny można podzielić wg następującej klasyfikacji:

 • zasięg – w tym przewozy wykonywane na terenie kraju, międzynarodowo, kontynentalne lub międzykontynentalne;
 • charakter zastosowanych środków transportu – w tym przewozy drogowo-kolejowe, drogowodne, rzeczno-morskie;
 • rodzaj zastosowanych środków transportu – w tym przewozy naczep, samochodów ciężarowych oraz pojemników specjalistycznych, kontenerów i nadwozi wymiennych;
 • sposób i charakter organizacji – w tym przewozy konwencjonalne i operatorskie. 

Transport multimodalny

Transport multimodalny dzieli się ze względu na:

 • rodzaj operatora – bezpośredni, pośredni;
 • rodzaj zastosowanych jednostek ładunkowych – naczepy, kontenery, pojazdy ciężarowe, naczepy, nadwozia wymienne, pojemniki specjalistyczne;
 • rodzaj zastosowanych środków transportu – szynowo-drogowe, szynowo-drogowo-morskie, szynowo-drogowo-lotnicze, szynowo-drogowo-rzeczne;
 • zasięg – krajowy, międzynarodowy, kontynentalny, międzykontynentalny;
 • sposób ustalenia cen i odpowiedzialności – jednolity, odcinkowy. 

Zalety transportu kombinowanego, multimodalnego, intermodalnego

Transport kombinowany, intermodalny i multimodalny pozwala na wydajniejsze wykorzystanie czasu kierowcy oraz poprawę warunków jego pracy. Dzięki wykorzystaniu jednego z nich generuje się większą elastyczność świadczonych usług, działanie z duchem czasu i nowoczesnych technologii. Można obniżyć koszty eksploatacji pojazdów oraz prowadzonej działalności i przyczynić się do ochrony środowiska (obecnie analizowane rodzaje są najbardziej ekologicznymi sposobami transportu). Można przewozić jednocześnie dużą masę ładunku, pokonując przy tym dalekie odległości z punktu A do punktu B. Jest także mniejsze ryzyko wystąpienia wypadków.