matlogistic-swieta-2017

Zdrowych i spokojnych Świąt

Zespół Mat Logistic pragnie złożyć Państwu serdeczne życzenia spokojnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia

matlogistic-swieta-2017

 

Wyrażamy głęboką nadzieję, że nadchodzące dni będą dla Państwa okazją do spędzenia wspólnego czasu z rodziną i bliskimi.  Wierzymy również, że nowy, 2018 rok okaże się dla Państwa czasem pełnym wyzwań i sukcesów na tle prywatnym i zawodowym.

Wesołych Świąt, życzy zespół Mat Logistic.

Rosnące ceny transportu drogowego w UE

Opublikowano raport dotyczący cen w transporcie drogowym w III kwartale 2017 roku

Do przygotowania analizy posłużyły dane zgromadzone przez Transport Market Monitor oraz platformę Transporeon – giełdę ładunkową o szacowanej rocznej wartości 2 mld euro.

raport-transport-drogowy

Ze względu na to, że giełda obsługuje przewozy dla wszystkich krajów Europy, przetwarzane przez nią dane stanowią wartościowe źródło informacji o kondycji branży transportowej oraz zmianach zachodzących w tym sektorze rynku.  Raporty tematyczne ukazują się regularnie co kwartał i skupiają się na analizie i porównywaniu danych z analogicznymi okresami w roku bieżącym jaki latach poprzednich.

Możliwości przewozowe i wzrost cen

W ujęciu kwartalnym ceny w III kwartale wzrosły zaledwie o 0,6% w stosunku do wcześniejszej grupy miesięcy. Jednak zestawiając je z analogicznym okresem w roku 2016 – zanotowano aż 7% średni wzrost cen usług transportowych.

W poszukiwaniu źródeł takiego stanu rzeczy, eksperci wskazali na znaczący wzrost kosztów w postaci cen oleju napędowego (właśnie w granicach 7-8%), jednak jak podkreślają  – nie jest to jedyny czynnik wpływający na podwyżki.

Miesiąc wrzesień w ujęciu rok do roku, ukazał 20% spadek możliwości przewozowych. Mniejsza podaż transportu musiała więc odbić się we wzroście poziomu cen poprzez brak dostępności wystarczającej liczby przewoźników w stosunku do potrzeb rynku. Dużym czynnikiem w tym zakresie są wdrażane w ostatnich miesiącach regulacje prawne w krajach UE, celujące właśnie w sektor transportu drogowego i wykluczające część firm z rynku.

Raport dotyczący całego roku 2017 poznamy zapewne w ciągu najbliższych miesięcy.

Społeczna Rada Konsultacyjna przewoźników drogowych

29 listopada  w siedzibie GITD omawiano najważniejsze tematy i problemy sektora transportu drogowego

W posiedzeniu udział wzięli przedstawiciele Rządu, Inspektoratu Transportu Drogowego oraz grup reprezentujących przewoźników.  Celem cyklicznych spotkań jest budowanie dialogu i wypracowywanie wspólnych stanowisk w kwestiach istotnych z punktu widzenia interesów Państwa oraz funkcjonowania szeroko rozumianej branży transportowej.

spoleczna-rada-konsultacyjna-min

Wśród omawianych tematów znalazł się system monitorowania przewozu towarów, z którym – zdaniem przedstawicieli ministerstwa – przedsiębiorcy zdążyli już się oswoić a skala wykrywanych nadużyć i nieprawidłowości jest minimalna. Dyskusja zeszła również na procedowanie obecnie nowe ustawy dotyczące zmian w transporcie drogowym – m.in nakładające obowiązek posiadania w pojeździe lokalizatora GPS.

Omówiono również planowane nowelizacje przepisów w postaci modyfikacji czasu pracy kontrolerów ITD – umożliwiając im działanie w godzinach nocnych. Dyskutowano również o wejściu w życie Krajowego Rejestru Przedsiębiorców Transportu Drogowego i jego skutkach dla branży oraz klientów.

Przedstawiciele przewoźników wyrazili również swoje uwagi odnośnie przedłużających się i uciążliwych kontroli, jak również przedłożyli postulat zwiększenia do 1000 litrów limitu, od którego konieczne będzie zgłoszenie przewozu do systemu monitorowania. Wiele uwagi poświęcono przyszłym regulacjom zakładającym odbieranie licencji przewoźnikom, którzy zostaną przyłapani na korzystaniu z podrabianego paliwa.

transport-miedzynarodowy-matlogistic

Kobiety w transporcie i spedycji – statystyki KE

Komisja Europejska upubliczniła dane dotyczące sektora transportu

Rynek transportu we krajach europejskiej wspólnoty daje zatrudnienie ponad 11,4 milionom osób w różnych gałęziach szeroko pojmowanej branży TSL. W przeliczeniu oznacza to, że co 20 oferta pracy jest w jakiś sposób związana z przemieszczaniem towarów.

kobiety-w-transporcie

Z raportu wynika również jednoznacznie, że branża zdominowana jest przez mężczyzn a odsetek stanowisk zajmowanych przez kobiety stanowi zaledwie około 23%. Co warte podkreślenia jest on znacząco niższy od ogólnej średniej europejskiej gdzie dla całej gospodarki wspólnoty wynosi 46%.

Struktura zatrudnienia posiada rozkład nieregularny – dominacja mężczyzn związana jest głównie z faktem iż piastują oni stanowiska na każdym poziomie łańcucha obsługi. Płeć piękna, choć istnieją od tego oczywiste wyjątki – znajduje zatrudnienie głównie w sektorze usług oraz kadrze zarządzającej i administracji. Nie bez wpływu pozostaje również specyfika wielu stanowisk w sektorze i ich niska atrakcyjność dla kobiet.

Jak wygląda to w Polsce?

Krajowy rynek transportu i spedycji wypada pod tym względem nieco gorzej na tle całej Unii Europejskiej – odsetek kobiet zatrudnionych w sektorze to około 20%. Niemniej porównując dane z innymi krajami członkowskimi – wartość ta waha się od 12% (Luksemburg) do 31% (Cypr) – Polska plasuje się więc mniej więcej w połowie stawki.

Dysproporcje w zatrudnieniu są zależne w dużym stopniu od sektora transportowego, gdzie najgorzej wypada transport drogowy oraz kolejowy (ok. 14%) a najlepiej lotniczy (40-60%).

Plany na przyszłość

Komisja Europejska w ostatnim czasie podejmuje aktywne działania mające na celu poprawę kwestii równouprawnienia płci oraz zwalczania barier z tym związanych. Długofalowa strategia w tym zakresie stawia na współprace z organizacjami pozarządowymi oraz przedstawicielami sektora w celu wypracowania rozwiązań i dobrych praktyk na przyszłość.

Zmiany w badaniach technicznych pojazdów

13 Listopada weszły w życie nowe regulacje dotyczące przeglądów technicznych pojazdów

Rząd motywuje zmiany koniecznością walki z tak zwaną „turystyką przeglądową” polegającą na odwiedzaniu przez właściciela pojazdu kolejnych stacji kontroli aż do momentu odnalezienia takiej, która przymknie oko na nieprawidłowości.

przeglady-techniczne-cep-2017

Od dawna podnosi się głosy, że stan techniczny pojazdów na polskich drogach pozostawia wiele do życzenia. Znaczny odsetek z nich to pojazdy już wieloletnie i wysłużone, które w części przypadków nie powinny zostać dopuszczone do ruchu. Kwestią oczywistą jest fakt, iż sprawność pojazdu wpływa bezpośrednio na poziom bezpieczeństwa uczestników ruchu jak i samych przechodniów.

Z jednej strony więc nowe prawo ma stopniowo zwiększać poziom bezpieczeństwa, a z drugiej wpływać na wzrost sprzedaży nowych samochodów i wymianę taboru.

Za badanie płacimy z góry

Najbardziej kontrowersyjną kwestią jest regulowanie kosztu badania technicznego jeszcze przed jego przeprowadzeniem. Jeśli pojazd nie przejdzie pomyślnie przeglądu – uiszczona kwota nie podlega zwrotowi. Funkcją takiego mechanizmu jest blokowanie wielokrotnych prób uzyskania wpisu do dowodu rejestracyjnego u różnych diagnostyków.

W przypadku firm logistycznych zajmujących się transportem drogowym – płatności będzie można dokonać po samym badaniu, na podstawie faktury VAT z odroczonym terminem płatności. Jego przebieg i wynik trafi jednak od razu do krajowego rejestru.

Centralna Ewidencja Pojazdów

Samo badanie będzie bardziej szczegółowe i wymagało wprowadzenia do systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów informacji na temat czasu badania, wykrytych usterek oraz ew. powodów niedopuszczenia pojazdu do ruchu. Dane te zostaną natychmiast udostępnione innym stacjom diagnostycznym – uniemożliwiając ponowne wykonanie przeglądu w nadziei na przymknięcie oka na wady techniczne.

Towarzystwa Ubezpieczeniowe będą mogły wykorzystywać zgromadzone w bazie informacje w razie wypadków i oszacowania kosztów likwidacji szkód. Policja w przypadku zatrzymania i kontroli również posłuży się szczegółowymi informacjami aby porównać stan faktyczny z zadeklarowanym podczas badania technicznego.

Szacuje się, że nowe przepisy spowodują wzrost cen przeglądów technicznych już 2018 roku.

V Targi Transportu i Logistyki TransPoland

W dniach 8-10 listopada w Warszawie odbędą się branżowe targi dla specjalistów TSL

Ideą wydarzenia jest stworzenie przestrzeni dla przedstawicieli sektora transportowego, gdzie będą mogli jednocześnie promować swoje produkty jak i pozyskiwać nowych klientów i partnerów biznesowych. To okazja do poznania rynkowych nowości i kierunku rozwoju branży na kolejne lata.

transpoland-targi-transport

Do grupy odwiedzających to wydarzenie zalicza się menadżerów transportu, właścicieli i zarządzających firmami transportowymi, reprezentantów firm kurierskich jak  i szeroko pojmowanych inwestorów. Poprzednia edycja targów zgromadziła ponad 4500 odwiedzających i ponad 140 wystawców z 34 krajów świata.

Wśród prezentowanej tematyki znajdziemy:

  • Logistykę i spedycję
  • Transport intermodalny
  • Transport drogowy, kolejowy, morski, lotniczy
  • Produkcję i eksploatację ciężarowego taboru transportowego
  • Transport wewnętrzny i magazynowanie
  • ITS i telematyka w transporcie
  • Systemy zabezpieczania ładunku
  • Usługi towarzyszące
  • Bezpieczeństwo w transporcie

Do bezpłatnego wstępu upoważnieni są przedstawiciele firm korzystających z usług transportowych i logistycznych, profesjonaliści z branży TSL oraz osoby zawodowo z nią związane.

Więcej informacji oraz formularz rejestracyjny dostępny na stronie trans-poland.pl

Delegowanie w transporcie drogowym

W Luksemburgu odbyło się spotkanie przedstawicieli Rady Unii Europejskiej z Ministrami Transportu krajów wspólnoty

W trakcie posiedzenia szeroko omawiano kwestie nowych regulacji prawnych w dziedzinie delegowania pracowników, które w ostatnich miesiącach stały się głównym punktem zainteresowania branży TSL.

transport-drogowy-delegowanie

Zaproponowana w połowie roku przez Komisję Europejską dyrektywa ma na celu zrównanie płac pracowników delegowanych z pracującymi lokalnie – wpływając tym samym na wyrównanie poziomu konkurencyjności w tym sektorze rynku.

Problem wynikający z konieczności zwiększenia wynagrodzeń dotyka więc boleśnie firmy z terenów wschodniej Europy, które zazwyczaj opierały swoją strategię konkurowania na bazie mniejszych kosztów transportu.

W trakcie spotkania wypracowano wspólne stanowisko w postaci objęcia branży transportu międzynarodowego wyjątkami prawnymi – wynikającymi ze specyfiki tego typu działalności. KE pracowała bowiem nad jeszcze bardziej restrykcyjnymi regulacjami w kwestii delegowania, które na szczęście jak już wiemy – nie będą dotyczyć firm transportowych.

Pakiet Mobilności

Został ogłoszony przez KE 31 maja 2017 roku i zawiera szereg zmian w prawie, wśród których wyróżnić można:

Minimalny czas delegowania

Ustanowiony na okres 3 dni – do tego czasu przepisy dotyczące stawek płacy minimalnej nie mają zastosowania w stosunku do branży transportu międzynarodowego.

Czas pracy

Odpoczynek 45 godzinny kierowcy musi zostać odebrany poza kabiną pojazdu. Regulacje dotykają również częstotliwości odbioru odpoczynków i ich wykorzystania.

Kabotaż

Wykonać będzie można dowolną liczbę przewozów kabotażowych w transporcie międzynarodowym, przy zachowaniu warunku iż ostatni rozładunek odbędzie się w czasie 5 dni od pierwszego załadunku w Państwie członkowskim.

transport-miedzynarodowy-matlogistic

Zamachy z wykorzystaniem pojazdów – prace KE

W ostatnich latach odnotowano znaczny wzrost incydentów terrorystycznych z wykorzystaniem pojazdów ciężarowych

Ofiarami tego typu zdarzeń padają nie tylko przechodnie, lecz również sami kierowcy, którzy stają się łatwym celem do pozyskania potencjalnego narzędzia zbrodni. Problem dostrzega również Komisja Europejska, która pracuje obecnie nad  raportem i projektem zmian, mających na celu poprawę bezpieczeństwa.

bezpieczenstwo-ke-transport

Szczegóły mamy poznać jeszcze przed końcem roku, jednak już dziś wiadomo że chodzi o wdrożenie rozwiązań mających uniemożliwienie uruchomienia pojazdu i jazdę osobie nieupoważnionej. W praktyce miałoby to zniechęcać do uprowadzenia ciężarówek jak również mieć pozytywny efekt w postaci spadku liczby pospolitych kradzieży.

Komisja analizuje w tej kwestii również rozwiązania techniczne z dziedziny inteligentnych pojazdów – w tym systemów antykolizyjnych i automatycznego hamowania w momencie wykrycia pieszego na drodze. Takie systemy pomimo celowych działań kierowcy uniemożliwiłyby lub znacznie zredukowały liczbę potencjalnych ofiar i poszkodowanych.

Oczywiście wdrożenie tego typu mechanizmów nie będzie możliwe od razu – zwłaszcza w przypadku starszej floty pojazdów. Trudno jednak zaprzeczyć, że kierunek działań jest dobry – choć pełna realizacja celu może zająć kolejne lata.

Spedycja Drogowa z Mat Logistic

Mat Logistic pomaga klientom realizować przewóz różnego rodzaju ładunków przy pomocy rozbudowanej sieci partnerów i przewoźników. Doradzamy w kwestii optymalizacji kosztów transportu oraz zapewniamy kompleksowe monitorowanie ładunku od punktu załadunku do dostawy w miejsce docelowe.

Zapraszamy do współpracy i rozmowy firmy szukające rzetelnego i wartościowego partnera w kwestii transportu i spedycji.

spedycja-drogowa-matlogistic

Od 1 listopada mandaty za odpoczynek w kabinie w GB

Już z początkiem miesiąca brytyjskie służby będą wnikliwiej badać czas i sposób odpoczynku kierowców ciężarówek

O narastającym problemie zrobiło się głośno na początku roku, gdy kolejne kraje członkowskie UE rozpoczęły wdrażanie przepisów, obligujących firmy transportowe do zapewnienia wymaganego prawne odpoczynku kierowcy poza pojazdem.

gb-mandaty-nocleg-kabina-min

Reakcja władz poszczególnych krajów była umotywowana narastającym zjawiskiem „TIR-owych miasteczek„, które powstawały w pobliżu głównych węzłów komunikacyjnych, portów i punktów załadunku. Nowe regulacje mają więc pomóc w zwalczaniu tego zjawiska i pośrednio wpłynąć na lepszą jakość wypoczynku kierowców a przez to poprawę bezpieczeństwa na drogach.

Mandaty

Kierowca, który zostanie przyłapany na spędzaniu 45-godzinnego odpoczynku w kabinie pojazdu na terenie Wielkiej Brytanii musi liczyć się poniesieniem finansowych konsekwencji. Służby kontrolne będą mogły nałożyć na kierowcę mandat w kwocie 300 funtów. Nie jest to jednak jedyna dotkliwa kara.

Kontrolerzy mogą również uznać, że odbierany w kabinie odpoczynek jest nieważny i nakazać rozpoczęcie naliczania go od nowa – co ma bezpośredni wpływ na harmonogram dostaw.

Jak przepisy oceniają przewoźnicy?

Branża transportowa z jednej strony rozumie potrzebę zmian w kwestiach odpoczynku oraz nocowania kierowców. Z drugiej strony wskazuje na znaczące braki w infrastrukturze drogowej w postaci m.in braku przydrożnych miejsc noclegowych, braku zabezpieczonych parkingów itp. udogodnień stworzonych z myślą o kierowcach transportu drogowego.

Mając wolny wybór pomiędzy odpoczynkiem w kabinie a w taniej noclegowni – kierowcy zazwyczaj wybierają pierwszą opcję ze względu na bezpieczeństwo swoje i ładunku, jak również zwykle lepszy standard „lokalu”.

Transport międzynarodowy z Mat Logistic

Oferujemy kompleksowe usługi transportu międzynarodowego dla przedsiębiorstw i przemysłu. W skład oferty wchodzą: przewozy całopojazdowe FTL, przewozy częściowe i drobnicowe, przewozy ekspresowe od 50kg do 24t oraz transporty ponad-gabarytowe.

Zapraszamy do kontaktu firmy poszukujące zaufanego i solidnego partnera w sferze transportu drogowego ładunków.

transport-miedzynarodowy-matlogistic