29 listopada  w siedzibie GITD omawiano najważniejsze tematy i problemy sektora transportu drogowego

W posiedzeniu udział wzięli przedstawiciele Rządu, Inspektoratu Transportu Drogowego oraz grup reprezentujących przewoźników.  Celem cyklicznych spotkań jest budowanie dialogu i wypracowywanie wspólnych stanowisk w kwestiach istotnych z punktu widzenia interesów Państwa oraz funkcjonowania szeroko rozumianej branży transportowej.

spoleczna-rada-konsultacyjna-min

Wśród omawianych tematów znalazł się system monitorowania przewozu towarów, z którym – zdaniem przedstawicieli ministerstwa – przedsiębiorcy zdążyli już się oswoić a skala wykrywanych nadużyć i nieprawidłowości jest minimalna. Dyskusja zeszła również na procedowanie obecnie nowe ustawy dotyczące zmian w transporcie drogowym – m.in nakładające obowiązek posiadania w pojeździe lokalizatora GPS.

Omówiono również planowane nowelizacje przepisów w postaci modyfikacji czasu pracy kontrolerów ITD – umożliwiając im działanie w godzinach nocnych. Dyskutowano również o wejściu w życie Krajowego Rejestru Przedsiębiorców Transportu Drogowego i jego skutkach dla branży oraz klientów.

Przedstawiciele przewoźników wyrazili również swoje uwagi odnośnie przedłużających się i uciążliwych kontroli, jak również przedłożyli postulat zwiększenia do 1000 litrów limitu, od którego konieczne będzie zgłoszenie przewozu do systemu monitorowania. Wiele uwagi poświęcono przyszłym regulacjom zakładającym odbieranie licencji przewoźnikom, którzy zostaną przyłapani na korzystaniu z podrabianego paliwa.

transport-miedzynarodowy-matlogistic