Opublikowano raport dotyczący cen w transporcie drogowym w III kwartale 2017 roku

Do przygotowania analizy posłużyły dane zgromadzone przez Transport Market Monitor oraz platformę Transporeon – giełdę ładunkową o szacowanej rocznej wartości 2 mld euro.

raport-transport-drogowy

Ze względu na to, że giełda obsługuje przewozy dla wszystkich krajów Europy, przetwarzane przez nią dane stanowią wartościowe źródło informacji o kondycji branży transportowej oraz zmianach zachodzących w tym sektorze rynku.  Raporty tematyczne ukazują się regularnie co kwartał i skupiają się na analizie i porównywaniu danych z analogicznymi okresami w roku bieżącym jaki latach poprzednich.

Możliwości przewozowe i wzrost cen

W ujęciu kwartalnym ceny w III kwartale wzrosły zaledwie o 0,6% w stosunku do wcześniejszej grupy miesięcy. Jednak zestawiając je z analogicznym okresem w roku 2016 – zanotowano aż 7% średni wzrost cen usług transportowych.

W poszukiwaniu źródeł takiego stanu rzeczy, eksperci wskazali na znaczący wzrost kosztów w postaci cen oleju napędowego (właśnie w granicach 7-8%), jednak jak podkreślają  – nie jest to jedyny czynnik wpływający na podwyżki.

Miesiąc wrzesień w ujęciu rok do roku, ukazał 20% spadek możliwości przewozowych. Mniejsza podaż transportu musiała więc odbić się we wzroście poziomu cen poprzez brak dostępności wystarczającej liczby przewoźników w stosunku do potrzeb rynku. Dużym czynnikiem w tym zakresie są wdrażane w ostatnich miesiącach regulacje prawne w krajach UE, celujące właśnie w sektor transportu drogowego i wykluczające część firm z rynku.

Raport dotyczący całego roku 2017 poznamy zapewne w ciągu najbliższych miesięcy.