Już z początkiem miesiąca brytyjskie służby będą wnikliwiej badać czas i sposób odpoczynku kierowców ciężarówek

O narastającym problemie zrobiło się głośno na początku roku, gdy kolejne kraje członkowskie UE rozpoczęły wdrażanie przepisów, obligujących firmy transportowe do zapewnienia wymaganego prawne odpoczynku kierowcy poza pojazdem.

gb-mandaty-nocleg-kabina-min

Reakcja władz poszczególnych krajów była umotywowana narastającym zjawiskiem „TIR-owych miasteczek„, które powstawały w pobliżu głównych węzłów komunikacyjnych, portów i punktów załadunku. Nowe regulacje mają więc pomóc w zwalczaniu tego zjawiska i pośrednio wpłynąć na lepszą jakość wypoczynku kierowców a przez to poprawę bezpieczeństwa na drogach.

Mandaty

Kierowca, który zostanie przyłapany na spędzaniu 45-godzinnego odpoczynku w kabinie pojazdu na terenie Wielkiej Brytanii musi liczyć się poniesieniem finansowych konsekwencji. Służby kontrolne będą mogły nałożyć na kierowcę mandat w kwocie 300 funtów. Nie jest to jednak jedyna dotkliwa kara.

Kontrolerzy mogą również uznać, że odbierany w kabinie odpoczynek jest nieważny i nakazać rozpoczęcie naliczania go od nowa – co ma bezpośredni wpływ na harmonogram dostaw.

Jak przepisy oceniają przewoźnicy?

Branża transportowa z jednej strony rozumie potrzebę zmian w kwestiach odpoczynku oraz nocowania kierowców. Z drugiej strony wskazuje na znaczące braki w infrastrukturze drogowej w postaci m.in braku przydrożnych miejsc noclegowych, braku zabezpieczonych parkingów itp. udogodnień stworzonych z myślą o kierowcach transportu drogowego.

Mając wolny wybór pomiędzy odpoczynkiem w kabinie a w taniej noclegowni – kierowcy zazwyczaj wybierają pierwszą opcję ze względu na bezpieczeństwo swoje i ładunku, jak również zwykle lepszy standard „lokalu”.

Transport międzynarodowy z Mat Logistic

Oferujemy kompleksowe usługi transportu międzynarodowego dla przedsiębiorstw i przemysłu. W skład oferty wchodzą: przewozy całopojazdowe FTL, przewozy częściowe i drobnicowe, przewozy ekspresowe od 50kg do 24t oraz transporty ponad-gabarytowe.

Zapraszamy do kontaktu firmy poszukujące zaufanego i solidnego partnera w sferze transportu drogowego ładunków.

transport-miedzynarodowy-matlogistic