Szacuje się, że na polskim rynku transportowym brakuje blisko 100 tysięcy kierowców

Tak olbrzymia luka w etatach wpływa bezpośrednio na zahamowanie rozwoju tej gałęzi gospodarki, a tym samym zysków przewoźników i samego budżetu. Część przedsiębiorców rozpoczęła poszukiwania pracowników poza Polską, z racji na mobilny charakter pracy kierowcy.

transport-spedycja-kierowcy

Zainteresowanych pracą dla krajowych firm transportowych jest sporo. W ubiegłym roku liczba złożonych wniosków do administracji państwowej przekroczyła 40 tys. Szacuje się jednak, że rok 2017 będzie pod tym względem rekordowy – z dwukrotnie większą liczbą zgłoszeń o pozwolenie na pracę. Znaczną część z nich stanowią pracownicy z Ukrainy i krajów Europy wschodniej.

Nieprecyzyjne prawo

Jak podają media – co raz ciężej jest uzyskać zaświadczenie A1, które stanowi potwierdzenie odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne w kraju członkowskim Unii Europejskiej.Tym samym zwalniając pracodawcę z ponownego opłacenia świadczeń w innym państwie członkowskim.

Problemem staje się nieprecyzyjne w tej materii prawo UE oraz krajowe regulacje, które nie określają w sposób precyzyjny, jakie przesłanki wpływają na odrzucenie lub odmowę wydania takiego wniosku.

Problem niedoborów kadrowych wpłynie długoterminowo na pogorszenie pozycji konkurencyjnej polskich firm transportowych na europejskim rynku. O ile lokalnie są podejmowane inicjatywy w postaci edukacji przyszłych pracowników sektora – m.in tworzenie w szkołach klas o profilu transportowym, to na wymierne efekty przyjdzie nam poczekać kilka lub kilkanaście lat.

Transport krajowy

Mat Logistic oferuje swoim klientom kompleksową obsługę drogowego transportu krajowego ładunków. Zapraszamy do współpracy firmy i przedsiębiorstwa potrzebujące sprawdzonego, rzetelnego i terminowego partnera w sferze przewozu ładunków na terenie Polski, jak i i zagranicy.