Nowy projekt Ministerstwa Finansów zakłada szereg poprawek do obowiązujące ustawy

Uchwalona dnia 9 marca 2017 – ustawa o monitorowaniu przewozu towarów nałożyła na przedsiębiorców obowiązek rejestracji transportu ładunków wskazanych jako „wrażliwe” w elektronicznym systemie SENT. Jej nowelizacja wprowadza kilka istotnych zmian, które zostaną procedowanie przez Sejm dopiero we wrześniu, choć już budzą sporo emocji oraz komentarzy wśród przewoźników.

transport-sledzenie-przesylek-nowelizacja

Transport krajowy z Mat Logistic – sprawdź ofertę

Obowiązkowe lokalizatory

Kontrowersje wzbudza fakt, iż nowelizacja nakłada na przedsiębiorców nowy obowiązek w postaci konieczności wyposażenia floty pojazdów w lokalizatory śledzące ich położenie w czasie rzeczywistym. Wiąże się więc to z dodatkowymi wydatkami dla przedsiębiorców działających w branży transportowej – co przełoży się na ich pozycję konkurencyjną oraz ewentualny wzrost cen usługi transportowej.

W przypadku braku lub dezaktywacji systemu na przewoźnika oraz kierowcę będą nakładane kary finansowe sięgające do 10 tys zł.  Co więcej – jeśli śledzenie z jakichkolwiek podwód niie będzie możliwe – prowadzący pojazd powinien się zatrzymać i kontynuować jazdę dopiero po usunięciu usterki.

Według ustawy branża transportowa będzie mieć zaledwie 14 dni od jej uchwalenia na zakup i instalację lokalizatorów, choć nakładanie kar ma być oddalone w czasie kilku miesięcy. Szczegóły i konkrety w tej materii poznamy dopiero we wrześniu.