Komisja Europejska opublikowała raport w którym bada nasze wydatki na szeroko rozumiany transport

Raport wskazuje, że transport ma bardzo duży wpływ na życie współczesnego Europejczyka – wpływając na nie w sposób bezpośredni jak i pośredni. Komisja szacuje, że do 2050 roku nakłady finansowe ponoszone przez gospodarstwa domowe na transport –  wzrosną o 40% w przypadku transportu osobowego i aż 60% w przypadku transportu towarów.

europa-koszty--transportu

Raport jest częścią analiz wdrażanego „Pakietu drogowego” – kompleksowego zestawu przepisów regulujących procesy drogowe w ramach krajów wspólnoty. Zmiany są potrzebne, gdyż jak podaje KE rynek drogowego przewozu towarów stanowi ponad 50% całości przemieszczania ładunków w Europie. Konieczność unormowania pewnych kwestii jak np. procedur kontrolnych  stanowi potrzebny krok w dobrym kierunku.

Raport precyzuje również koszty transportu ponoszone indywidualnie przez każde gospodarstwo domowe na średnim poziomie ok. 13%. W ich skład wchodzą zarówno koszty przemieszczania się osób jak i transportu nabywanych towarów jakie płacimy jako kupujący.

Transport drogowy towarów – sprawdź ofertę Mat Logistic

Prognozy na przyszłość zakładają równomierny rozwój branży, jednak wraz z wdrażaniem nowoczesnych rozwiązań jak systemy lokalizacji pojazdu, kontroli czasu pracy itp. – wzrosną również koszty obsługi logistyki towarów i przewozu osób.