Do 2024 roku planowane jest rozszerzenie działania systemu na kolejne odcinki dróg krajowych

Obecnie monitorowanych jest około 3,6 tysiąca kilometrów dróg i autostrad na ternie kraju, a liczba ta stale rośnie wraz z upływem kolejnych lat. Dalsza modernizacja na najbliższe lata zakłada podwojenie płatnych odcinków o łącznej sumie 6 tysięcy kilometrów.

via-toll-rozbudowa-systemu

Jak podają oficjalne dane dzienny przychód generowany przez system dla Budżetu Państwa wynosi od 4 do 5 mld zł. W praktyce oznacza to, że koszt budowy nowej infrastruktury zwróci się całkowicie w okresie zaledwie 3 miesięcy od jej uruchomienia.

Pozyskane w ten sposób środki są wydatkowane w ramach modernizacji i rozbudowy infrastruktury drogowej w Polsce, jak i utrzymaniu jej stanu technicznego na zadowalającym poziomie.

Spedycja drogowa z Mat Logistic – sprawdź ofertę

6 lat doświadczeń

System elektronicznego poboru opląt zaczął funkcjonować w lipcu 2011 roku. Od tego czasu wygenerował ponad 8 mld zł przychodu z tytułu użytkowania dróg pojazdami o masie przekraczającej 3,5 tony. Pod tym względem najbardziej „dochodowym” odcinkiem jest autostrada A4 z rekordem ponad 220 mln zł w ciągu 6 miesięcy.

Na ten moment system obsługuje ponad milion pojazdów – co realnie przekłada się na wygodę oraz zwiększenie płynności ruchu na drogach np. zastępując manualne bramki poboeru opłat.

Obecnie etap prac nad rozszerzeniem infrastruktury przeszedł w fazę poszukiwania partnerów gotowych do wykonania inwestycji technicznej na drogach.