Usługi transportowe wiążą się z dużym ryzykiem. Nigdy nie wiadomo, co dokładnie spotka przewoźnika na drodze? Zdarzają się sytuacje, które są niezależne od niego i nie wszystkie takie wydarzenia obejmuje zwykła polisa OC przewoźnika. W takich okolicznościach zwykła polisa OC przewoźnika może być niewystarczająca i odszkodowanie za szkodą powstałą podczas transportu może  zostać nie wypłacone.   

W dzisiejszym artykule przedstawiamy inny rodzaj ubezpieczenia, który umożliwia wypłacenie odszkodowania niezależnie od przyczyn zdarzenia. Taką polisą jest ubezpieczenie CARGO.

Ubezpieczenie CARGO – czym jest?

Zacznijmy od wyjaśnienia czym jest ubezpieczenie CARGO? Jest to polisa, która ubezpiecza ładunki w transporcie. Ubezpieczenie CARGO obejmuje transport drogowy, lotniczy, kolejowy, morski i lądowy, niezależnie czy jest to transport krajowy czy międzynarodowy. Jego zakup jest możliwy w przypadku samodzielnego transportu towarów jak i w sytuacjach, w których korzysta się z usług firm transportowych i spedycyjnych. 

Ubezpieczenia CARGO – co i kiedy chroni ubezpieczenie CARGO?

Można ubezpieczyć produkty gotowe oraz surowce. Ochronie nie podlegają przewożone zwierzęta, dzieła sztuki oraz dokumenty. Polisa obejmuje przewóz towaru jak i załadunek, przeładunek, rozładunek i inne procedury przeprowadzane w celu realizacji zamówienia. W sytuacji gdy towar przewożony jest przez firmę transportową, okres przewozu trwa od momentu przyjęcia towaru od zamawiającego do transportu, aż do przekazania towaru wskazanemu odbiorcy. 

Ubezpieczenie CARGO – przed czym chroni?

Tak jak już wspomnieliśmy wyżej, ubezpieczenie CARGO chroni towar niezależnie od przyczyn zdarzenia. Tu przewoźnik nie musi być w pełni odpowiedzialny za powstałe uszkodzenia. Polisa obejmuje wiele ryzykownych sytuacji, w tym:

  • klęski żywiołowe ( huragany, powodzie, pożary, lawiny, trzęsienia ziemi);
  • kradzieże i rozboje (towaru lub towaru łącznie ze środkiem transportu);
  • uszkodzenia ładunków;
  • uszkodzenia środku transportu w razie wypadków.

Ubezpieczenie CARGO – kto korzysta z ubezpieczenia i dlaczego warto?

W ubezpieczenie CARGO inwestują przedsiębiorcy, którzy w ramach prowadzonej działalności zajmują się wysyłką lub sprowadzaniem towarów. W związku z tym narażeni są na szkody powstałe podczas transportu. Ubezpieczenie CARGO jest często dopełnieniem OC przewoźnika

Warto skorzystać z ubezpieczenia CARGO, gdyż oprócz wynikłych zdarzeń, za które w pełni odpowiada przewoźnik, dodatkowo pozwala na rekompensatę z przyczyn od niego niezależnych jak np. kradzież towaru, klęska żywiołowa. W polisie CARGO nie ma znaczenia dlaczego dana sytuacja się wydarzyła. Istotna jest jedynie powstała szkoda. 

Podsumowanie

W MAT LOGISTIC korzystamy z ubezpieczeń CARGO. Uświadamiamy naszych Klientów o możliwych zagrożeniach mogących wyniknąć podczas transportu i limitach odpowiedzialności, jakie prawo przyznaje spedytorom. Przedstawiamy także, jakie możliwości daje polisa CARGO. Wtedy Klient świadomie decyduje, czy akceptuje ryzyko i nie ubezpiecza swojego transportu czy jednak skorzysta z zabezpieczenia i w razie niezależnych zdarzeń powstałych podczas transportu otrzymuje rekompensatę.

Zapraszamy serdecznie – sprawdź naszą polisę UBEZPIECZENIA CARGO !
Do przygotowania oferty potrzebujemy tylko trasę przewozu, rodzaj i wartość towaru.