Międzynarodowe przewozy towarów to codzienność w działalności MAT LOGISTIC. W wymienionym transporcie wymagane są odpowiednie dokumenty. Jednym z nich jest dokument CMR. W dzisiejszym artykule przedstawiamy Państwu informacje na temat CMR, czyli międzynarodowego listu przewozowego.  

Wyjaśnimy:

 • czym jest międzynarodowy list przewozowy;
 • jakie informacje powinien zawierać międzynarodowy list przewozowy;
 • jakie przesyłki nie znajdują zastosowania konwencji CMR; 
 • istotne procedury, o których wielu ludzi zapomina lub niepoprawnie wypełnia dokument;
 • jak dobrze wypełnić międzynarodowy list przewozowy.

Zapraszamy do lektury! 🙂

Międzynarodowy list przewozowy – czym jest?

Międzynarodowy list przewozowy, w skrócie CMR jest dokumentem, który umożliwia przewóz ładunków na terenie różnych państw. Jest to podstawowy dokument przewozowy, dzięki któremu służby celne mogą kontrolować przewożone ładunki. Dodatkowo zabezpiecza towar na czas transportu i jest dowodem zawarcia umowy przewozu ładunku. 

CMR wystawia się w trzech egzemplarzach podpisanych przez nadawcę i przewoźnika. Jeden egzemplarz jest dla nadawcy, drugi towarzyszy podczas transportu i jest dla odbiorcy, a trzeci przyjmuje przewoźnik.

W sytuacji, gdy towar będzie transportowany przez kilka pojazdów lub gdy przewożone będą różne towary, oddzielne partie to nadawca albo przewoźnik mają prawo wymagać międzynarodowe listy przewozowe oddzielnie do każdego pojazdu, partii czy towaru. 

Międzynarodowy list przewozowy – jakie zawiera informacje?

W liście CMR znajduje się wiele ważnych informacji, które są potwierdzeniem prawidłowego transportu ładunku pod wskazany adres. Wytyczne, które są zawarte w międzynarodowym liście przewozowym określa „Konwencja o umowie międzynarodowego transportu przewozu drogowego towarów (CMR)”, sporządzona w Genewie 19 maja 1956 r. Warto dodać, że w Polsce zaczęła obowiązywać 6 lat później, dnia 13 czerwca 1962 r. 

List powinien zawierać następujące dane:
 • miejsce i datę wystawienia dokumentu;
 • dane nadawcy, przewoźnika i odbiorcy (nazwa i adres)
 • miejsce i datę przyjęcia towaru do przewozu oraz planowane miejsce jego wydania;
 • informacja określająca rodzaj, sposób pakowania i ilość przewożonego towaru, jego cechy i ciężar;
 • szczegółowe rozpisanie kosztów transportu;
 • oświadczenie, że przewóz podlega konwencji;
 • instrukcje konieczne do załatwienia spraw celnych i innych. 
Poza powyższym międzynarodowy list przewozowy powinien zawierać dodatkowo:
 • zakaz przeładunku;
 • koszty, które podlegają uiszczeniu przez nadawcę;
 • deklarację wartości towaru;
 • przewidywany termin przewozu;
 • deklarację wartości przewożonego towaru;
 • spis dokumentów przekazanych przewoźnikowi;

Jeśli nadawca, odbiorca lub przewoźnik uznają, że coś jeszcze warto zapisać w liście CMR, to oczywiście mogą to dodać. 

Międzynarodowy list przewozowy – kiedy się nie stosuje konwencji CMR?

Konwencja CMR z 1956 roku ma zastosowanie w zarobkowym przewozie drogowym pojazdami. Jednak nie wszystko podlega transportowi zgodnemu z konwencją CMR. Nie stosuje się jej w przypadku przewozu zwłok, rzeczy przesiedlenia i przesyłek pocztowych. 

CMR – istotne procedury, o których wielu zapomina

Warto zwrócić uwagę, iż CMR jest najważniejszym dokumentem w międzynarodowym transporcie drogowym. Jest potwierdzeniem tego, że towar został odebrany i dostarczony. Wpisanie wszystkich informacji, o których mowa w konwencji genewskiej z 1956 roku ( rozdział III, art. 6 ) i które zostały przybliżone powyżej są dowodem na to, co przewoził kierowca lub co konkretnie działo się podczas transportu

W przypadku szkody bardzo ważną procedurą jest wpisanie informacji o uszkodzeniu towaru lub wpisanie niezgodności towaru, gdy ilość ładunku jest niezgodna z ilością wpisaną w CMR.  Z doświadczenia wiemy, jak wielu Klientów tego nie wie i nie wykonuje takiej adnotacji, a jest to bardzo istotne. Dlaczego? Ponieważ jest to dowód  na to, że towar został uszkodzony podczas transportu. Jeżeli szkoda nie zostanie odnotowana w CMR, klienci dochodząc swoich praw z racji uszkodzenia towaru w transporcie będą mieli spore problemy żeby udowodnić, że szkoda miała miejsce podczas transportu. 

Międzynarodowy list przewozowy – jak dobrze wypełnić? 

Nie ma określonego wzoru międzynarodowego listu przewozowego. Nie zapominajmy, że internet ma wielką moc i w swojej bazie posiada wiele wzorów, a także generatorów CMR. Tworząc list zgodnie z konwencją genewską z 1956 roku, można krok po kroku wypisywać niezbędne dane jakie musi zawierać CMR, które wymienione są w konwencji CMR.

MAT LOGISTIC poniżej przedstawia, jak prawidłowo powinien zostać uzupełniony dokument CMR, uwzględniając zaistniałą podczas transportu szkodę.