pakiet mobilności od 2022 roku - obrazek wyróżniający do wpisu

Od lutego 2022 roku mają wejść w życie nowe przepisy dotyczące unijnego pakietu mobilności. Projekt ten został przyjęty przez Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów w dniu 14 lipca 2021 roku. Nowe regulacje z pewnością odmienią życie transportu. Czego dotyczą te zmiany? Czy wprowadzenie ich wyjdzie na dobre dla wszystkich zajmujących się transportem? 

Czytaj dalej! 

Pakiet mobilności – co to jest? 

Pakiet mobilności jest projektem unijnym, który odnosi się do państw Uni Europejskiej. Pakiet ten został wprowadzony w życie po raz pierwszy w sierpniu 2020 roku. Celem projektu było odnalezienie równowagi pomiędzy bezpieczeństwem, zoptymalizowaną gospodarką, sprawiedliwością społeczną a potrzebami rynków krajów UE i opłacalnością. 

Pakiet mobilności odnosi się do:

 • maksymalnego czasu pracy kierowców, dziennego i tygodniowego;
 • maksymalnego czasu odpoczynku dziennego i tygodniowego;
 • delegowania kierowców;
 • dostępu do rynku. 
pakiet mobilności 2022 - grafika numer jeden

Pakiet mobilności – zmiany wprowadzone w 2020 roku

Pakiet mobilności z 2020 roku regulował 5 aspektów w przepisach dotyczących czasu pracy i odpoczynku kierowców: 

 1. Obowiązkowy powrót kierowcy co 4 tygodnie do bazy lub do miejsca zamieszkania:
  – na conajmniej 45 h;
  – w przypadku, gdy kierowca wykorzystał podczas trasy dwa odpoczynki tygodniowe skrócone, to powrót musi nastąpić przed kolejnym odpoczynkiem tygodniowym regularnym.
 2. Kierowca może wykorzystać dwa odpoczynki tygodniowe skrócone (trwające 2×24 h) pod rząd:
  – pod warunkiem, że rozpoczął je za granicą;
  – w przypadku, gdy w każdych 4 tygodniowych okresach pracy odbył 2 tygodniowe regularne i 2 tygodniowe skrócone odpoczynki;
  – ale kolejny musi być odpoczynek tygodniowy regularny z rekompensatą za odbycie poprzednich dwóch skróconych odpoczynków.
 3. Uszczegółowienie zakazu odbywania tygodniowych regularnych odpoczynków w kabinie pojazdu:
  – dotyczy także postojów trwających powyżej 45 h;
  – dodano założenie, że odpoczynek 45 h winien odbywać się w miejscu z odpowiednim zapleczem sanitarnym i sypialnianym.
 4. Umożliwienie przedłużenia jazdy od 1-2 h podczas powrotu do bazy lub miejsca zamieszkania na odpoczynek tygodniowy:
  – konieczność dokumentacji odstępstwa od przepisów;
  – obowiązek rekompensaty dodatkowego czasu z dowolnym odpoczynkiem w ciągu 3 tygodni;
  – można wydłużyć trasę do 2 h, po warunkiem, że kierowca wykorzysta pół godzinną przerwę i powróci na odpoczynek trwający 45 h.
 5. Inne występujące zmiany:
  – możliwość przerwania odpoczynków tygodniowych na promie;
  – wyłączenia z 561/2006 dotyczące np. samochodów betoniarek;
  – obowiązek rejestracji powrotów, zmiana zasad przerw.
pakiet mobilności 2022 - grafika numer dwa

Pakiet mobilności – dodatkowe zmiany od lutego 2022

Zmiany, które wejdą w życie od lutego 2022 dotyczą głównie delegowania pracowników:

Delegowaniu nie będą już podlegać:
– tranzyt ( trasa bez załadunku lub rozładunku);
– przewozy dwustronne/bilateralne łącznie z maksymalnie dwoma dodatkowymi załadunkami jak i rozładunkami.

Delegowaniu będą podlegać:
– przewozy typu cross-trade ( transport ładunku między krajami, gdzie działalność nie została założona przez przewoźnika) / przerzuty (transport między krajami bez powrotu do bazy)
– przewozy kabotażowe ( transport ładunku między krajem, w którym założona jest działalność przez przewoźnika a innym krajem UE lub EFTA)

Polscy przewoźnicy nie będą mogli zaliczyć należności z tytułu delegacji
W tym dieta i ryczałt noclegowy na poczet wypłaty za pracę poza granicami kraju. W teraźniejszości te należności stanowią aż 50-75% miesięcznego wynagrodzenia netto kierowcy. Jednak ta zmiana nie jest dla wszystkich. Będzie dotyczyła tylko tych kierowców, którzy wykonują przewozy cross-trade / przerzuty i kabotażowe. 

Nastąpi także zmiana tachografów.
Nowymi przepisami będą objęte jedynie pojazdy, które używane są do transportów międzynarodowych o masie od 2,5 t – 3,5 tony DMC. 

 • automatyczna rejestracja przekroczeń granic UE;
 • umożliwienie rejestracji załadunków i rozładunków;
 • umożliwienie rejestracji przewożonych towarów;
 • zabezpieczenie sygnału GNSS. 

Jednak wymiana starych modeli i montaż nowych nie będzie obowiązkowa w 2022 roku. 

Pakiet mobilności od 2022 – jakie skutki dla transportu?

Odpowiadając na pytanie czy dla wszystkich, którzy na codzień zajmują się transportem będą to korzystne zmiany? Stanowcze nie! Jakie skutki przyniosą nowe przepisy pakietu mobilności?

 • przede wszystkim koszty utrzymania kierowców dramatycznie wzrosną, nawet do 100% aktualnego wynagrodzenia;
 • zaczną się likwidacje wielu miejsc pracy w przewozach drogowych;
 • będą masowe przekształcenia stosunków pracy na relacje B2B, czyli mogą to być samozatrudnienia lub relacja przewoźnik wykonujące samodzielne przewozy – operator;
 • dodatkowo nastąpi pozbawienie dotychczasowych świadczeń związanych z kosztami utrzymania dla kierowców w transportach krajowych.  
 • wyższe wypłaty dla kierowców spowodują mniejsze inwestycje w nową flotę, tym samym może spowodować to zahamowanie rozwoju gospodarki transportowej

Zaniechanie jakiejkolwiek zmiany wypisanej wyżej będzie skutkować nie tylko karą pieniężną, ale także utratą reputacji przewoźnika i co najgorsze utratą licencji.