Patrząc na nasze wieloletnie doświadczenie pojęcia transport, logistyka i spedycja są często wykorzystywane zamiennie lub mylone ze sobą. Chociaż każde z nich jest ściśle powiązane, to w rzeczywistości różnią się miedzy sobą. W dzisiejszym artykule przybliżymy czym dokładnie każde z tych pojęć się charakteryzuje i co oznacza? 

Transport – co oznacza i co warto o nim wiedzieć?

Pojęcie „transport” można określić jednym zdaniem, a mianowicie jest to przewóz towarów z jednego miejsca do drugiego pojazdami samochodowymi, w tym zespoły pojazdów, składających się z pojazdu samochodowego, przyczepy lub naczepy. 

Wyróżnia się trzy główne rodzaje transportu: drogowy, lotniczy i morski. Bardzo decydującym czynnikiem w przewozie towarów są informacje co, skąd i gdzie ma zostać przetransportowane. W naszej działalności zdarzają się także transporty mieszane. Przez część odcinka trasy z punktu A do punktu B towar przewożony jest przykładowo transportem drogowym, a pozostałą część transportem morskim. 

Osoba zarządzająca transportem musi posiadać odpowiednie uprawnienia, w tym certyfikat kompetencji zawodowych, który otrzymuje się po zdaniu odpowiedniego egzaminu. 

Chcąc prowadzić firmę transportową, oprócz certyfikatu kompetencji zawodowych należy spełniać określone wymagania:

  • posiadanie stałej siedziby;
  • uzyskanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego;
  • uzyskanie licencji wspólnotowej lub licencji na wykonywanie transportu drogowego    ( w zależności od miejsca wykonywania usług);
  • posiadanie zdolności finansowej, która zapewni płynność;
  • bycie nieskazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa.

Wiemy już co to jest transport i jakie wymogi należy spełnić, aby założyć firmę transportową. Czym w takim razie jest spedycja?

Spedycja – co oznacza i co warto o niej wiedzieć? 

Spedycja jest pojęciem szerszym niż transport. Jest to organizacja przewozu towarów,  prowadzona zgodnie z prawem obowiązującym w danym miejscu.

Samo określenie transport możemy łączyć z firmą posiadającą określoną ilość aut (w przypadku transportu drogowego), która zajmuje się przede wszystkim dobraniem i przewozem ładunków dopasowanych do posiadanego przez siebie taboru. Spedycja natomiast polega na ciągłej współpracy z wieloma firmami transportowymi. W zależności od posiadanych Klientów firmy spedycyjnej i ich wymagań odnośnie transportu, spedytor dobiera odpowiedni transport. 

Część firm spedycyjnych zajmuje się prowadzeniem aut różnych przewoźników. Wtedy spedytorzy muszą zapewnić na nie ładunki. Jednak nie jest konieczne prowadzenie aut innych przewoźników i firma spedycyjna może zajmować się jedynie doborem odpowiedniego taboru pod ładunki jakie posiada. 

Dobrze! Wiemy już co to transport, spedycja i jaka jest różnica między tymi dwoma pojęciami? Czym w takim razie jest logistyka? 

Logistyka – co oznacza i co warto o niej wiedzieć?

Można powiedzieć, że logistyka obejmuje spedycje i transport. Terminem tym określa się planowanie, w tym projekt, wdrożenie, realizacja, kontrola oraz nadzór. Działania w obszarze logistyki odnoszą się do szeroko pojętego przemieszczania się towarów, ale także ludzi, z miejsca np. produkcji do placówki sprzedaży.  

Dział logistyki jest niezastąpiony, jeśli działania przedsiębiorstwa maja być szybsze i bardziej efektywne. Popełniając chociażby jeden błąd, można narazić firmę na ogromne straty finansowe. Dlatego logistyk zapobiega temu już na etapie początkowym, czyli projektowania. Musi znać działalność „od podszewki”, czyli posiadać ogromną wiedzę na temat danego przedsiębiorstwa. W dziedzinie logistyki liczy się doświadczenie z zakresu technologii transportowych i przeładunkowych, projektowania procesów logistycznych, wiedza marketingowa, ekonomiczna, informatyczna i prawna. 

Logistyka dotyczy bardziej samego przedsiębiorstwa produkcyjnego. To nie tylko zorganizowanie transportu (spedycja), czy sam przewóz (transport), ale również szeroko pojęte planowanie produkcji. Od tego planowania zależą wszystkie etapy produkcji i cała działalność firmy. Z tego powodu błędy popełniane w logistyce tak wiele kosztują, bo jest to np. zatrzymanie produkcji, niedotrzymanie terminów dostawy do klienta finalnego. Niektóre błędy w logistyce można „nadgonić” przy organizacji transportu lub w samym transporcie, ale niestety nie wszystkie. 

Podsumowując

Przedstawiliśmy co to jest dokładnie transport, spedycja i logistyka. Proszę zauważyć, że nie można mylić tych pojęć ze sobą i używać ich naprzemiennie. Wszystko jest ze sobą ściśle powiązane, jednak są to odrębne terminy. 

Mat Logistic wyspecjalizował się w spedycji. Już w kolejnym artykule rozwiniemy temat spedycji, a dokładnie spedytora. Opowiemy o naszych obowiązkach i czy warto uczyć się na to stanowisko? 

Już teraz gorąco zapraszamy!