podatek w transporcie

Opodatkowanie transportu towarów uzależnione jest od jego rodzaju. Wiele zależy od tego, czy mówimy transporcie krajowym, międzynarodowym czy też może wewnątrzwspólnotowym. Czym te typy różnią się od siebie i jak wysokie są opracowane dla nich wysokości stawki VAT?

To, jaką stawką podatku VAT obłożony jest transport towarów, zależy od tego, przez jakie obszary przebiega trasa przewożącego towar pojazdu należącego np. do firm logistycznych. Różnice w stawce VAT są dość duże, zatem warto dobrze zaznajomić się z tym tematem. Jakie więc wyszczególnia się rodzaje transportu i z jakimi wiążą się one wysokościami podatku VAT?

Rodzaje transportu

 Polskie prawo podatkowe wyróżnia trzy główne rodzaje transportu, zależnie od obszaru, przez jaki biegnie ich trasa: krajowy, wewnątrzwspólnotowy oraz międzynarodowy. Z tym pierwszym mamy do czynienia w sytuacji, gdy towar przewożony jest wyłącznie po terytorium naszego kraju. Z kolei transport wewnątrzwspólnotowy odbywa się na terenie krajów należących do Unii Europejskiej. Z transportem międzynarodowym mamy zaś do czynienia w sytuacji, gdy spełnia on trzy warunki: Po pierwsze, rozpoczyna się lub kończy na terytorium kraju Unii Europejskiej, po drugie, ma swój koniec lub początek w granicach tzw. kraju trzeciego, po trzecie, a jego trasa prowadzi przez Polskę.

 Jaka stawka VAT?

 Najkorzystniejszy dla podatnika jest transport międzynarodowy – w jego przypadku stosuje się stawkę VAT wynoszącą 0%. Aby jednak skorzystać z tego udogodnienia, należy przedstawić odpowiednią dokumentację, która potwierdzi, iż faktycznie można dany transport zakwalifikować jako międzynarodowy (np. list przewozowy czy dokument spedytorski). W przypadku transportu wewnątrzwspólnotowego, za miejsce co do zasady opodatkowania uznaje się państwo, na którego terenie swoją siedzibę ma usługobiorca. Z kolei transport krajowy obarczony jest podatkiem VAT w wysokości 23%.

Wysokości podatku VAT przy rozliczaniu transportu zależy od terytoriów, przez które przebiega jego trasa. Istnieją znaczne różnice między stawkami, zatem warto zapamiętać, co kwalifikuje transport do kategorii międzynarodowej, wewnątrzwspólnotowej bądź krajowej.