podatek vat w transporcie

 

podatek vat w transporcie

Transport międzynarodowy może być traktowany jako import usługi. Aby jednak doszło do takiej sytuacji, powinien on spełniać pewne warunki.

 Jakie konkretnie muszą być spełnione warunki? Jakiego rodzaju stawką podatku VAT zostaje wtedy obłożona dana usługa?

Warunki importu usług

Aby można było mówić o wystąpieniu importu usług, muszą zostać spełnione trzy podstawowe warunki. Pierwszy z nich dotyczy miejsca w którym świadczona jest dana przysługa, mianowicie musi ono znajdować się na terytorium Polski. Kolejną istotną kwestią jest to, czy świadczący usługę rozlicza podatek należny. Jeżeli nie, to spełniony zostaje kolejny warunek dotyczący importu usługi. Ostatnim ważnym warunkiem jest to, czy usługodawca posiada na terenie naszego kraju siedzibę działalności gospodarczej – jeżeli jej nie ma, ale za to dysponuje innymi stałymi miejscami prowadzenia działalności (nieuczestniczące w danej transakcji), to transport w dalszym ciągu traktowany jest jako import usługi.

Podstawa podatku

 Za moment, w którym powstaje obowiązek podatkowy, uznaje się ostateczne wykonanie usługi. Podstawa opodatkowania jest zaś obliczana na podstawie całej kwoty, którą usługodawca ma otrzymać lub którą już otrzymał (źródło: http://www.vademecumpodatnika.pl/artykul_narzedziowa,798,0,12292,nabycie-uslug-miedzynarodowego-transportu-towarow.html). W jej skład wchodzą takie elementy jak cła, podatki czy też różnego rodzaju opłaty, jak i tzw. koszty dodatkowe, czyli np. koszty ubezpieczanie i transportu, bądź prowizje. Wyjątkiem w ustalaniu podstawy opodatkowania importu usługi jest sytuacja, w której wartości usługi wliczono już do nabycia towarów w trybie wewnątrzwspólnotowym, bądź gdy wartość cena importowanego towaru zostaje zwiększona przez wartość usługi.

 

Aby określić, czy dany transport międzynarodowy traktowany jest przy rozliczeniu podatkowym jako import usługi, podmioty korzystające z usług transportowych muszą przede wszystkim ustalić, czy trasa transportu przebiega przez granice naszego kraju. Obowiązek podatkowy zaś pojawia się już w momencie, gdy wykonywanie danej usługi dobiegnie końca.