Pierwszy pakiet pomocowy przegłosowany przez Sejm pod koniec marca spotkał się z dużą krytyką branży transportowej. Brakowało rozwiązań typowo pod potrzeby branży TSL. 9 kwietnia, krótko przed świętami ogłoszono uzupełnienie do marcowych propozycji. Na jaką pomoc może liczyć transport?

3 formy pomocy od ARP

Agencja Rozwoju Przemysłu rozdysponuje 1,7 mld zł na czynności mające przeciwdziałać skutkom epidemii. Te czynności podzielono na 3 rodzaje:

  • Leasing operacyjny z karencją w spłacie i ponadnormatywnym okresem spłaty
    – jak informuje ARP ta forma ma refinansować leasingi z komercyjnych spółek i towarzystw leasingowych. Kwota leasingu do 5 mln zł netto, a okres finansowania – do 6 lat. Karencja w spłacie rat leasingowych – do 12 miesięcy.
  • Pożyczka obrotowa finansująca wypłatę wynagrodzeń w sektorze MŚP
    – na sfinansowanie kosztów wynagrodzeń netto przez okres do 2 lat, przy wydłużonym okresie karencji do 12 miesięcy.
  • Pożyczka obrotowa na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym
    – od 0,8 mln zł do 5 mln zł z okresem finansowania do 6 lat i okresem karencji do 15 miesięcy.

Wydłużenie ważności dokumentów

W rozszerzonym pakiecie pomocowym ujęto także przepisy wydłużające ważność praw jazdy i uprawnień do kierowania pojazdami, a także pozwoleń czasowych i tablic rejestracyjnych (jeżeli ich termin ważności upłynął w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii). Wyszczególniono również zapisy przedłużające ważność świadectw kierowców oraz wpisu w prawie jazdy kodu 95. 

Jeśli powyższe przepisy wejdą w życie, ważność wygasających dokumentów zostanie przedłużona o 60 dni po zakończeniu stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.