kwarantanna kierowców

Od 15 marca po wprowadzeniu ograniczeń na granicach w związku z epidemią COVID-19 tematem budzącym wiele emocji jest przymusowa kwarantanna. Kto na dzień dzisiejszy nie podlega 14-dniowej izolacji po przekroczeniu granicy z Polską?

Zmiany w przepisach o kwarantannie kierowców

Warto na wstępie zaznaczyć, że przepisy dotyczące kwarantanny mogą zmieniać się dynamicznie nawet z dnia na dzień. Jeszcze 19 marca kwarantanny mogli uniknąć jedynie kierowcy prowadzący pojazdy służące przewozowi towarów jeśli ich przejazd faktycznie takiego przewozu dotyczył. Za to 20 marca za sprawą wstawiennictwa TLP Polska z tego obowiązku wyłączono także kierowców zawodowych powracających do kraju innymi środkami transportu (np. samochodami osobowymi).

Kierowca zawodowy chcący uniknąć przymusowej kwarantanny powinien mieć przy sobie:

  • kartę kierowcy,
  • świadectwo kwalifikacji zawodowej,
  • kopię umowy o pracę,
  • lub zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie na stanowisku kierowcy.

Świadczenia dla osób poddanych kwarantannie

Co z kierowcami, którzy jeszcze na starych zasadach nie uniknęli obowiązkowej izolacji? Tak jak w przypadku innych osób przebywających na 14-dniowej kwarantannie należą się im świadczenia chorobowe identyczne jak w przypadku lekarskiego zwolnienia z pracy. Oświadczenie należy złożyć w terminie 3 dni po odbyciu kwarantanny. Więcej informacji znajdziecie na stronie ZUS-u.

Obecnie świadczenia przez pierwsze 33 lub 14 dni wypłacane są przez pracodawcę/zleceniodawcę. Przedstawiciele branży transportowej chcą jednak, aby całość świadczeń za okres kwarantanny była wypłacana ze środków publicznych. Ma to złagodzić już i tak pogarszającą się sytuację finansową wielu firm.