drobnica

Transport drobnicowy: na czym polega jeden z najpopularniejszych typów transportu?

drobnica

Transport drobnicowy jest w naszym kraju coraz popularniejszym rodzajem zleceń wykonywanym przez firmy logistyczne. Na czym polega i jakie są jego charakterystyczne cechy?

W branży logistycznej można wyróżnić kilka rodzajów transportu. Obecnie jednym z najpopularniejszych jest tzw. transport drobnicowy. Co konkretnie kryje się pod tą fachową nazwą i co przyczynia się do jego rosnącej popularności?

Kluczowe detale

 

Jedną najistotniejszych cech ładunku drobnicowego jest to, iż składa się on z dużej liczby zróżnicowanych pod względem kształtów i rodzaju opakowań, których jednostkowa masa jest niewielka. Opakowania te mogą być zbiorcze (zawierające większą ilość towarów) lub jednostkowe, a na ich zawartość mogą składać się tak gotowe wyroby, jak i przetworzone produkty. Co więcej, ładunek drobnicowy zazwyczaj ma rozproszonych odbiorców oraz nadawców, co dodatkowo komplikuje załadunek oraz rozładunek – poszczególne elementy muszą być nie tylko dokładnie zabezpieczone, ale również właściwie oznaczone (http://www.biznes-mentor.pl/przedsiebiorca/transport-towaru-drobnicowego).

Popularność „drobnicy”

 

Z powodu opisanych powyżej trudności oraz specyfiki towaru, który często jest delikatny i trudny w transporcie, ładunek drobnicowy najlepiej zawierzać profesjonalnym firmom logistycznym. Pomimo zawiłych procedur i technik transportu przewóz drobnicy cieszy się ostatnimi laty dużym powodzeniem. Przykładowo, w roku 2016 roku padł rekord przewiezionych w systemie drobnicowym palet – aż 1,5 miliona (http://biznes.interia.pl/wiadomosci/news/rekordowy-ruch-w-transporcie-drobnicowym-niektore-firmy,2505653,4199). Zdaniem specjalistów rosnąca popularność tego rodzaju transportu wynika z faktu, iż jest on bardzo wygodny dla mniejszych przedsiębiorstw i sklepów nieposiadających rozbudowanej przestrzeni magazynowej.

Transport drobnicowy to duże wyzwanie dla firm logistycznych – ładunek zawierający sporą liczbę pomniejszych opakowań, które na dodatek posiadają różnych odbiorców, wymaga bowiem profesjonalnego podejścia. Pomimo trudności i ograniczeń związanych z tym rodzajem transportu zyskuje on jednak nieustannie na popularności, gdyż jest bardzo wygodny dla firm i przedsiębiorstw pozbawionych środków umożliwiających wynajmowanie dużych przestrzeni do składowania towaru.

Targi Tube Düsseldorf 2018 – fenomen w branży metalurgicznej

Targi Tube Düsseldorf 2018

Rok 2018 odznaczył się kolejną edycją targów Düsseldorf Tube, będącej jedną z najbardziej imponujących imprez branży metalurgicznej. Dlaczego event ten jest tak ceniony wśród firm działających nie tylko w branży związanej z produktami metalowymi, ale i przedsiębiorstwami spoza niej?

Metalowe rury mogą wydawać się tematem nieciekawym i prozaicznym. W rzeczywistości jednak, choć są na co dzień niewidoczne, są absolutnie niezbędne dla utrzymywania naszego komfortu życia. Nic dziwnego zatem, że targi, na których główną tematyką jest ich produkcja oraz udoskonalanie, mają taki rozmach.

Imponująca skala

Skala tegorocznych targów Düsseldorf Tube, które trwały od 16 do 20 kwietnia, była imponująca. W wydarzeniu wzięło udział ponad 1300 wystawców pochodzących z 53 różnych krajów (https://www.hm-businesstravel.com/en/blog/visit-wire-2018-tube-2018-dusseldorf/). Wśród wystawiających się firm można było znaleźć nie tylko przedstawicieli branży metalurgicznej, ale też chemicznej, energetycznej czy firmy logistyczne, takie, jak nasza, bez których o masowym transporcie tego rodzaju wyrobów nie byłoby mowy. Taka mnogość wystawców wymagała ogromnej przestrzeni, w związku z czym końcowy całkowity metraż powierzchni targów wyniósł 120 000 metrów kwadratowych.

Nowi przedstawiciele

 

Podczas targów Düsseldorf Tube wystawcy skupiali się na kilku najważniejszych dla branży obszarach tematycznych. Jednym z nich były nowe rozwiązania w dziedzinie maszyn służących do wytwarzania rur. Prezentowano również technologie związane z modyfikowaniem oraz naprawą sprzętu (https://www.itatube.org/newsdetail.php?ID=11497). Inny obszar, do którego często nawiązywali wystawcy, stanowiło testowanie rur oraz rozwiązania służące do pomiarów i kontrolowania ich stanu. Ciekawą i bardzo istotną nowinką było pojawienie się wystawców z Chin – to pierwszy raz, gdy przedstawiciele z tamtejszego regionu zawitali na targi do Düsseldorfu. To bezprecedensowe wydarzenie wynika z faktu, iż Chiny mają coraz większe zapotrzebowanie na produkty, jakie można było zobaczyć na niemieckich targach.

Targi Tube Düsseldorf

Düsseldorf Tube wciąż pozostaje największą imprezą w branży rur, która wyznacza trendy obowiązujące w tej części rynku metalurgicznego. O wadze wydarzenia świadczą między innymi liczba wystawców oraz pojawienie się przedstawicieli z Chin, które stają się coraz istotniejsze dla branżowego rozwoju.

podatek w transporcie

Transport i podatek VAT: jakie stawki dla różnych rodzajów transportu?

Opodatkowanie transportu towarów uzależnione jest od jego rodzaju. Wiele zależy od tego, czy mówimy transporcie krajowym, międzynarodowym czy też może wewnątrzwspólnotowym. Czym te typy różnią się od siebie i jak wysokie są opracowane dla nich wysokości stawki VAT?

To, jaką stawką podatku VAT obłożony jest transport towarów, zależy od tego, przez jakie obszary przebiega trasa przewożącego towar pojazdu należącego np. do firm logistycznych. Różnice w stawce VAT są dość duże, zatem warto dobrze zaznajomić się z tym tematem. Jakie więc wyszczególnia się rodzaje transportu i z jakimi wiążą się one wysokościami podatku VAT?

Rodzaje transportu

 Polskie prawo podatkowe wyróżnia trzy główne rodzaje transportu, zależnie od obszaru, przez jaki biegnie ich trasa: krajowy, wewnątrzwspólnotowy oraz międzynarodowy. Z tym pierwszym mamy do czynienia w sytuacji, gdy towar przewożony jest wyłącznie po terytorium naszego kraju. Z kolei transport wewnątrzwspólnotowy odbywa się na terenie krajów należących do Unii Europejskiej. Z transportem międzynarodowym mamy zaś do czynienia w sytuacji, gdy spełnia on trzy warunki: Po pierwsze, rozpoczyna się lub kończy na terytorium kraju Unii Europejskiej, po drugie, ma swój koniec lub początek w granicach tzw. kraju trzeciego, po trzecie, a jego trasa prowadzi przez Polskę.

 Jaka stawka VAT?

 Najkorzystniejszy dla podatnika jest transport międzynarodowy – w jego przypadku stosuje się stawkę VAT wynoszącą 0%. Aby jednak skorzystać z tego udogodnienia, należy przedstawić odpowiednią dokumentację, która potwierdzi, iż faktycznie można dany transport zakwalifikować jako międzynarodowy (np. list przewozowy czy dokument spedytorski). W przypadku transportu wewnątrzwspólnotowego, za miejsce co do zasady opodatkowania uznaje się państwo, na którego terenie swoją siedzibę ma usługobiorca. Z kolei transport krajowy obarczony jest podatkiem VAT w wysokości 23%.

Wysokości podatku VAT przy rozliczaniu transportu zależy od terytoriów, przez które przebiega jego trasa. Istnieją znaczne różnice między stawkami, zatem warto zapamiętać, co kwalifikuje transport do kategorii międzynarodowej, wewnątrzwspólnotowej bądź krajowej.

podatek vat w transporcie

Niuanse rozliczania podatku VAT: import usług i transport

 

podatek vat w transporcie

Transport międzynarodowy może być traktowany jako import usługi. Aby jednak doszło do takiej sytuacji, powinien on spełniać pewne warunki.

 Jakie konkretnie muszą być spełnione warunki? Jakiego rodzaju stawką podatku VAT zostaje wtedy obłożona dana usługa?

Warunki importu usług

Aby można było mówić o wystąpieniu importu usług, muszą zostać spełnione trzy podstawowe warunki. Pierwszy z nich dotyczy miejsca w którym świadczona jest dana przysługa, mianowicie musi ono znajdować się na terytorium Polski. Kolejną istotną kwestią jest to, czy świadczący usługę rozlicza podatek należny. Jeżeli nie, to spełniony zostaje kolejny warunek dotyczący importu usługi. Ostatnim ważnym warunkiem jest to, czy usługodawca posiada na terenie naszego kraju siedzibę działalności gospodarczej – jeżeli jej nie ma, ale za to dysponuje innymi stałymi miejscami prowadzenia działalności (nieuczestniczące w danej transakcji), to transport w dalszym ciągu traktowany jest jako import usługi.

Podstawa podatku

 Za moment, w którym powstaje obowiązek podatkowy, uznaje się ostateczne wykonanie usługi. Podstawa opodatkowania jest zaś obliczana na podstawie całej kwoty, którą usługodawca ma otrzymać lub którą już otrzymał (źródło: http://www.vademecumpodatnika.pl/artykul_narzedziowa,798,0,12292,nabycie-uslug-miedzynarodowego-transportu-towarow.html). W jej skład wchodzą takie elementy jak cła, podatki czy też różnego rodzaju opłaty, jak i tzw. koszty dodatkowe, czyli np. koszty ubezpieczanie i transportu, bądź prowizje. Wyjątkiem w ustalaniu podstawy opodatkowania importu usługi jest sytuacja, w której wartości usługi wliczono już do nabycia towarów w trybie wewnątrzwspólnotowym, bądź gdy wartość cena importowanego towaru zostaje zwiększona przez wartość usługi.

 

Aby określić, czy dany transport międzynarodowy traktowany jest przy rozliczeniu podatkowym jako import usługi, podmioty korzystające z usług transportowych muszą przede wszystkim ustalić, czy trasa transportu przebiega przez granice naszego kraju. Obowiązek podatkowy zaś pojawia się już w momencie, gdy wykonywanie danej usługi dobiegnie końca.