zmiany w znakach 28.05.2019

Ministerstwo Infrastruktury wprowadza nowelizację do rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych. Zmianie ulegają warunki ich umieszczania przy drogach.

Język oryginalny i polski w nazwach miast

Nazwy miast położonych w sąsiednich państwach będą od 28 maja podawane na znakach drogowych w języku oryginalnym i polskim. Wprowadzona modyfikacja była oczekiwana przez kierowców już od dawna.

Nowe przepisy wprowadzają obowiązek podawania na tablicach przeddrogowskazowych, tablicach szlaku drogowego oraz drogowskazach tablicowych nazwy dużego zagranicznego miasta, do którego prowadzi droga, w języku polskim i w języku oryginalnym. Nazwy miejscowości mają być zapisywane w jednym wierszu. Na znaku, z prawej strony nazwy miasta, pojawi się także oznaczenie państwa w ruchu międzynarodowym (LT – Litwa, CZ – Czechy, D – Niemcy, itd).

nazwa pisana w języku polskim + nazwa w języku oryginalnym –podana w nawiasie, np. Wilno (Vilnius) LT.

W przypadku, gdy nazwa miejscowości w języku oryginalnym jest pisana tak samo jak po polsku, lub gdy nazwa w języku oryginalnym nie ma polskiego odpowiednika, będzie umieszczana tylko w języku oryginalnym (bez nawiasu).

Kiedy pojawią się nowe znaki?

Jak to zwykle bywa przy tego rodzaju zmianach, na ich wdrożenie będzie trzeba poczekać. Dostosowanie znaków drogowych do nowych wymagań będzie następowało stopniowo, przy uwzględnieniu ich bieżącego utrzymania i zmieniającej się sieci dróg. Znaki spełniające nowe reguły mają zostać wymienione do 31 grudnia 2028 roku.