raport PZPM

Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego będący największą polską organizacją pracodawców branży motoryzacyjnej, opublikował raport podsumowujący pierwszy kwartał 2019 roku.

O raporcie

Jest to wspólna publikacja PZPM oraz KPMG (sieci firm audytorsko-doradczych). Seria raportów kwartalnych ma stanowić przedstawienie bieżących trendów w branży motoryzacyjnej w Polsce. Analizy zawarte w raporcie oparte zostały o aktualne, dostępne dane rejestracyjne, statystyczne i rynkowe.

raport PZPM
Źródło: https://www.pzpm.org.pl/Publikacje/Raporty/Raport-kwartalny-KPMG-w-Polsce-i-PZPM-Branza-motoryzacyjna-Edycja-Q2-2019

Rejestracje nowych pojazdów

W I kwartale 2019 r. zarejestrowano:

  • 17 tys. aut dostawczych,
  • 7,5 tys. samochodów ciężarowych,
  • 7,4 tys. przyczep i naczep.

Rejestracje samochodów ciężarowych zwiększyły się o 4,2%  w stosunku do pierwszego kwartału 2018 roku. Natomiast rynek nowych przyczep i naczep o masie całkowitej >3,5 t wzrósł o 7,8%.  Bardzo dynamicznie rośnie także liczba rejestracji samochodów elektrycznych, których Polacy zarejestrowali blisko 80% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku!