transport drogowy

Od 3 września weszły w życie zmiany związane z modyfikacją Ustawy o transporcie. Jest to kontynuacja przekształceń, które Unia Europejska nałożyła na Polskę w celu dostosowania naszego ustawodawstwa do rozporządzeń unijnych. Co w takim razie zostało zmienione?

Przede wszystkim to co powiązane jest z naruszeniami przepisów, które mogą spowodować utratę dobrej reputacji przedsiębiorstw transportowych. Zastosowane przekształcenia mają walczyć z wieloma nieuczciwymi praktykami stosowanymi w branży. Mowa tu o naruszeniach ze strony zarówno kierowców jak i właścicieli pojazdów, oraz samego sposobu wykonywania transportu drogowego.

Zmiana klasyfikacji naruszeń

Pojawiła się nowa klasyfikacja naruszeń, zgodna z rozporządzeniem 406/2016 opracowanym przez Unię Europejską, dzieląca je na poważne (PN), bardzo poważne (BPW) i najpoważniejsze (NN). Takowa zmiana ma motywować właścicieli przedsiębiorstw do częstszego i bardziej rygorystycznego reagowania na popełniane błędy. Często sama kara pieniężna nie wystarcza, dlatego wprowadzona reforma zezwala na odebranie licencji transportowej w przypadku częstych i bardzo poważnych naruszeń.

Co więcej:

  • kara za brak wpisu kraju rozpoczęcia i końca pracy – uprzednio taki obowiązek także miał miejsce, ale nie był sankcjonowany,
  • podwyższenie kary za brak licencji lub zezwolenia pozwalającego na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego – wzrost kary o 4 tysiące złotych (z 8 do 12.000 zł),
  • większa kary za niestosowanie zasad przewozu kabotażowego – wzrost z 10.000 do 12.000 zł,
  • utrudnianie lub odmówienie przeprowadzenia kontroli wiązać się będzie z karą w wysokości 12.000zł,
  • przekroczenie masy całkowitej – od 500 do 10.000 zł, a przekroczenie wymiarów – od 1.000 do 5.000 zł,
  • manipulowanie, fałszowanie lub odmowa okazania dokumentów ewidencji czasu pracy – 8.000 zł,
  • ingerencja w poprawne działanie tachografu – 10.000 zł,
  • najwyższa kara za stwierdzone podczas kontroli naruszenia dla przedsiębiorstwa – 12.000 zł, a dla zarządzającego firmą – 3.000 zł

Warto zaznaczyć, że wszelkie naruszenia zgłoszone przez organy kontrolne, zostaną niezwłocznie umieszczone w Krajowym Rejestrze Elektronicznych Przedsiębiorców Transportu Drogowego.