Dziś weszły w życie francuskie przepisy regulujące płace minimalną

Ustawa Loi Macron wprowadza spore zamieszanie na rynku usług transportowych, wymuszając na polskich firmach nowe obowiązki oraz znacznie zwiększając koszty przewozu towarów.  W świetle nowych przepisów kierowcy pracujący na terenie Francji muszą być wynagradzani według lokalnej stawki płacy minimalnej, wynoszącej – 9.67 euro za godzinę.

Ustawa-Loi-Macron

Jak łatwo zrozumieć, przekłada się to znacznie na ostateczny koszt świadczenia usługi i uderza zwłaszcza w polskich przewoźników, których konkurencyjna pozycja na rynku została właśnie zagrożona.

Transport Międzynarodowy z MatLogisti – sprawdź!

Transport międzynarodowy Francja

Francja jest jednym z kluczowych krajów Unii do których eksportowane są towary z Polski, co dodatkowo komplikuje już i tak napięta sytuację spowodowaną niepewną przyszłością Wielkiej Brytanii. Świadczenie usług transportu międzynarodowego do Francji może więc dla wielu firm okazać się nieopłacalne i skutecznie wykluczyć je z tego sektora przewozów.

Kwestie finansowe to jednak nie jedyne bariery jakie stawia ustawa Loi Macron:

  • Firmy będą musiały prowadzić rozliczenia czasu pracy w zgodzie z prawem Francuskim,
  • śledzić godziny równoważne i nadliczbowe dla pracowników,
  • śledzić czas pomiędzy odpoczynkami kierowcy,
  • posiadać swojego reprezentanta na terenie Francji,
  • przechowywać dokumentację do kontroli na terenie Francji.

W strukturach Unii Europejskiej polscy przedstawiciele zabiegają o reakcję w celu złagodzenia przepisów.