23 Czerwca 2016 Wielka Brytania zadecydowała o opuszczeniu struktur Unii Europejskiej

O ile na większość skutków tej decyzji przyjdzie nam poczekać kilka miesięcy a nawet lat – będą one odczuwalne w sektorze usług transportowych i spedycyjnych.

brexit-transport

W czwartkowym referendum 48% głosujących Brytyjczyków opowiedziało się za pozostaniem we wspólnocie, podczas gdy 52% uznało iż najlepszym rozwiązaniem jest opuszczenie przez kraj Unii Europejskiej. W rezultacie inicjuje to procedurę wygasania mandatu Wielkiej Brytanii jako kraju członkowskiego – zmian o charakterze prawno-formalnym oraz pozycji względem pozostałych Państw członkowskich.

Transport ekspresowy Anglia – sprawdź ofertę!

Co w praktyce oznacza to dla branży transportowej?

O ile jest jeszcze za wcześnie aby szacować konkretne skutki decyzji Brytyjczyków, eksperci przewidują że wpłynie ona na znaczne zwiększenie kosztów po stronie przewoźników.  Z pewnością spadnie wartość eksporty i importu towarów i dóbr pomiędzy UE a Wielką Brytanią, co przełoży się na mniejszą ilość zleceń przewozu.

Powrócić mogą również niektóre procedury sprawdzające jak i długie kontrole graniczne, gdyż kraj znajdzie się poza strefą Schengen.

Zmiany te nie będą natychmiastowe i zajmą kilka lat, niemniej już dziś sektor spedycyjno-transportowy powinien planować przyszłe działania z uwzględnieniem nowej rzeczywistości geo-politycznej.