transport - nowe przepisy 2022

Rok 2022 przyniesie wiele zmian dla branży transportu i logistyki. Już niedługo, bo od lutego mają wejść w życie nowe przepisy dotyczące unijnego pakietu mobilności. Nie wszystkie jednak ustawy są precyzyjne, czego powodem są burzliwe debaty. Poniżej przedstawimy Państwu aktualne informacje na temat nowelizacji przepisów transportowych 2022. 

Zapraszamy do lektury! 

„Nowy transportowy ład 2022” 

Dnia 11 stycznia 2022 r. odbyło się spotkanie dla członków Transportu i Logistyki Polska (TLP) pt. „Nowy transportowy ład 2022”. Na nim poruszone zostały zmiany, które mają wejść w 2022 roku w branży transportu i logistyki.

Co dokładnie poruszono na zebraniu?

  • zasady delegowania kierowców (dot. Pakietu Mobilności);
  • skutki likwidacji podróży służbowej, będącej częścią obowiązków kierowcy w transporcie międzynarodowym;
  • zasady obliczenia składek na ubezpieczenia dla kierowców oraz zaliczek na podatek dochodowy pracowników;
  • inne zmiany wprowadzane w 2022 dotyczące Pakietu Mobilności oraz nowelizacji ustaw o transporcie drogowym i czasie pracy. 

Generalnie nowe przepisy nie są do końca sprecyzowane. Zgłoszono do nich różne postulaty dotyczące powyższych kwestii, które były wynikiem wielu debat, burzliwych dyskusji. Warto dodać, że nie tylko TLP miała ich pełen zbiór. Swoje postulaty przedstawiła także Sanecka Komisja Infrastruktury i wieczorem, dnia 12.01.2022 roku Senat RP wprowadził część zasugerowanych poprawek. 

Jakie dokładnie? Poniżej wyjaśniamy!  

transport i nowy ład

Poprawki wprowadzone przez Senat RP

Senat uznał zgłoszony postulat TLP, który odnosił się do zasady obliczania składek na ubezpieczenia dla kierowców oraz zaliczek na podatek dochodowy pracowników.

Jeśli w okresie liczącym się od dnia wprowadzenia nowych przepisów do 31 maja 2022 r. Przewoźnik, który wykonuje międzynarodowe przewozy drogowe jako płatnik składek na ubezpieczenie społeczne, w określonych przypadkach nie będzie ponosił odpowiedzialności oraz nie zostaną naliczane mu dodatkowe opłaty i odsetki za zwłokę. Aby jednak tak było, muszą zostać złożone odpowiednie dokumenty korygujące oraz muszą zostać prawidłowo potrącane składki i opłacane do 30.06.2022 r. 

Określone przypadki, o których mowa to:

  • zgłoszenie nieprawidłowych danych w przypadku składania deklaracji rozliczeniowych oraz raportów imiennych;
  • nieterminowe opłacenie składek lub udzielenie w analizowanych sprawach niewiarygodnych informacji instytucji ZUS. 

Sanecka Komisja Infrastruktury zgłosiła swoje postulaty dotyczące nowych regulacji, które Senat wprowadził kompleksowo. Są to:

  • liczba miejsc parkingowych w bazie eksploatacyjnej – z 1/2 na 1/3 liczby zgłoszonych do organu wydającego zezwolenia i licencje pojazdów;
  • podwyżki stawek blisko 80 kar za naruszenie warunków przewozu drogowego, którymi obarczani są głównie przedsiębiorcy;
  • zadaniowy czas pracy kierowców lub ryczałt za godziny nadliczbowe – prośba o przywrócenie zasady w stosunku do pracowników nienotowania godzin pracy;
  • prośba o wprowadzenie rocznego okresu przejściowego dla dotychczasowych przedsiębiorców w zakresie spełnienia wymogu posiadania określonych miejsc parkingowych w bazie eksploatacyjnej. 

Podsumowując…

Nie ma jednak pełnej akceptacji, bo jak wiadomo zmiany wprowadzone przez Senat RP muszą zostać jeszcze uchwalone przez Sejm RP. Branża transportu i logistyki jest jednak pełna nadzieji, że to co zostało powiedziane jako „A” nie zostanie wykonane jako „B”.

Jeśli chcecie Państwo dowiedzieć się więcej o Pakiecie Mobilności, to zapraszamy do jednego z naszych poprzednich artykułów – https://www.matlogistic.pl/blog/pakiet-mobilnosci-nowe-przepisy-od-2022-roku/

Już wkrótce przedstawimy Państwu pewne fakty w sprawie Pakietu Mobilności 2022!