Czyli krótka lekcja ze słownika logistyka

Czasami najpowszechniejsze pojęcia bywają najtrudniejsze do rozszyfrowania. W branży logistycznej podobnie jak w wielu innych pojawia się sporoterminów i określeń jakie mogą przysporzyć niemałe problemy konsumentom pragnącym skorzystać z tych usług.

slownik-logoistyka-tsl

W poniższym artykule spróbujemy odpowiedzieć na pytania czym jest logistyka, co ją różni od spedycji i gdzie w tym wszystkim znajduje się transport.

Najlepiej zacząć od definicji

Wszak żargon książkowy idealnie nada się jako podstawa do dalszych wyjaśnień. Zacznijmy więc od terminu najobszerniejszego a więc:

Logistyka

Pod tym hasłem łączymy różnorodne procesy przemieszczania się różnorodnych materiałów, dóbr, ludzi oraz nawet informacji z miejsca początkowego do punktu docelowego.  W skład wspomnianych procesów wchodzić mogą takie etapy jak: planowanie i projektowanie, wdrażanie i realizacja oraz późniejsza kontrola i nadzór.

Co ciekawe pierwsze wzmianki o „logistyce” odnajdujemy już w X wieku naszej ery w kontekście działań wojennych. Bardziej bliska nam odmiana swoje początki określa na okolice lat 50′ ubiegłego wieku, gdzie zapotrzebowanie na stałe kanały dystrybucji i transportu towarów zaczęło gwałtownie rosnąć.

Logistyka dzieli się wewnętrzne na kilkanaście osobnych dziedzin w zależności od przedmiotu zainteresowania i specjalizacji: od logistyki produkcji, magazynowej po relatywnie nową e-logistykę.

Spedycja

W wielkim skrócie spedycja jest szeregiem procesów dotyczących organizowania transportu towarów. Jest to więc w swej istocie termin wchodzący w skład logistyki, jednak zawężający swój obszar do przemieszczania dóbr w ramach działalności gospodarczej i obowiązujących przepisów prawa.

W jej skład wchodzą takie czynności jak:

 • gromadzenie i przyjmowanie zleceń,
 • zawarcie umowy z klientem,
 • kompletacja dokumentacji,
 • organizacja środków transportu,
 • nadanie przesyłki
 • itp.

Transport

Jest pojęciem najwęższym w stosunku do omawianych poprzednio dziedzin. Transport wchodzi w integralny skład działań spedycyjnych będąc odpłatną formą przemieszczania towarów, produktów i ludzi z punktu A do punktu B.

Sprawdź ofertęTransport Międzynarodowy

Transport możemy podzielić wewnętrznie na kilka rodzajów:

 • transport drogowy
 • transport kolejowy
 • transport morski
 • transport powietrzny
 • i wiele innych nie ograniczających się wyłącznie do środka przewozu.

Czym więc się różni transport od spedycji?

Najprościej zobrazuje to poniższy obrazek:

logistyka spedycja transport - różnice

Jak łatwo zauważyć logistyka jest pojęciem spajającym obie dziedziny. Gdzie spedycja jest częścią logistyki a transport wchodzi w skład działań spedycyjnych.  Stopniowanie tych pojęć przechodzi o terminu najbardziej ogólnego do czynności specjalistycznej a więc już właściwego transportu.