26 Lipca Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Prawie Celnym

Ustawa jest odpowiedzią na potrzebę ujednolicenia przepisów celnych na obszarze Unii Europejskiej i wprowadza szereg uproszczeń oraz ułatwień dla przekraczających granicę.

uproszczona-procedura-tir

Zmiany mają charakter kompleksowy i dotkną również Służbę Celną oraz regulacje dotyczące podatku VAT oraz akcyzy.

Wśród zmian znalazły się takie rozwiązania jak uproszczenie procedury TIR, przyspieszenie procedur celnych oraz wdrożenie samoobsługi celnej.  Przewoźnicy o odpowiednich uprownienaich będa mogli m.in samodzielnie otwierać procedury TIR.

Zmiany wejdą w życie 7 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.