148 km dróg krajowych dołączy do systemu już na początku miesiąca

Rozbudowa systemu jest wynikiem wejścia w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 lipca 2016 – w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną,
oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej. Rozszerzenie obejmie 82 km autostrad oraz ok. 66 km dróg ekspresowych.

viatoll-logo

Wykaz odcinków dróg krajowych:

 • autostrada A1 na odcinku węzeł Łódź Północ – węzeł Tuszyn (ok. 40,5 km);
 • autostrada A4 na odcinku węzeł Rzeszów Wschód – węzeł Jarosław Zachód (ok. 41,5 km);
 • droga ekspresowa S1 na odcinku węzeł Bielsko-Biała Mikuszowice – węzeł Żywiec Browar (ok. 15,5 km);
 • droga ekspresowa S3 na odcinku węzeł Miękowo – węzeł Goleniów Północ (ok. 4 km);
 • droga ekspresowa S6 na odcinku węzeł Nowogard Zachód – węzeł Nowogard Wschód (ok. 7 km);
 • droga ekspresowa S8 na odcinku skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1971D – węzeł Wrocław Południe (ok. 3,5 km);
 • droga ekspresowa S8 na odcinku węzeł Rzgów – węzeł Łódź Południe (ok. 5 km);
 • droga ekspresowa S8 na odcinku węzeł Paszków – węzeł Opacz (ok. 9,5 km);
 • droga ekspresowa S8 na odcinku węzeł Powązkowska – węzeł Modlińska (ok. 5 km);
 • droga ekspresowa S17 na odcinku Michałówka (skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1319W) – węzeł Garwolin Południe (ok. 11 km);
 • droga ekspresowa S74 na odcinku węzeł Kielce Bocianek – Cedzyna (połączenie z drogą krajową nr 74) (ok. 5,5 km).