Kwestionariusz dla kierowców, przewoźników, nadawców ładunków, spedytorów i obywateli

Został opublikowany w sieci przez Komisję Europejską. Jego celem jest gromadzenie opinii i informacji zarówno od pracowników branży transportowej jak i zwykłych obywateli wspólnoty na temat zagadnień branżowych oraz rozwiązań prawnych już  wdrożonych i tych planowanych w przyszłości przez struktury europejskie.

komisja-europejska-ankieta

Wśród tematów znalazły się takie kwestie jak:

  • temat płacy minimalnej,
  • odpowiedzialności społecznej biznesu,
  • kwestiach socjalnych związanych z transportem,
  • prawa w obszarze transportu drogowego,
  • i innych…

Kwestionariusz można wypełnić na stronie www: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/2016-social-legislation-road-not-specialised