Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego przygotował zestawienie pojazdów poruszających się na polskich drogach

Raport powstał na bazie danych gromadzonych w Centralnej Ewidencji pojazdów i zawiera informacje zarówno dotyczące zwykłych użytkowników dróg jak i transportu ciężkiego.

I tak oto dowiadujemy się, że w Polsce znajduje się 2 mln 598 tys. pojazdów ciężarowych, do których zaliczono: auta dostawcze, specjalistyczne, pojazdy ciężarowe, ciągniki drogowe oraz siodłowe.

raport-branza-motoryzacyjna-2016

Grupa ta została podzielona na 2 kategorie – pojazdy o masie do 3.5 ton oraz ponad 3.5 ton.

Odwiedź stronę Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego

Pełna treść raportu

Pojazdy ciężarowe do 3.5 tony

Są największą grupą pojazdów tej kategorii liczącą blisko 2 mln egzemplarzy i składającą się z lekkich pojazdów dostawczych. Jak przekazują autorzy raportu – blisko 50% z nich ma ponad 11 lat użytkowania a odsetek pojazdów klasyfikowanych jako „młode” – do 4 lat – to zaledwie 13% całości.

Najwięcej pojazdów w tej klasie rejestrowanych jest w województwach o dużych ośrodkach miejskich i gospodarczych:

  • mazowieckim,
  • wielkopolskim,
  • oraz śląskim.

Pojazdy ciężarowe powyżej 3.5 tony

Tych jak czytamy z raportu jeździ po drogach około 625 tysięcy.

O ile statystyki wieku wypadają nieco lepiej, to jednak znaczna część pojazdów (blisko 20%) ma już ponad 20 lat. 27% aut jest relatywnie młoda – mieszcząc się w przedziale do 10 lat użytkowania, podczas gdy 37% zamyka się w granicach 11-20 lat.

Ilość rejestrowanych pojazdów wg. województw pokrywa się z poprzednią grupą.

Najmniejszy popyt notuje się natomiast w województwach: opolskim, lubuskim i warmińsko-mazurskim.