31 stycznia Ministrowie Transportu dziewięciu krajów podpisali sojusz względem wspólnej polityki transportowej

Celem dokumentu jest przeciwdziałanie patologiom w sektorze transportu, umożliwienie skuteczniejszej kontroli oraz utrzymanie zaplecza socjalnego dla pracowników branży.

polityka-transportu-9-krajow

Sojusz ma zacieśniać współpracę pomiędzy krajami w kwestii wymiany dokumentów, zapobiegać dumpingowi cenowemu i promować uczciwą konkurencję.

Transport międzynarodowy z Mat Logistic – sprawdź ofertę!

Dokument sygnowały Francja, Austria, Belgia, Dania, Niemcy, Włochy, Luksemburg, Norwegia oraz Szwecja.

Jak łatwo przewidzieć, sojusz uderzy najmocniej w kraje wschodniej Europy, które starają się konkurować na rynku głównie na bazie ceny. Przedstawiciele polskiej branży pozostają niezwykle sceptyczni do koncepcji wewnątrz-unijnej polityki transportowej. Wiele głosów wskazuje na chęć ochrony własnych rynków przez kraje sygnujące dokument,a nie dążenie do integracji w ramach wspólnoty.

Przyjęte działania

W dokumencie kraje te deklarują się do wdrożenia m.in. następujących działań:

  • wprowadzenia regulacji gwarantujących kierowcom równowagę pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym,
  • sankcjonowanie spędzania przez nich weekendów pojeździe,
  • wymianę informacji pomiędzy instytucjami kontrolnymi,
  • wymianę informacji o charakterze praktycznych rozwiązań i innowacji,
  • podniesienie nor dotyczących pojazdów poniżej 3,5 tony,
  • i inne…