Rządowe Centrum Legislacji pracuje nad zmianami w prawie dla sektora transportowego

Nowelizacja ustawy o transporcie drogowym jest motywowana koniecznością dostosowania krajowych przepisów do rozporządzeń Unii Europejskiej, które weszły w życie na początku 2017 roku. Obszary działalności jakie dotkną nowe regulacje dotyczą głównie sfery bezpieczeństwa, odpowiedzialności za łamanie przepisów oraz wzrostu kar za wykroczenia.

transport-drogowy-nowelizacja-ustawy

Większa odpowiedzialność przedsiębiorców

Zarządzający przedsiębiorstwem transportowym będą musieli przygotować odpowiednie instrukcje i procedury dla kierowców w celu zapewnienia zgodnego z prawem transportu. Duży nacisk kładziony jest na ujednolicenie procedur kontrolnych na terenie wszystkich krajów EU. Zwiększy się więc zakres odpowiedzialności za działania kierowców.

Transport międzynarodowy z Mat Logistic – sprawdź ofertę

Za łamanie norm będą grozić surowsze kary – wzrost z 10.000zł do 15.000zł w ramach jednej kontroli.  Ustawa wyszczególnia również dodatkowe pozycje:

  • 5.000zł – brak zarządzającego transportem w firmie,
  • 5.000zł – za skrócenie czasu tygodniowego odpoczynku,
  • 350-700zł – za naruszenie czasu odpoczynku o 1 godzinę,
  • 8.000 – 15.000 – za transport bez wymaganych zezwoleń.

Co bardzo istotne – obowiązek weryfikowania  podwykonawców pod kątem posiadania stosownych licencji i zezwoleń będzie spoczywał na przewoźniku.  Również podmioty likwidujące działalność będą musiały przechowywać dokumentację transportową jeszcze przez 1 rok od daty zakończenia funkcjonowania

.Na dobrą reputację przedsiębiorstwa wpływać będzie wiele czynników – w tym kierowcy jak i kadra zarządzająca transportem. W momencie wykrycia nawet kilku naruszeń wobec firmy zostanie wszczęta procedura kontroli i weryfikacji dobrej reputacji.

Nie wiadomo kiedy zmiany wejdą w życie

Prace nad projektem nowelizacji trwają, jednak nie padła jeszcze żadna konkretna data kiedy zmiany mogłyby zostać poddane pod głosowanie i ostatecznie wejść w życie. Szczegóły poznamy zapewne w ciągu najbliższych miesięcy.