Rząd pozytywnie przyjął nowe regulacje dotyczące budowy dróg w Polsce

Ich celem jest stworzenie nowoczesnej infrastruktury i systemu drogowego w kraju aby usprawnić podróżowanie obywateli jak i również wpłynąć pozytywnie na transport drogowy towarów.  Na ten cel z budżetu Państwa wygospodarowano kwotę blisko 107 miliardów złotych, która ma zabezpieczyć rozmaite przedsięwzięcia na przestrzeni następnych 10 lat.

inwestycje-drogwe-polska

Jakie inwestycje drogowe przewidziano w programie?

  • W planach jest zapisane powstanie blisko 4 tysięcy kilometrów autostrad oraz dróg ekspresowych.
  • rząd planuje zbudowanie łącznie 57 nowych obwodnic,
  • oraz skrócić czas przejazdu pomiędzy województwami o 15%,
  • za cel postawiono sobie również 40% redukcję ilości zabitych na drogach,
  • budowę lepszych połączeń miast z Warszawą.

Alternatywne finansowanie budowy dróg

Uchwalone przepisy pozwalają również na pozyskiwanie kapitału na budowę i modernizację infrastruktury drogowej poza budżetem krajowym. W tym celu umożliwiono powoływanie tzw. „Drogowych Spółek Specjalnego Przeznaczenia„, których celem będzie w przyszłości poszukiwanie możliwości finansowania inwestycji ze środków komercyjnych.

W tym trybie już planuje się budowę autostrady A1 na odcinku Tuszyn-Częstochowa.

Wsparcie dla lokalnych gmin

Kolejnym aspektem nowych regulacji jest umożliwienie gminom i powiatom pozyskiwania dotacji z krajowego budżetu na inwestycje w zakresie remontów infrastruktury podlegających im dróg.  Maksymalna kwota dofinansowania wyniesie 3 miliony złotych i przyznawana będzie do 50% wartości inwestycji.

Co istotne gminy decydujące się na skorzystanie z takiej oferty dofinansowania będą musiały takie projekty zakańczać w tym samym roku. Jak również i będzie je obowiązywał roczny limit dofinansowań.