Komisja Europejska upubliczniła projekt nowelizacji prawa pod nazwą „Pakietu Mobilności”

Jest to zbiór rozwiązań prawnych mających na celu uregulowanie kwestii międzynarodowego transportu drogowego świadczonego na terenie krajów wspólnoty.

pakiet-mobilnosci-transport-miedzynarodowy

W swoich założeniach projekt zakłada przegląd, uproszczenie oraz doprecyzowanie prawa transportowego przy jednoczesnym wypracowaniu nowych rozwiązań legislacyjnych oraz technologicznych dla tego sektora gospodarki.  Pakiet składa się z trzech głównych filarów – rynku wewnętrznego, przepisów socjalnych oraz opłat drogowych z tytułu użytkowania infrastruktury.

Transport Międzynarodowy z Mat Logistic – sprawdź ofertę

Najważniejsze założenia Pakietu Mobilności

W dokumencie możemy odnaleźć kilka kluczowych kwestii dotyczących branży logistycznej:

  • Kierowca w transporcie międzynarodowym będzie traktowany jako pracownik delegowany,
  • powinien mieć zapewnioną płacę minimalną wg. przepisów kraju w którym przebywa,
  • kierowcy powinni mieć zapewniony nocleg poza kabiną w ramach odpoczynku,
  • wprowadza się obowiązek powrotu kierowcy do domu raz na 3 tygodnie,
  • znosi się obowiązek powoływania lokalnego (krajowego) przedstawiciela,
  • w tachografach zaznaczany będzie moment przekroczenia granicy,
  • system płatności za korzystanie z dróg zostanie uproszczony i ujednolicony.

Sprzeciw wobec zmian

Propozycje spotkały się ze sprzeciwem części Państw członkowskich -głównie krajów wschodniej Europy, dla których wiążą sie ze znacznym wzrostem kosztów transportu i tym samym utratą konkurencyjnej pozycji na rynku.

Szczegóły i konkrety poznamy w ciągu najniższego roku. Szacuje się że nowe prawo zacznie obowiązywać w 2021 roku.