logistyka szlachetna paczka

O akcji Szlachetna Paczka z pewnością słyszał prawie każdy. Jest to ogólnopolski projekt społeczny, który zapoczątkowany został w 2001 r. Opiera się on na pomaganiu potrzebującym rodzinom, które wiodą trudniejsze życie. Projekt opiera się na pracy Wolontariuszy i Darczyńców, którzy przygotowują pomoc. To oni szukają rodziny w potrzebie i przekazują przygotowane dary. Akcja Szlachetna Paczka wiąże się z niesamowitymi emocjami, empatią i dla wielu otworzeniem oczu na często przykrą rzeczywistość. Pomoc płynie z serca i jest okazywana w taki sposób, jaki każdy chciałby ją uzyskać. 

Szlachetna Paczka i Mat Logistic

W tym roku zdecydowaliśmy zaangażować się bezpośrednio w tą akcję i przygotowaliśmy paczkę dla jednej z rodzin. 

Akcja Szlachetna Paczka to nie tylko wspaniały projekt pomocy potrzebującym ale także doskonale zorganizowana akcja od strony logistycznej. 

Koniecznie zostań z nami do końca! 

Szlachetna Paczka – działanie 

Chociaż akcja Szlachetna Paczka najbardziej kojarzy się z okresem świątecznym, to tak naprawdę aktywnie działa przez cały rok. Każda edycja rozpoczyna się w czerwcu jednego roku i trwa do czerwca kolejnego roku.

Każdy może wziąć udział w Szlachetnej Paczce, jednak aby do niej dołączyć jako Wolontariusz, należy przejść krótką rekrutację. Cały proces Szlachetnej Paczki odbywa się w 8 etapach:

1 etap

Na tym etapie odbywa się rekrutacja Wolontariuszy. Organizowane są dla Nich szkolenia, dzięki którym zostają wdrażani w pracę zespołową.  

2 etap

Na tym etapie poszukiwane są  rodziny, które potrzebują pomocy 

3 etap

Tu następuje sprawdzanie opisów rodzin, które zostały wyszukane w poprzednim kroku. Zgłoszona rodzina poddana jest 4-stopniowej weryfikacji. 

4 etap

Ten etap odbywa się w połowie listopada i otwiera Bazę Rodzin, którym można nieść pomoc. Darczyńcy mają możliwość wyboru Rodziny przez okres czterech tygodni. 

5 etap

Na tym etapie Darczyńcy dostarczają paczki do przygotowanego przez Wolontariuszy magazynu, a Ci rozwożą je wyznaczonym Rodzinom. 

6 etap

Tu następuje dokładna weryfikacja całego projektu i dokonywana jest ocena przebiegu całej edycji. 

7 etap

W ramach podziękowania Darczyńcom i Wolontariuszom za szlachetne serca i pomoc, organizowane są lokalne gale i spotkania. 

8 etap

Na tym etapie w obieg trafiają kolejne paczki dla Seniorów, Prawników, Medyków, Biznesu. Wolontariusze kontynuują swoje szkolenia. 

Koniec pojedynczej edycji przypada w miesiącu maju. Rozpoczyna się rekrutacja Liderów rejonu do nowej edycji. Oni zaś zajmują się szukaniem Wolontariuszy i nowych Rodzin, które potrzebują pomocy. Praca wre przez cały rok! 

Logistyka akcji Szlachetna Paczka 

Przygotowania do akcji trwają cały rok, jednak największym wyzwaniem logistycznym  jest organizacja samego finału tzw weekend cudów, gdzie podczas jednego weekendu dostarczane są wszystkie paczki. 

Realizacja projektu logistycznego o tak ogromnej skali odbywa się dzięki zaangażowaniu wielu pracowników, przewoźników i kurierów. 

Do ostatniego momentu ciężko jest przewidzieć ile pojazdów będzie niezbędnych do przewiezienia przygotowanych paczek w określonym terminie. W tych dwóch dniach należy dostarczyć paczki z odległych od siebie miejsc w Polsce i dostarczyć do wszystkich odbiorców.

Jak przebiega ten proces od strony logistycznej :

  1. Wybierając rodzinę, której chcemy pomóc, otrzymujemy kod rodziny i adres magazynu, do którego w określonym dniu mamy dostarczyć paczki.
  2. Każda rodzina określa swoje potrzeby, a Darczyńca według swojego pomysłu przygotowuje paczkę, ważne jest spełnienie podstawowych potrzeb, które są wskazane przy wyborze rodziny.
  3. Gdy już mamy dary, wszystko pakujemy w kartony i każdy karton opisujemy kodem rodziny i numerem paczki np. mając 10 paczek, na każdej wpisujemy 1 z 10, 2 z 10…itd. – dzięki temu prościej policzyć i odnaleźć paczki w transporcie.
  4. 1 etap transportu każdy Darczyńca dowozi dary do większego magazynu przeładunkowego, magazyn ten jest podzielony na różne strefy na całą Polskę. Według numeru rodziny wiesz, gdzie masz zostawić paczkę. Wolontariusz sprawdza to jeszcze z nami. Ostatnim etapem dostawy jest wypełnienie dokumentów i jeszcze raz wpisanie na zbiorczy list z ilu paczek składa się nasz prezent dla rodziny.
  5. W weekend cudów zwożenie paczek odbywa się od 15:00 w piątek i trwa do 11:00 w sobotę. Od 11:00 w sobotę, z wyznaczonych stref auta dostawcze zbierają paczki, ustalana jest  dokładna trasa przejazdu i poszczególnych dostaw. Jest to trudny moment, bo do końca nie wiadomo, ile aut będzie potrzebnych. Nikt wcześniej nie jest w stanie określić, ile paczek będzie na dany rejon. 

    Nawet jak auta zabraknie, to brane jest z puli aut rezerwowych, więc bez obaw wszystkie paczki trafią do odbiorców. 
  6. Ostatni etap logistyczny to już bezpośrednie dostawy do rodzin. Przy dostawach są obecni wolontariusze, którzy pomagają koordynować akcję, robią zdjęcia obdarowanym, tak żeby darczyńcy mogli zobaczyć jak rodziny się cieszą z paczek. 

To chyba najbardziej wzruszający etap akcji Szlachetna Paczka, zawsze są duże emocje, dużo łez szczęścia i radości 😊

Podsumowując…

Nie ma co ukrywać, że bez precyzyjnej logistyki nie byłoby Szlachetnej Paczki. W jeden weekend ponad milion osób wymienia się rzeczami i pełnymi workami życzliwości i dobroci serca. Cały rok trwają przygotowania do finału. Ta niesamowita akcja wyzwala pozytywne emocje, które w tym magicznym czasie są niezwykle istotne. Mimo iż za oknem panuje zima, to dla całej zbiorowości Szlachetnej Paczki panuje lato gorących serc.