Rząd rozpocznie prace nad utworzeniem nowej bazy danych przewoźników

Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego zostanie powołany do życia w myśl nowelizacji ustawy o transporcie drogowym i ma za zadanie ułatwić wymianę kluczowych informacji pomiędzy krajami UE.

rejestr-przedsiebiorcow-transportu

Rejestr powstanie w oparciu o już istniejącą bazę i dane będące w posiadaniu Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. System ma być dostępny zarówno dla administracji i organów poszczególnych krajów jak również i indywidualnych uczestników rynku transportowego.

Będzie dzięki niemu można było zweryfikować ze stanem faktycznym flotę pojazdów kontrahenta oraz licencję na przewóz. To jednak nie wszystko – informacje rozszerzone zostaną o rejestr kar i mandatów oraz listę wykroczeń jak na przykład przyłapanie na złym stanie technicznym pojazdów.

W kwietniu rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o transporcie drogowym, na mocy której zostanie utworzony Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego. Dzięki temu będzie możliwa szybsza wymiana danych pomiędzy Polską a pozostałymi państwami członkowskimi.

Prace nad systemem mają ruszyć niebawem.