eCMR w Polsce

Od 11 września bieżącego roku polscy przewoźnicy będą mogli wystawiać elektroniczne listy przewozowe – eCMR. Trwające od 2011 prace nad digitalizacją tego dokumentu wreszcie wchodzą w życie również w Polsce.

Czym jest CMR i eCMR?

CMR to dokument używany w transporcie międzynarodowym. Potwierdza zawarcie umowy o przewóz ładunku.

eCMR to nic innego jak cyfrowa wersja CMR. Jest on uwierzytelniany przez strony umowy przewozu przy użyciu wiarygodnego podpisu elektronicznego. Dzięki zdigitalizowaniu dokumentu nie trzeba martwić się o zagubienie papierowej wersji. Wszystko (o ile zostanie prawidłowo wprowadzone) widnieć będzie w systemie.

eCMR Umożliwia śledzenie przewozów na terenie Europy w czasie rzeczywistym. Dzięki niemu strony umowy mają dostęp do informacji o przebiegu całego procesu – dacie, miejscu, czasie załadunku oraz aktualnej lokalizacji ładunku i danych na temat środka transportu).

Wszystko brzmi bardzo zachęcająco. Jednak jak wskazuje Polski Instytut Transportu Drogowego nadal 99% operacji transportu międzynarodowego w UE odbywa się przy wykorzystaniu papierowych druków, których wzór powstał ponad pół wieku temu!

Choć Polska przystąpiła do protokołu eCMR, to dopiero pierwszy krok. Przed nami jeszcze wiele pracy. Potrzeba przyjęcia szeregu przepisów wykonawczych, niezbędnych technicznych i prawnych warunków oraz standaryzacja przyjęcia pilotażowego projektu eCMR.

Gdzie już obowiązuje eCMR?

Protokół Dodatkowy do Konwencji CMR umożliwiający zastąpienie drukowanych wersji listów przewozowych ich scyfryzowanymi odpowiednikami, podpisały dotychczas:

  • Białoruś, Bułgaria, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Iran,  Litwa, Luksemburg, Łotwa, Mołdawia, Królestwo Niderlandów, Rosja, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria i Turcja.