Trybunał Konstytucyjny zbadał przepisy o delegacjach w kontekście transportu międzynarodowego

Wniosek w tej sprawie złożył Związek Pracodawców „Transport i Logistyka Polska”, który domagał się interpretacji podstaw prawnych do zwrotów kosztów noclegów podczas podróży służbowej, jaką interpretowano jako wykonywanie usług transportowych na długich trasach.

wyrok-tk-ryczalt-transport-miedzynarodowy

Powodem rozpatrzenia sprawy była rosnąca ilość pozwów sądowych zakładana przez kierowców branży logistycznej, którzy domagali się od pracodawców wypłaty zaległych części wynagrodzeń z tytułu nocowania w kabinie.

Trybunał po zbadaniu przepisów orzekł, że regulacje odpowiadające za delegowanie służbowe w administracji nie mogą mieć zastosowania podczas wykonywania usług w transporcie międzynarodowym.  W praktyce zamyka to więc możliwość dochodzenia roszczeń w tego tytułu na drodze sądowej.

Pełna treść wyroku dostępna jest TUTAJ

1 art. 21a ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców w związku z art. 775 § 2, 3 i 5 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy w związku z § 16 ust. 1, 2 i 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej w zakresie, w jakim znajduje zastosowanie do kierowców wykonujących przewozy w transporcie międzynarodowym, jest niezgodny z art. 2 konstytucji,