Chcąc przewozić żywe zwierzęta należy spełnić szereg wymogów prawnych. Niestety pomimo rozporządzeń unijnych i krajowych nadal słyszymy o przewozach, które dosłownie mrożą krew w żyłach. Nikomu zapewne nie trzeba przypominać głośnej sprawy transportu 10 tygrysów z Włoch do Rosji. Jak zatem przewozić żywe zwierzęta, aby ich transport przebiegał w prawidłowy sposób?

Obowiązki przewoźnika przy transporcie zwierząt

Tak jak w przypadku innych rodzajów transportu przewóz żywych zwierząt obwarowany jest szczególnymi przepisami. Obowiązujące w Polsce przepisy prawa wynikają z Rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005. Wszelkie zasady i reguły tam zawarte mają zapewnić dobrostan, zapobiegać cierpieniu i narzucać rygor odpowiednich warunków zgodnych z potrzebami zwierząt. Należy bowiem pamiętać, że proces transportu jest dla zwierząt niezwykle stresujący. Stąd staranność o spełnienie podstawowych potrzeb fizjologicznych to absolutne minimum.

Do ogólnych zasad transportu żywych zwierząt należą m.in:

  • zapewnienie bezpieczeństwa zwierzętom,
  • zapewnienie dopływu świeżego powietrza przy jednoczesnej ochronie przed skrajnymi warunkami meteorologicznymi,
  • zapewnienie bezpiecznych urządzeń do załadunku i wyładunku (tak, aby jak najbardziej zminimalizować ryzyko zranień),
  • zapewnienie odpowiedniej powierzchni podłogi i wysokości pojazdu,
  • zapewnienie czystości pojazdu oraz jego dezynfekcji,
  • przy transporcie dłuższym niż 8 godzin – przerwy na odpoczynek, pojenie i karmienie.

Transport zwierząt powinien odbywać się możliwie szybko. I nie mamy tutaj na myśli prędkości. Najlepiej, aby odległość między załadunkiem i rozładunkiem była jak najkrótsza. Zlecający transport powinien zadbać, aby zwierzęta zostały zbadane przed wyjazdem. Lekarz weterynarii powinien wystawić im świadectwo zdrowia i po zapoznaniu się z planem podróży zaakceptować go lub zgłosić części do zmian.

Podstawowe uprawnienia i zatwierdzenia potrzebne do transportu zwierząt to:

  • zezwolenie dla przewoźnika (do 8 lub powyżej 8 godzin)
  • licencja kierowcy/konwojenta (po ukończonym szkoleniu),
  • przy transporcie powyżej 8 godzin – świadectwo zatwierdzenia środka transportu. Odpowiednio przystosowany pojazd jest bowiem warunkiem otrzymania zezwolenia na transport zwierząt.

Wkład organizacji społecznych

Od 2000 roku obserwuje się mocne zaostrzenie regulacji prawnych dotyczących przewozu zwierząt. Dzieje się to przy udziale organizacji społecznych walczących o ochronę praw zwierząt. Wszystko po to, aby ograniczyć niehumanitarne przewozy zwierząt, które niejednokrotnie doprowadzają do wycieńczenia i śmierci transportowanych istot.

Za główny cel przyszłości w transporcie żywych zwierząt stawia się ograniczenie przewozów na duże odległości. Zwięrzęta nie przystosowują się do transportu tak samo jak ludzie. Każdy transport to dla nich ogromna dawka stresu.

W związku z tym, że Mat Logistic jest firmą zajmującą się nie tylko organizacją transportu ale i doradztwem, chętnie podpowiemy jak powinien przebiegać prawidłowy przewóz zwierząt. Połączymy nasze doświadczenie z miłością do zwierząt i być może razem z Tobą czytelniku – zorganizujemy w pełni profesjonalny i zgodny z wymogami transport zwierząt żywych.