Komisja Europejska forsuje zmiany regulacji odpowiedzialnych za sposób wynagradzania pracowników delegowanych

Szacuje się, że blisko 2 miliony obywateli Unii Europejskiej wykonuje co roku zadania dla swojego pracodawcy na terenie innego kraju członkowskiego. Z racji różnic w prawie pracy oraz regulacji poszczególnych państw model wypłaty wynagrodzenia nie był ujednolicony.

pracownicy-delegowani-eu

Polska w tej grupie znajduje się w ścisłej czołówce państw, których obywatele świadczą  pracę poza granicami dla pracodawcy z siedzibą w kraju. Znaczny procent całkowitej sumy stanowią przedstawiciele szeroko rozumianej branży transportowej.

Zmiany w przepisach o wynagrodzeniach

Komisja Europejska poprzez wdrożenie zmian pragnie organicznie ujednolicić pensję osób delegowanych z wynagrodzeniami pracowników lokalnych. Jeśli dana osoba przebywa na terenie kraju ponad 2 lata – uzyskałaby pełne prawa pracy kraju docelowego.

W założeniach ma to stworzyć bardziej uczciwy rynek usług, poprawić warunki bytu oraz zmniejszyć stopień konkurencyjności oparty wyłącznie na niskiej cenie.  Nowe prawo miałoby zastosowanie do wszystkich sektorów rynku – w tym branży logistycznej.

Na rozwój sytuacji z niepokojem patrzą polscy przewoźnicy, którzy w wielu wypadkach rywalizują z zagraniczną konkurencją właśnie niskimi kosztami. Zmiany w przepisach mogą więc nieść dla nich bardzo negatywne skutki i konieczność zmiany modelu biznesowego.