Decyzję podjął szwedzki Rząd 2 listopada

Kontrole na granicy zostały przywrócone rok temu jako odpowiedź na rosnący kryzys imigracyjny i próba zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Wraz z nimi podjęto również inne kroki – między innymi zaostrzające politykę migracyjną oraz procedury azylowe.

transport-szwecja-kontrole-graniczne

Zmiany w przepisach pozwoliły ograniczyć napływ imigrantów z liczby ponad 160 tysięcy do zaledwie 2 tysięcy po ich wdrożeniu.

Transport drogowy do Szwecji? – Z Mat Logistic

W oficjalnym komunikacie dowiadujemy się, iż szwedzki Rząd nadal widzi potencjalne ryzyko związane ze zniesieniem dodatkowych kontroli i ocenia sytuację na świecie jako niestabilną. Z tego powodu czas obowiązywania obecnych procedur zostaje przedłużony do 4 lutego 2017 roku.

Kontrole są uciążliwe zarówno dla branży transportowej i spedycyjnej, jak również mieszkańców i podróżujących. Jak donoszą media, część obywateli Szwecji wystąpiła o odszkodowanie z tytułu wydłużenia czasu podróży oraz wynikającej z tego konieczności zrezygnowania z dotychczasowej pracy.