Szwedzki rząd wydał rozporządzenie kontroli tożsamości na granicy z Danią

Od nowego roku przewoźnicy zostali prawnie zobligowani do kontroli dokumentów pasażerów przekraczających szwedzko-duńską granicę pod groźbą kar pieniężnych w przypadku niezastosowania się do nowych dyrektyw.

szwecja-kontrole-graniczne

Zmiany powodowane są trwającym w europie kryzysem imigracyjnym i mają na celu ograniczenie przepływu nielegalnych uchodźców przez granicę. Jak podają szwedzkie władze w ubiegłym roku jedynie 20% z blisko 150 tys. imigrantów posiadało legalny paszport.

Jak łatwo się domyślić sytuacja odbija się negatywnie na branży przewozowej i transportu osobowego, która obarczona dodatkowymi obowiązkami już zapowiada złożenie skarg do Komisji Europejskiej. Przekłada się ona również na wydłużony czas odpraw oraz może w niedalekiej przyszłości zaowocować podwyżką cen przejazdów np. koleją.