Transport między Chinami a Europą ciągle się rozwija. Chiny stają się znacznie bardziej elastyczne i otwarte na wymianę handlową z Europą. Pozytywne zmiany zaczęły się już w maju 2018 roku, gdy na terenie Chin wprowadzono karnet TIR umożliwiający tańszy i szybszy transport międzynarodowy. 

Taniej i szybciej

Sekretarz generalny IRU (Międzynarodowej Unii Transportu Drogowego) szacuje, że dzięki zmniejszeniu obostrzeń przez chińskie władze transport drogowy będzie kosztował średnio o 40% mniej niż lotniczy! Zysk czasowy to także argument nie do przebicia. W porównaniu z przewozem kontenerów koleją, można zaoszczędzić aż 10 dni (przy trasie w dwie strony).

Chiny stale rozszerzają listę przejść granicznych akceptujących karnet TIR. Tym samym ostatnio możliwe stały się przejazdy bezpośrednio do Rosji.

Chińskie przepisy – Rosjanie niezadowoleni

Dzięki wprowadzeniu wspomnianych karnetów i poszerzeniu ilości miejsc granicznych przewóz w kierunku Chin można dość łatwo zorganizować. To pozytywne nastawienie rozwiewają jednak Rosjanie.

Wskazują na problemy, które pojawiają się w sytuacji, gdy zagraniczna ciężarówka ma wjechać do Chin. Konieczne staje się przejście oficjalnego, 3-dniowego kursu języka chińskiego, wraz z nauką najważniejszych chińskich znaków drogowych.

Dodatkowo należy przetłumaczyć prawo jazdy na język chiński wraz z odpowiednim notarialnym poświadczeniem. Ponadto wjazd na teren kraju musi poprzedzić rejestracja w chińskim, internetowym systemie służb celnych, który absurdalnie takiej opcji oficjalnie nie umożliwia.