perspektywy rozwoju transportu

„Transport przyszłości” to raport przygotowany przez firmę doradczą PwC we współpracy ze Związkiem Pracodawców Transport i Logistyka Polska. Podejmuje próbę wytyczenia perspektyw rozwoju polskiej branży transportu drogowego.

Wyzwania dla branży transportowej

Największe problemy z jakimi obecnie zmaga się branża będą miały decydujący wpływ na jej rozwój i kierunek zmian. Ciągły niedobór zawodowych kierowców, przepisy Pakietu Mobilności czy postępująca digitalizacja to największe wyzwania na najbliższe lata.

Autorzy raportu wskazują 5 najważniejszych czynników jakie kształtować będą przyszłość branży:

  • wzrost przewozów w kraju, w imporcie i eksporcie – choć prognozowania raportu przewidują, iż Polska do 2022 roku będzie obsługiwała tonaż większy o około 23% w stosunku do 2018 roku, to koszta ponoszone przez firmy transportowe znacząco się podwyższą;
  • reorganizacja przewozów międzynarodowych powiązana ze zmianami prawa UE – przewozowy realizowane przez polskich przedsiębiorców w przewozach zagranicznych sięgają nawet 64% ich całej pracy. Pakiet Mobilności, nowe systemy zabezpieczenia społecznego i rygorystyczne regulacje socjalne sprawią, że  znaczna część działalności polskich przewoźników będzie zagrożona;
  • mała liczba kierowców – postępujące wdrożenia aut autonomicznych nie będą wstanie wypełnić pogłębiającego się niedoboru wyspecjalizowanych kierowców.  Szacuje się, że w 2022 roku niedobór ten wyniesie ponad 20%;
  • digitalizacja – wdrożenie rozwiązań z zakresu digitalizacji może przyczynić się do obniżania kosztów działalności. Pomoże to także dostosować usługi do zmieniających się potrzeb klienta. Jednak w najbliższym czasie będą one dostępne głównie dla dużych przewoźników. Może to stworzyć dodatkową barierę dla mniejszych firm.
  • industrializacja – to kolejny czynnik zwiększający poziom koncentracji w branży. Na innowacyjne napędy i autonomiczne pojazdy będą mogli pozwolić sobie jedynie najwięksi gracze. Trochę więcej o alternatywnych rozwiązaniach możecie poczytać w naszym poprzednim artykule o Targach Motoryzacyjnych IAA 2019.

Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o raporcie możecie znaleźć go tutaj.