Ambasada Rzeczypospolitej w Londynie wydała oficjalne ostrzeżenie dla kierowców ciężarówek kierujących się w stronę Wielkiej Brytanii.

Powodem wydania ostrzeżenia jest narastający problem w postaci nielegalnych imigrantów, którzy próbują przedostać się na teren kraju. Szczególnie narażone na wizytę nieproszonych pasażerów są samochody transportowe, które ze względów na swoje gabaryty stanowią idealną kryjówkę przy próbie przekroczenia granicy.

Problem jest poważny z punktu widzenia kierowców i firm transportowych zajmujących się transportem drogowym. Jeśli w trakcie trwania kontroli granicznej takie osoby zostaną znalezione – wiąże się to z nałożeniem kar finansowych w wysokości do 2000 funtów brytyjskich za każdego dodatkowego pasażera na gapę. Grzywna może zostać nałożona bezpośrednio na kierowcę lub firmę transportową.

Podstawa prawna regulująca wysokość mandatów pochodzi z roku 2004.  Jak donoszą media, trwają prace aby kwoty wzrosły do poziomu nawet 7000 funtów za osobę. Tym samym problem z imigrantami staje się również poważnym czynnikiem ryzyka w transporcie towarów.

Brytyjskie służby graniczne opracowały system pomocy

Pragnąc pomóc kierowcom w walce z nieproszonymi pasażerami, brytyjskie służby graniczne wdrożyły system akredytacyjny do którego mogą dołączyć bezpłatnie firmy transportowe. System składa się z kilku elementów wśród których możemy wymienić:

  • instrukcje dla kierujących pojazdem,
  • procedury sprawdzania i nadzoru,
  • szkolenia ze stosowania zabezpieczeń,
  • i inne.

Uczestnictwo w systemie może mieć wpływ na obniżenie wysokości ewentualnej kary w przypadku wykrycia nielegalnych imigrantów. Nie rozwiązuje to oczywiście w żaden sposób sedna problemu, który zapewne będzie się nasilał wraz z upływem lat i masową ucieczką mieszkańców Afryki do krajów Unii Europejskiej.