delegowanie pracowników

Prace nad zmianami europejskich przepisów dotyczących koordynacji systemów ubezpieczeń społecznych wreszcie przynoszą lepsze nowiny. Oficjalny komunikat z Brukseli odwołuje wprowadzenie przymusu ubezpieczenia kierowcy w kraju, w którym zazwyczaj świadczy pracę.

Lżejsze zmiany niż zakładano

Pod naporem silnych głosów sprzeciwu powrócono do obecnie funkcjonującej zasady ubezpieczania kierowców w kraju siedziby pracodawcy. Jednak wprowadzono zmianę, która wymaga ubezpieczenia pracownika i samozatrudnionego wysyłanego do kraju przyjmującego na okres do 24 miesięcy w kraju siedziby na co najmniej 3 miesiące przed wysłaniem.

Przysporzy to trochę trudności, ale na pewno nie wywróci przepisów do góry nogami, czego przez długi czas się spodziewano. Pełny tekst znowelizowanych regulacji nie został jeszcze opublikowany, więc z ostateczną oceną ich wpływu na branżę warto poczekać.

Warto także wspomnieć o propozycji Brukseli,  aby prawo właściwe dla pracodawcy oceniane było w kontekście miejsca, gdzie owy zatrudnia największą liczbę pracowników. Na VI Europejskim Kongresie Mobilności Pracy także tę kwestię poruszono. Zebrani dyskutanci kilka dni temu wskazali, że przepisy te służą regulowaniu konkurencji między przedsiębiorcami, a nie ochronie i uregulowaniu uprawnień pracowników.

Będziemy na bieżąco śledzić toczące się w Belgii dyskusje informować o zachodzących zmianach.